Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Högsby

Ny överföringsledning och råvattenbrunn mellan Ruda-Högsby
Projektet avser markarbete och yttre ledningsarbeten. Sju kilometer VA-ledning. Rivning av Ruda reningsverk samt nyanläggning av två pumpstationer. Anslutning av ledningar till högsby reningsverk.
Ny väg samt åtgärder på gc-väg i Högsby
Objektet avser ny väg till Mogården samt åtgärder avseende gc-väg.
Ombyggnad av va-ledning i Högsby
Anmälan av västentlig ändring av avlopp.
Nybyggnad av nätstation i Högsby
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Högsby
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: