Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Borgholm

Nybyggnad av lekpark i Borgholm
Nybyggnad av lekpark för yngre barn.
Renovering av lekplatser och aktivitetsparker i Borgholm
Upprustning utav 3 lekplatser för en mer åldersinriktad lekpark.
Nybyggnad av överföringsledning i Borgholm
Avser nybyggnad av överföringsledning mellan Hjälmstad och Södra Greda.
Ramavtal Vinterväghållning i Borgholm
Upphandlingen avser maskintjänster, inkl. förare för vinterväghållning på kommunala gator, gång- och cykelvägar samt enskilda vägar i större delen av Borgholms kommun. Upphandlingen avser inte halkbekämpning eller bortforsling av snömassor.
Nybyggnad av allaktivitetslekparker i Borgholm
Förhandsbesked anordnande av allaktivitetspark för äldre barn. Högby 8:1,Borgholm 11:1.
Nybyggnad av mast i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av mast och teknikbodar.
Nybyggnad av mast i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av mast samt teknikskåp.
Nybyggnad av transformatorstation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borgholm
Bygglov för parkeringsplats skylt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: