Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Borgholm

Utbyggnad av va-ledningar i Borgholm, etapp 2 mfl
Planerat projekt efter etapp 1. Kommer ev att utföras i egen regi. Byggstart tidigast under 2016.
Renovering av lekplatser och aktivitetsparker i Borgholm
Upprustning utav lekplatser för en mer åldersinriktad lekpark.
Nybyggnad av överföringsledning i Borgholm
Avser nybyggnad av överföringsledning mellan Hjälmstad och Södra Greda.
Ramavtal Vinterväghållning i Borgholm
Upphandlingen avser maskintjänster, inkl. förare för vinterväghållning på kommunala gator, gång- och cykelvägar samt enskilda vägar i större delen av Borgholms kommun. Upphandlingen avser inte halkbekämpning eller bortforsling av snömassor.
Nybyggnad av mast i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av mast och teknikbodar.
Nybyggnad av mast i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av mast samt teknikskåp.
Nybyggnad av transformatorstation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borgholm
Bygglov för parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Borgholm
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: