Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Vetlanda

Uppförande av vindkraftverk i Vetlanda
Projektet omfattar 6 st vindkraftverk.
Nybyggnad av vindkraftverk i Vetlanda
Planerat projekt. 4 vindkraftverk, Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av vindkraftverk i Vetlanda
Byggnadslov sökt för uppförande av 3 verk. Uppskattad kostnad
Anläggande av allmänt VA i Kristinelund, Vetlanda
Omfattar schaktning, förläggning av ledningar, fyllning och återställning av markytor. Förläggning av ledningar avser vatten- och spillvattenledningar samt utbyte av befintlig rååvattenledning. Spillvatten ska hanteras i ett trycksatt system – tryckavlopp med LTA-teknik samt en del med självfall till två pumpstationer. Samförläggning av 400 V elkabel på delar av sträckorna där vatten- och spillvatten-ledningar läggs.
Tillbyggnad av avfallsanläggning i Vetlanda
Tillbyggnad för förbehandling av matavfall. Markentreprenaden utförs i egen regi.
Ombyggnad av korsningar, Västerleden förbi Vetlanda
Projektet avser ombyggnad av korsningarna Snickarvägen/Västerleden, Östanåvägen/Västerleden och Stålvägen/Västerleden.
Ombyggnad av väg i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ny trafiklösning med parkeringsplats.
Nybyggnad av nätstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nätstationer,Torpa 2:4,Emhult 3:2,Repperda 4:3,Repperda 2:13,Ämmaryd 2:6.
Nybyggnad av elverk i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för reservelverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för transformatorstation i plåt.
Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Vetlanda
Bygg, ansökan om marklov för schaktarbete.
Rivning av mast i Vetlanda
Bygg, ansökan om rivningslov för telemast.
Rivning av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om rivningslov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om strandskyddsdispens för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för 6 transformatorstationer Skirö-löneberg 1:2,Skirö-sjöarp 2:4,Skirö-gatu 1:2,Skönberga 3:5.
Ombyggnad av markanläggning i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för borttagning av kullar.
Tillbyggnad av idrottsplats i Vetlanda
Avser tillbyggnad av två paddeltennisbanor på Arvikas tennisklubb.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: