Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Värnamo

Överföringsledning vatten och avlopp Värnamo-Bor
Avser överföringsledning gällande vatten och avlopp.
Nybyggnad av rastplats vid Vandalorum
Ny rastplats vid E4 och väg 27 Värnamo S.
Nybyggnad av värmeverk i Värnamo
Nybyggnad av flisångpanna.
Översvämningsåtgärder Område 2a, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019. Påbörjas ev. under 2017.
GC-bro över Lagan, Värnamo
Planer finns för nybyggnad av bro över Lagan, söder som Apladalen.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Nytt bostadsområde för uppförande av flerbostadshus.
Stadsutvecklingsprojekt för del av centrala Värnamo Stad
Avser en stadsutvecklingsstudie för västra Värnamo. Området är under stor utveckling och studien avser att ta fram olika lösningar för att sammanbinda områden, trafiklösningar, parkeringslösningar och eventuell förtätning.
Anläggande av gc-passage i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2018-2021.
Hastighetssänkande åtgärder Västbovägen i Värnamo.
Omfattar avsmalning av väg för en hastighetsåtgärd.
Trafikmiljö, Figy-Esteten/Kulturskolan, Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2018-2021.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om lov transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om marklov för parkering.
Rivning av ställverk i Värnamo
Ansökan om rivning av ställverksbyggnad.
Nybyggnad av mur i Värnamo
Nybyggnad av mur, samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Nybyggnad av transformatorstation, sn 803007 r 308, ib 322071.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av gata i Bredaryd
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2018-2021.
Ombyggnad av gatusektion i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2018-2021.
Ombyggnad av Nygrens gärde i Rydaholm
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2019-2021.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: