Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Vaggeryd

Anläggande av passivt fibernät i Vaggeryds kommun
Avser utbyggnad i nodområde Åker, Bondstorp och Bratteryd/Ekeryd.
Passivt fiberoptiskt nät för bredband i Vaggeryds kommun
Upphandlingen gäller område Krängshult - huvuddel 1, Svenarum - huvuddel 2 samt Tofteryd - huvuddel 3. Passivt fiberoptiskt nät för bredband för östra delen av Vaggeryds kommun. Omfattning: ca 800 abonnenter, 25 mil fiberkanalisation samt ca 40 mil fiberkabel.
Komplettering av gc-vägar i Södra Park-området, Vaggeryd
Avser komplettering gc-vägarna 3 ställen i Södra Park-området. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av 4 st transformatorstationer Rastad 1:54, Götastrand 1:1, Frostås 1:1.
Nybyggnad av nätstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av elverk i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av reservelverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Gärahov 1:50,1:51.
Nybyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Vaggeryd
Marklov för anläggande av bullervall och transport inom exploateringsområde stigamo.
Ombyggnad av markanläggning i Vaggeryd
Marklov för terrassering av tomtmark.
Utbyte av gatubelysning i Vaggeryds kommun
Projektet omfattar armaturbyte för gatubelysning på angivna primärgator, lokalgator, villagator, gång- och cykelvägar samt parkbelysning i Vaggeryds kommun. Följande orter i Vaggeryds kommun ingår i entreprenaden: Bondstorp, Byarum, Hok, Hagafors samt Klevshult.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: