Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Sävsjö

Ny överföringsledning i Sävsjö
Projektet avser ny överföringsledning.
Ev. anläggande av VA för nytt handels- o industriområde,Sävsjö
VA-verksamhetsområde för nytt handels- och industriområde öster Södra Stambanan.
Ombyggnad av högreservoar på Höga gärde i Sävsjö
Projektet avser byte av tak och rörgaller. Byggstart framflyttad till 2018-2019.
Exploatering av bostäder och industri
Upptaget i investeringsbudget 2017-2019
Ny gång- och cykelväg i Rörvik
Sträckan på gång & cykelvägen är ca 400 meter.
Utökning av fjärrvärmenät i Sävsjö
Befintligt fjärrvärmenät förstärks med nya ledningar mellan befintligt nät vid Odenplan och Lundbergsplan. Schaktlängd ca 850 m.
Ev. förlängning av gc-väg längs genomfarterna i Stockaryd
Dels mot Tallbacken och dels längs Järnvägsgatan till Radhusgatan. Kostnad okänd.
Nybyggnad av transformatorstation i Sävsjö
Nybyggnad av 4 st transformatorstationer Västerkvarn 1:2, 1:15 (2 st) Hjälmseryd 7:3.
Nybyggnad av nätstation i Sävsjö
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sävsjö
Uppförande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Sävsjö
Uppförande av transformatorstationer.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: