Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Sävsjö

Ny överföringsledning i Sävsjö
Projektet avser ny överföringsledning.
Ev. anläggande av VA för nytt handels- o industriområde,Sävsjö
VA-verksamhetsområde för nytt handels- och industriområde öster Södra Stambanan.
Ombyggnad av högreservoar på Höga gärde i Sävsjö
Projektet avser byte av tak och rörgaller. Byggstart framflyttad till 2018-2019.
Exploatering av industriområde i Sävsjö
Avser markexplpatering för nytt industriområde.
Ny gång- och cykelväg i Rörvik
Sträckan på gång & cykelvägen är ca 400 meter.
Nybyggnad av gevärsskyttebana i Sävsjö
Projektetavser anläggning av ny gevärsskyttebana med 10 skjutplatser vid Skrapstad, i Sävsjö kommun. Gevärsskyttebanan omfattar bla en skjuthall, ett tavelhus, parkering och bullervallar Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Sävsjö
Nybyggnad av 4 st transformatorstationer Västerkvarn 1:2, 1:15 (2 st) Hjälmseryd 7:3.
Nybyggnad av nätstation i Sävsjö
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Sävsjö
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Sävsjö
Uppförande av transformatorstationer.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: