Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Jönköping

Underhållsbeläggning varm/värme i F, H, GK län
Omfattar 9 beläggningsgrupper i Jönköping, Kalmar och Kronoberg/Blekinge län.
Underhållsbeläggning tank i F, GK, H, DNS län
Omfattar 7 beläggningsgrupper i Jönköping, Kalmar, Kronoberg/Blekinge län och Distrikt Norra Skåne.
Reparation av Röttlebroarna i Gränna
Utbyte av kantbalk, räcke, övergångskonstruktioner samt lager.
Ny gång- och cykelväg längs väg 132 mellan Huskvarna-Lekeryd
Avser ny gång- och cykelväg mellan Huskvarna och Lekeryd längs väg 132. Projektet innefattar även en ny överföringsledning för vatten och avlopp mellan Huskvarna och Lekeryd.
Renovering av bro i Jönköping
Planskildhet för gående & cyklister.
Nybyggnad av flytande park, Munksjön
Projektet avser en 8000m2 stor flytande park på sjön. Stabilisering av Munksjöns strandlinje ingår även. Den konstgjorda ön skall förankras mot land.
Anläggande av vatten- och avloppsledningar Lekeryd-Huskvarna
Avloppsledning från Lekeryd till Huskvarna ren.verk, vattenledning från Huskvarna till Lekeryd.
Drift och underhåll av trafikutrustning i F, G, H, K och M-län
Drift, underhåll samt reinvestering av trafikutrustning i Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne län. Kontraktstid tom 2019-10-31 med möjlighet till förlängning om 2+2 år.
Trafikåtgärder Elmia i Jönköping
I trafikutredningen för Elmiaområdet föreslås ett antal åtgärder för att förbättra trafiksituationen till/från och inom området.
Åtgärder längs vägsträcka Tranås-Sunneränga-Nässjö-Vaggeryd m fl, Jönköpings län
Åtgärdsvalsstudie som klarlägger motiven för ev åtgärder längs vägsträckan (Mjölby) Tranås-Sunneränga-Nässjö-Vaggeryd-Skillingaryd-Hillerstorp-Bredaryd-(Varberg) kallad diagonalen i Jönköpings län.
Ombyggnad av Västra Storgatan i Jönköping
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019.
Ombyggnad av gata och nybyggnad av GC-väg m.m.
Avser utbyggnad av del av Kungsängsvägen i Jönköping. Entreprenaden omfattar ombyggnad av gata och nybyggnad av GC-väg, parkeringsplatser, busshållplats, passager och ledningar (fjärrvärme mm).
Underhållsbeläggning inom Jönköpings och Kalmar län
Avser teknikområdet underhållsbeläggning, bärighets och övriga drift och underhållsarbeten inom området.
Exploatering för enbostadshus i Jönköping
Detaljplanearbetet pågår.
Utbyggnad och sanering av va-ledningar i Karlfors, Jönköping
Avser utbyggnad och sanering av va-system inom Karlfors, Jönköping Total sträcka är 1700 m ledningsgrav.
Anbud avseende liftar och ställningar mm i Jönköping
Avtal avser: A.Bygg- och anläggningsmaskiner och B.Liftar och ställningar
Valhallavägen koppling Hisingstorp i Jönköping
För att minska belastningen på Valhallavägen behövs en ny koppling mellan Hisingstorp och Hisingsängen. Upptaget i investeringsplan 2014-2016.
Utredning förnyelseområden i Huskvarna C-Vättersnäs, Jönköping
2 mkr upptaget 2013 i investeringsbudget till utredning. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Utredning förnyelseområden i Huskvarna S-Gråbo Tormenås
2 mkr upptaget 2014 i investeringsplan 2014-2015 till utredning. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Jönköping
Avser en ny gång- och cykelstig mellan Trånghalla och Kortebovägen. Gång- och cykelstigen är ca 1 km lång och ska anläggas i en skogsmiljö.
Muddring och klippning av kanaler i sjösystemet Bunn
Avser muddring, röjning och klippning av område i och ikring kanal mellan sjöarna Ören och Bunn samt mellan Bunn och Båget.
Nyanläggning av konstgräs på lekplatser i Jönköping
Avser nyanläggning av konstgräs. Avser fem objekt som ligger på Fridalen-, Stadsparken-, Dalviksparken-,Ringblomman-, och Ekgatan.
Ramavtal gällande biträdande projektledare för anläggningsentreprenader i Jönköping
Upphandling gällande ramavtal av biträdande projektledare för anläggningsentreprenader samt besiktningsuppdrag för anläggningsentreprenader. Man har för avsikt att teckna avtal med 5 konsulter.
Nybyggnad av utfart i Jönköping
Anläggande av utfart.
Nybyggnad av campingplats i Jönköping
Nybyggna av camping, strandskydsdispens för camping.
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Nybyggnad av 3 st transformatorstationer Åby 6:2, Krusestorp 3:2, Bösarp 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Nybyggnad av 5 st transformatorstationer Brunnstorp 3:8, 3:3, Sandseryd 2:19, Ebbarp 2:1, Munkebo 1:9.
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Nybyggnad av 6 st transformatorstationer Stensholm 1:454, Vireda 3:3, 1:2, 4:2, 4:3, Vik 1:1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Jönköping
Nybyggnad av cykelparkering med väderskydd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Jönköping
Nybyggnad av cykelparkeringar med väderskydd.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation (STN 1103 Braheparken).
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation (STN 1104 Platåvägen N).
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation samt rivning av bef nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstationer.
Nybyggnad av plank i Jönköping
Nybyggnad av plank, återvinningshus och cykelförråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av tre nätstationer Sjövik 1:2, Flaskebo 4:1, Svinhaga 2:12.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av två nätstationer.
Nybyggnad av parkeringsplats i Jönköping
Anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Jönköping
Uppsättning av bullerplank.
Nybyggnad av markanläggning i Jönköping
Schaktning av markområde (Hällstorp 1:70-1:78).
Nybyggnad av markanläggning i Jönköping
Schaktning av markområde (kv 10).
Nybyggnad av markanläggning i Jönköping
Schaktning av markområde.
Nybyggnad av markanläggning i Jönköping
Schaktning och fyllning av markområde.
Tillbyggnad av ställverk i Jönköping
Tillbyggnad av ställverk.
Nybyggnad av sopanläggning i Jönköping
Uppförande av djupbehållare för sophantering samt rivning av garage.
Nybyggnad av plank i Jönköping
Uppförande av plank.
Ny ridslinga vid Målskog i Bankeryd
Avser markarbeten på en sträcka av ca 2,5 km. Slutbesiktning senast vecka 43 2017.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: