Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Underhållsbeläggning varm/värme i F, H, GK län
Omfattar 9 beläggningsgrupper i Jönköping, Kalmar och Kronoberg/Blekinge län.
Reparation av Röttlebroarna i Gränna
Utbyte av kantbalk, räcke, övergångskonstruktioner samt lager.
Ny gång- och cykelväg längs väg 132 mellan Huskvarna-Lekeryd
Avser ny gång- och cykelväg mellan Huskvarna och Lekeryd längs väg 132. Projektet innefattar även en ny överföringsledning för vatten och avlopp mellan Huskvarna och Lekeryd.
Nybyggnad av flytande park, Munksjön
Projektet avser en 8000m2 stor flytande park på sjön. Stabilisering av Munksjöns strandlinje ingår även. Den konstgjorda ön skall förankras mot land.
Underhållsbeläggning tank i F, GK och H län
Omfattar 4 beläggningsgrupper i Jönköping, Kalmar, Kronoberg/Blekinge län.
Ombyggnad av reservoar och nya huvudvattenledningar i Jönköping
Projektet avser jöjning av reservoaren för att förbättra leveranssäkerhet för dricksvatten samt att kunna utnyttja befintlig volym i Grästorps reservoar samt nya huvudvattenledningar.
Ny elförsörjning samt ny tömningscentral Jönköping
Avser nybyggnad av två stycken mottagningsstationer för högspänning samt tömningscentral för medicinska gaser. Total bruttoarea: ca 370 m2. Bruttovolym: ca 1100 m3
Anbud kartläggning av skötselbehov gällande biotopskydd o naturvårdsavtal, Jönköping
Avser upphandling av konsulter för kartläggningav skötselbehov inom Skogsstyrelsens skyddade områden, ca 10500 objekt över hela Sverige. Avtalet kommer att tecknas på län eller distrikt. Max 35 avtal.
Drift och underhåll av trafikutrustning i F, G, H, K och M-län
Drift, underhåll samt reinvestering av trafikutrustning i Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne län. Kontraktstid tom 2019-10-31 med möjlighet till förlängning om 2+2 år.
Anläggande av vatten- och avloppsledningar Lekeryd-Huskvarna
Avloppsledning från Lekeryd till Huskvarna ren.verk, vattenledning från Huskvarna till Lekeryd.
Tillbyggnad av reservoar i Jönköping
Påbyggnad av högreservoar/teknikhus samt rivning av ventilbyggnad.
Ombyggnad av gata och gc-väg i Jönköping
Gång- och cykelvägen ska nivåmässigt ligga i höjd med gatan och ett antal anslutningar ska öppnas.
Ombyggnad av rondell och två busshållplatser i Jönköping
Ombyggnad av Torparondellen samt två busshållplatser.
Anslutning fritidshusområde till allmänt VA, Ulvstorp, etapp 2
Projektet avser anslutning till allmänt VA- Byggstart tidigast maj 2018.
Trafikåtgärder Elmia i Jönköping
I trafikutredningen för Elmiaområdet föreslås ett antal åtgärder för att förbättra trafiksituationen till/från och inom området.
Exploateringsarbete för nytt bostadsområde i Månsarp
Projektet avser anläggande av gata, va, belysning samt gc-väg för nytt bostadsområde med styckebyggen, gruppbostäder samt flerbostadshus.
Nybyggnad av gata och gångbana i Samset, Jönköping
Nybyggnad av lokalgata, ca 500 meter med gångbana. Inklusive VA, el, fjärrvärme mm.
Åtgärder längs vägsträcka Tranås-Sunneränga-Nässjö-Vaggeryd m fl, Jönköpings län
Åtgärdsvalsstudie som klarlägger motiven för ev åtgärder längs vägsträckan (Mjölby) Tranås-Sunneränga-Nässjö-Vaggeryd-Skillingaryd-Hillerstorp-Bredaryd-(Varberg) kallad diagonalen i Jönköpings län.
Ramavtal gällande biträdande projektledare för anläggningsentreprenader i Jönköping
Upphandling gällande ramavtal av biträdande projektledare för anläggningsentreprenader samt besiktningsuppdrag för anläggningsentreprenader. Man har för avsikt att teckna avtal med 5 konsulter.
Ombyggnad av Västra Storgatan i Jönköping
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019.
Ombyggnad av gata och nybyggnad av GC-väg m.m.
Avser utbyggnad av del av Kungsängsvägen i Jönköping. Entreprenaden omfattar ombyggnad av gata och nybyggnad av GC-väg, parkeringsplatser, busshållplats, passager och ledningar (fjärrvärme mm).
Underhållsbeläggning inom Jönköpings och Kalmar län
Avser teknikområdet underhållsbeläggning, bärighets och övriga drift och underhållsarbeten inom området.
Exploatering för enbostadshus i Jönköping
Detaljplanearbetet pågår.
Valhallavägen koppling Hisingstorp i Jönköping
För att minska belastningen på Valhallavägen behövs en ny koppling mellan Hisingstorp och Hisingsängen. Upptaget i investeringsplan 2014-2016.
Utbyggnad och sanering av va-ledningar i Karlfors, Jönköping
Avser utbyggnad och sanering av va-system inom Karlfors, Jönköping Total sträcka är 1700 m ledningsgrav.
Anbud avseende liftar och ställningar mm i Jönköping
Avtal avser: A.Bygg- och anläggningsmaskiner och B.Liftar och ställningar
Gestaltningsuppdrag för område kring höghushotellet och östra Tändsticksområdet I Jönköping
Syftet är att skapa nya torgytor dels i anslutning till planerat höghushotell och dels intill Tändsticksmuseet och G-huset, samt att knyta ihop Tändsticksområdet med Västra centrum och resecentrum.
Ombyggnad till restaurang i Jönköping
Ombyggnad av flerbostadshus i nedre planet till restaurang. Samt uppsättning av skylt.
Muddring och klippning av kanaler i sjösystemet Bunn
Avser muddring, röjning och klippning av område i och ikring kanal mellan sjöarna Ören och Bunn samt mellan Bunn och Båget.
Nyanläggning av konstgräs på lekplatser i Jönköping
Avser nyanläggning av konstgräs. Avser fem objekt som ligger på Fridalen-, Stadsparken-, Dalviksparken-,Ringblomman-, och Ekgatan.
Nybyggnad av utfart i Jönköping
Anläggande av utfart.
Nybyggnad av parkeringsplats i Jönköping
Anordnande av djupbehållare, parkeringsplatser samt uppförande av väderskydd för cykelställ.
Nybyggnad av parkeringsplats i Jönköping
Nybyggnad av cykelparkering med väderskydd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Jönköping
Nybyggnad av cykelparkeringar med väderskydd.
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Nybyggnad av transformatorstation (N148766 Torp).
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Nybyggnad av transformatorstation (N150802).
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Nybyggnad av transformatorstation. (N 148767).
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av tre nätstationer Sjövik 1:2, Flaskebo 4:1, Svinhaga 2:12.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av två nätstationer.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation (STN 1087 Spafors).
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation (STN 1098 Måsen) Blivande Stigamo 1:40.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation (STN 1103 Braheparken).
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation (STN 1104 Platåvägen N).
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation (STN 1109 Maskingatan).
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation samt rivning av bef nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation. (STN 1084 Jorsnäs).
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation. (STN 1110 Bosarp N).
Nybyggnad av plank i Jönköping
Nybyggnad av plank, återvinningshus och cykelförråd.
Nybyggnad av mur i Jönköping
Uppförande av stödmur.
Nybyggnad av markanläggning i Jönköping
Schaktning av markområde (Hällstorp 1:70-1:78).
Nybyggnad av markanläggning i Jönköping
Schaktning av markområde (kv 10).
Nybyggnad av markanläggning i Jönköping
Schaktning och fyllning av markområde.
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Schaktning och fyllning av markområde.
Nybyggnad av idrottsplats i Jönköping
Nybyggnad av sportanläggning, uppsättning av skylt samt anordnande av parkeringsplatser (blivande Hedenstorp 2:37).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: