Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Strömsund

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Strömsund
Ca 1280 km väg varav grusväg 503 km och gc-väg 19 km.
Ramavtal avseende vinterväghållning, Ånge Kommun
Anbud infordras på maskintjänstentreprenör. Avtalsperiod är planerad till 2017-11-01 - 2020-03-31. Avtal kan komma att tecknas med flera entreprenörer.
Ramavtal avseende vinterväghållning i Strömsund
Vinterväghållning av fastigheter och gator omfattar allt som gör att vägar och ytor är framkomliga på ett säkert sätt för kommunens invånare, brukare, elever och anställda. Denna upphandling omfattar nordöstra delarna av Strömsunds kommun.
Anslutning av ny panncentral till värmenät i Gäddede
Denna etapp avser anslutning av panncentralen (proj nr 1421134) till värmenät. Avser markentreprenad respektive rörentreprenad för nytt fjärrvärmenät.
Svetsning av fiber i Fyrås
Avser svetsning och dokumentation av fiberkabel till fiberföreningens bredbandsnät.
Åtgärdande av Strandgatan i Hoting
Tjälskadad väg, samt fortsatt tjälsäkring. Byggstart vecka 28.
Beläggning Idrottsgatan i Hoting
Stora tjälskador. Byggstart vecka 28.
Ombyggnad av bro över Indalsälven vid Hammaren (Hammarforsen)
Ny isolering/beläggning, diverse betongreparationer.
Fiberblåsning för fibernät i Hammerdal
Objektet avser blåsning av fiber i befintlig 14/10 kanalisation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: