Byggsveriges affärskälla!

Alla aktuella anläggningsprojekt i Ragunda

Nybyggnad av vindkraftspark i Ragunda
Planer finns på uppförande av 12 st vindkraftverk, effekt totalt 12,5 MW. Byggstart ev. 2017. Kostnad kan ej anges. Området beläget ca 14 km nordväst om Hammarstrand i Ragunda.
Nybyggnad av vindkraftverk i Ragunda
Avser nybyggnad 6 vindkraftverk ( 150 meter höga).
Nybyggnad av vindkraftspark i Ragunda
6 st vindkraftverk. Effekt 12,5 MW. Området beläget ca 10 km väster om Hammarstrand i Ragunda. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad byggkostnad
Nybyggnad av plank i Ragunda
Bygglovsansökan/bygganmälan plank.
Sluttäckning av deponier i Stugun, Bispgården Hammarstrand
Nerlagda deponier skall sluttäckas. Avslutningsarbeten enligt plan inlämnad till länsstyrelsen 2002.
Borra vatten i Gevåg, Ragunda
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Borrning av vatten då ytvattentäckten idag ofta blir förorenad.
Åtgärder av skolgård, Kullstaskolan, Ragunda
Åtgärd av dålig asfalt på skolgård. Borttagning av gammal asfalt, bortgrävning samt återfyllning av nyasfaltering.
Upprustning av lekplats i Ragunda
Upprustning av lekplats enligt besiktningsprotokoll. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Nybyggnad av staket rund återvinningcentral i Hammarstrand
Då skog har avverkats på östra sidan av ÅVC krävs det ett nytt staket.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: