Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Härjedalen

Nybyggnad av kraftstation vid Tännån
Projektet omfattar ombyggnad av intagsdammen, byggande av omlöp vid regleringsdammen i Östershön, ny utloppskanal samt ny kraftstation med tub.
Nybyggnad av vindkraftverk, väg och markanläggning
Uppförande av 5 vindkraftverk 10.15 MW.
Utbyggnad av fibernät i 6 byar i Härjedalen
Projektet avser nytt fiberoptiskt bredbandsnät i byarna Glöte, Långå, Remmen, Vemhån, Västansjö och Ytterberg. Avsikten är att koppla samman samtliga intresserade fastigheter i de aktuella byarna. Utbyggnaden sker med stöd av bidrag från Jordbruksverket.
Förlängd inflygningslinje/belysning flyget i Härjedalen
Avser diverse åtgärder vid Härjedalen Sveg Airport.
Uppförande av temapark på Funäsdalsberget
Projektet omfattar uppförande av Lopme Laante, den nya samiska temaparken på Funäsdalsberget. I projektet ingår både uppförande av torvkåtor och rengärden samt en byggnad på 60 kvm för lekyta och försäljningsyta. Framtagande av koncept (temamiljö) Tor Svae, Stockholm.
Anläggande av vägar, va-ledningar, markarbeten, Örndalen
Anläggande av vägar, va-ledningar m.m
Nybyggnad av skjutbana i Sveg
Svegs Ik kommer att bygga 30 nya skjutbanor samt anslutningsspår på beställning av Skidgymnasiumet, Erik Albinder.
Nybyggnad av gång-och cykelväg längs väg 84 i Hede
Avser sträckan mellan OKQ8 och avtagsvägen mot byn ca 350 meter bort.
Nybyggnad av skidlift i Sveg
bygglov för nybyggnad gällande åkband 39 meter.
Nybyggnad av väg i Sveg
Strandskyddsdispens för grusväg.
Nybyggnad av nätstation i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande nätstation Funäsdalen 35:2,4:13.
Nybyggnad av nätstation i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande nätstation Glöte 3:14,Vänsjö 1:7.
Nybyggnad av nätstation i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: