Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Härjedalen

Nybyggnad av vindkraftverk, väg och markanläggning
Uppförande av ca 11 vindkraftverk om 2-3 MW/verk.
Nybyggn av exploateringsområde & flerb.hus i Vemdalsskalet
Uppskattad kostnad. Planerad byggstart beräknas bli under 2018.
Utbyggnad av fibernät i 6 byar i Härjedalen
Projektet avser nytt fiberoptiskt bredbandsnät i byarna Glöte, Långå, Remmen, Vemhån, Västansjö och Ytterberg. Avsikten är att koppla samman samtliga intresserade fastigheter i de aktuella byarna. Utbyggnaden sker med stöd av bidrag från Jordbruksverket.
Nybyggnad av gata och markanläggning i Härjedalen
Projektet avser exploatering för nytt tomtområde. Tidigast byggstart under år 2019.
Anläggande av vägar, va-ledningar, markarbeten, Örndalen
Anläggande av vägar, va-ledningar m.m
Ombyggnad av toaletter m.m vid campingplats i Sveg
Avser rivnings- samt ombyggnadsarbeten på entré- och källarplan, bl.a ombyggnad av toaletter.
Nybyggnad av skjutbana i Sveg
Svegs Ik kommer att bygga 30 nya skjutbanor samt anslutningsspår på beställning av Skidgymnasiumet, Erik Albinder.
Nybyggnad av bro i Härjedalen
Tidigast byggstart under år 2019.
Förnyelse av 40/20 kv station 2 i Sveg
Avser ny byggnad som ska inrymma kontrollutrustning och nytt 20 kV ställverk.
Sanering av förorenad mark i Härjedalen
Bransch: träimpregnering. Primär förorening arsenik. Synpunkter: Oljefat och kemikalier bör invallas för att förhindra att evt läckage når marken.
Sanering av förorenad mark i Sveg
5 oljedepåer. Primär förorening oljeprodukter. Tidpunkt för utförande av ev. sanering kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av transformatorstation i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande markstation för eldistribution.
Nybyggnad av mur i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande mur.
Nybyggnad av nätstation i Sveg
bygglov för nybyggnad gällande nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande transformatorstation.
Nybyggnad av skidlift i Sveg
bygglov för nybyggnad gällande åkband 39 meter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: