Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Berg

Uppförande av gondolbana m.m. Örndalen
Nybyggnad av gondolbana med dal- och bergstation samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av skidlift i Rätan
Nybyggnad av skidlift.
Ny gång- och cykelväg längs väg 315 genom Rätan
Objektet avser utförande av en 2,5 meter bred gång- och cykelväg på sträckan mellan Norsgården i Rätan och avtagsvägen vid transformatorstationen i Sved. Längd ca 2600 meter. Befintlig belysning längs sträckan ska rivas och ersättas med ny belysning som täcker både väg och gång- och cykelväg. Objektet avser även åtgärder vid korsningen väg 315/Postvägen, 3 gångpassager utmed sträckan samt en perrong för på-/avstigande bussresenärer. Gång- och cykelvägen samt väg 315 ska beläggas.
Nybyggnad av sporthus i Storhogna, Berg
Nybyggnad av sport och eventhus, innehållande skiduthyrning och skidverkstad, café och försäljning av sportartiklar m m. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av fritidshus.
Fortsatta arbeten med att iordningställa tomter till försäljning för styckebyggnation. Ett 20-tal tomter är redan färdigställda. Totalt 61 tomter.
Ny belysning i elljusspår i Myrviken
Installation av ny belysningsanläggning.
Nybyggnad av kyrkogård i Rätan
Nybyggnad av askgravlund.
Ombyggnad av skidlift i Rätan
Flyttning och förlängning av släplift.
Nybyggnad av transformatorstation i Rätan
Nybyggnad av transformatorstaioner.
Nybyggnad av transformatorstation i Rätan
Nybyggnad av transformatorstationer.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: