Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Laholm

Anläggande av överföringsledning i Laholms kommun
Projektet kommer att samupphandlas med vattenledning under objektsnummer 915228. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av vindkraftverk i Laholm
Planer finns på uppförande av 3 verk.
Exploatering för industriområde i Nyby
Avser nytt industriområde.
Anläggande av vattenledning i Laholm
Projektet kommer att samupphandlas med överföringsledningen objekt 925076. Byggstart planeras till sommaren 2016.
Nybyggnad av konstgräsplan i Laholm
Avser anläggande av konstgräsplan.
Exploatering industriområde Mellbystrand i Laholm etapp 2
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2013. Etapp 1 har objektnr 914768. Denna etapp är mycket oviss.
Nybyggnad av scen & läktare vid park i Laholm
Avser rivning av befintlig scen samt nybyggnad av scen med tillhörande läktare.
Ramavtal avseende trädgårdsanläggningsarbeten i Laholms kommun
Ramavtal avseende trädgårdsanläggningsarbeten.
Renovering av utomhusbad i Laholm
Avser renovering av utomhusbad och sedan ska det fyllas med vatten från Laholm.
Nybyggnad av väg i Laholm
Bygglov väg och p-plats.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Kasteberg 1:22, 1:10.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av transformatorstation och rivningslov Våxtorp 9:62, 2:68.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av transformatorstation och rivningslov.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Laholm
Bygglov utökning av parkering.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: