Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Laholm

Anläggande av överföringsledning i Laholms kommun
Projektet avser anläggande av överföringsledningar.
Nybyggnad av vindkraftverk i Laholm
Planer finns på uppförande av 3 verk.
Exploatering för industriområde i Nyby, etapp 1 och 2
Avser nybyggnad av industriområde med lokalgator, dagvattenledningar, tryckledning och pumpstation. Total bruttoarea ca 363 000 kvm. Dagvattenledning kan påbörjas sommaren 2018 på grund av arkeologi. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av konstgräsplan i Laholm
Avser anläggande av konstgräsplan. Konstgräsplanen ska anläggas på befintlig plan som idag är en grusplan. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av närvärmecentral i Laholm
Projektet avser utbyggnad av energitekniska lösningar.
Nybyggnad av överföringsledningar i Laholm
Projektet avser nybyggnad samt förnyelse av överföringsledningar för dricks- och spillvatten samt spillvattenpumpstationer. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ramavtal avseende byggledningskonsult, Laholms kommun
Avser byggledningskonsult för fortsatt arbete med utbyggnad av fiber i Laholms kommun. Avtalstid 1+1+1 år.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Laholm
Ansökan om bygglov för bullerplank.
Nybyggnad av nätstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av transformatorstationer Gosterbygget 1:33, Uddekulla 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av transformatorstationer och rivning Vallberga 8:1, Vessinge 1:73.
Nybyggnad av parkeringsplats i Laholm
Tidsbegränsat bygglov parkeringsplatser from 2017-11-01 tom. 2017-12-31.
Ombyggnation och tillgänglighetsanpassning av badplats i Laholm
Avser upprustning och tillgänglighetsanpassning av badplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: