Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Laholm

Anläggande av överföringsledning i Laholms kommun
Projektet avser anläggande av överföringsledningar.
Exploatering för industriområde i Nyby, etapp 1 och 2
Avser nybyggnad av industriområde med lokalgator, dagvattenledningar, tryckledning och pumpstation. Total bruttoarea ca 363 000 kvm. Dagvattenledning kan påbörjas sommaren 2018 på grund av arkeologi. Uppskattad kostnad.
Sanering av soptipp i Laholm
Avser sanering/bortgrävning av gifter alternativt övertäckning av soptipparna. Byggstart tidigast våren 2018.
Sanering av soptipp i Laholm
Avser sanering/bortgrävning av gifter alternativt övertäckning av soptipparna. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av exploateringsområde i Glänninge, Laholm, etapp 3
Avser anläggande av gator & VA-ledningar inför nytt villaområde i Glänninge, Laholm. Byggstart april/maj 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av konstgräsplan i Laholm
Avser anläggande av konstgräsplan. Konstgräsplanen ska anläggas på befintlig plan som idag är en grusplan. Byggstart september/oktober 2017. Uppskattad kostnad.
Utveckling av Strandpromenaden i Laholm
Avser utveckling av strandpromenaden längs Stora Strandvägen, samt nytt grönområde med en lek- och samlingsplats och ev exploatering för fyra nya tomter för bostadsbebyggelse vid Matrosvägen.
Tillbyggnad av närvärmecentral i Laholm
Projektet avser utbyggnad av energitekniska lösningar.
Exploatering industriområde Mellbystrand i Laholm etapp 2
Etapp 1 har objektnr 914768. Denna etapp är mycket oviss.
Anläggande av industriområde i Hishult
Tomter kommer att säljas styckevis.
Ramavtal avseende byggledningskonsult, Laholms kommun
Avser byggledningskonsult för fortsatt arbete med utbyggnad av fiber i Laholms kommun. Avtalstid 1+1+1 år.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Laholm
Ansökan om bygglov för bullerplank.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av transformatorstationer Gosterbygget 1:33, Uddekulla 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av transformatorstationer och rivning Vallberga 8:1, Vessinge 1:73.
Nybyggnad av parkeringsplats i Laholm
Bygglov parkeringsplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: