Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Kungsbacka

Basunderhåll på allmänna vägar i område Kungsbacka
Ca 647 km väg. 4 års avtalstid med option på ytterligare 2 år.
Om- och tillbyggnad av transformatorstation i Rantorp
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av fotbollsanläggning i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av fotbollsanläggning.
Nybyggnad av gc-väg i Kungsbacka
Avser nybyggnad av belyst GC-cäg mellan Dalslyckevägen och Hvilan, ca 4100 kvm. Ombyggnad av busshållplatserna Särö Kyrka, Sunnegärde, Klev och Guntofta. Ombyggnad av korsningen Västra Särövägen - Guntoftavägen. Ny GC-passage samt anslutning till befintlig GC-väg i korsningen mellan Särö Danska väg - Västra Särövägen.
Nybyggnad av gc-väg i Torpa
Ny gc-väg längs väg 939 mellan Torpavägen-Torkelstorpsvägen.
Anläggande av gator och ledningar i Kungsbacka, etapp C01
Objektet avser nybyggnad av gator, GC-vägar, VA-ledningar, pumpstationer och grönytor. Uppskattad kostnad.
Reparation av broar inom Kungsbacka kommun
Utbyte av överbyggnad på 2 st broar.
Nybyggnad av rondell i Kungsbacka
Avser nybyggnad av cirkulationsplats.
Ombyggnad av vägkorsning i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av tre befintliga vägkorsningar mellan Inlagsleden och Södra Infarten till en cirkulationsplats.
Utbyte av växtbäddar i Kungsbacka
Projektet avser utbyte av växtbäddar på naturgräsplaner.
Upprustning av stadsentréer i Kungsbacka
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Byte av konstgräs på konstgräsplan i Kungsbacka
Entreprenaden innefattar byte av konstgräs för 11-mannalag på Kungsbacka Sportcenter. Konstgräsyta ca 7881 kvm. Uppskattad kostnad.
Arkeologisk förundersökning av mark i Fjärås, Kungsbacka
Avser arkeologisk förundersökning på del av boplats RAÄ 496 inom Rossa-red 5:18 i Fjärås. Det finns planer på nybyggnad av bostäder inom en del av fastigheten (1032622).
Tillbyggnad av bulleravgränsare i Kungsbacka
Flerbostadshus-tillbyggnad-bullerplank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Parkeringsplatser Skårby 3:33,3:41.
Nybyggnad av nätstation i Kungsbacka
Nätstation-nybyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Tidsbegränsat lov- parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Tidsbegränsat lov-parkeringsplats/grusplan.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Transformatorstation-nybyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: