Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Kungsbacka

Ny sträckning samt ombyggnad av väg i Kungsbacka
Projektet avser ny sträckning och ombyggnad till mötesfri landsväg 2+1 och 1+1, längd 6,9 km i projektet ingår 7 broar.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Kungsbacka
Ca 647 km väg. 4 års avtalstid med option på ytterligare 2 år.
Sanering av VA-ledningar i Torred, Kungsbacka, etapp 2 och 3
Avser sanering av va-ledningar. Byggstart tidigast sommar 2018.
Trafiksäkerhetsåtgärder på Väg 940 mellan Forsbäck-E6
Avser ombyggnad av två korsningar samt att förse korsningarna med trafiksignaler.
Om- och tillbyggnad av transformatorstation i Rantorp
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Sanering av va-ledningar i Lerkil, etapp 8
Projektet avser sanering av va-ledningar.
Reparation av broar inom Kungsbacka kommun
För utförande av utbyte överbyggnad av bro 13-117-1 över Rolfsån och bro 13-2-1 över kanal vid Gåsevadsholm.
Nybyggnad av gc-väg i Torpa
Ny gc-väg längs väg 939 mellan Torpavägen-Torkelstorpsvägen. Del av Kattegattleden.
Anläggande av gator och ledningar i Kungsbacka, etapp C01
Objektet avser nybyggnad av gator, GC-vägar, VA-ledningar, pumpstationer och grönytor. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av rondell i Kungsbacka
Avser nybyggnad av cirkulationsplats.
Arkeologisk förundersökning av mark i Fjärås, Kungsbacka
Avser arkeologisk förundersökning på del av boplats RAÄ 496 inom Rossa-red 5:18 i Fjärås. Det finns planer på nybyggnad av bostäder inom en del av fastigheten (1032622).
Upprustning av allé i Kungsbacka
Projektet avser upprustning av allé.
Upprustning av park i Kungsbacka
Projektet avser upprustning av park.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Tidsbegränsat lov- parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Tidsbegränsat lov-parkeringsplats/grusplan.
Nybyggnad av plank i Kungsbacka
Annat - mur/plank, flytt av åv-plats samt nytt cykelskydd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Parkeringsplatser Skårby 3:33,3:41.
Nybyggnad av nätstation i Kungsbacka
Nätstation-nybyggnad.
Tillbyggnad av bulleravgränsare i Kungsbacka
Flerbostadshus-tillbyggnad-bullerplank.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: