Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Hylte

Nybyggnad av vindkraftverk i Örken
Miljöprövningsdelegationen beslutade 2013-12-18 att ge tillstånd till vindpark Örken med 25 verk med totalhöjd 185 meter i Halmstads och Hylte kommuner. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bro
Avser nybyggnad av en 300 m lång bro mellan Torupsvägen och Källstigen.
Anläggande av resecentrum i Hyltebruk, Hylte kommun
Avser anläggande av ett grönare parkområde i Torups centrum. Omfattar också en fontän samt en pendlarparkering nordost om järnvägsövergången. Uppskattad kostnad.
Ny- och ombyggnad av överföringsledning i Hylte
Projektet avser omläggning av vattenledning och ny spillvattenledning.
Relining av spillvattenledning i Hyltebruk
Avser relining av spillvattenledning på Smedjegatan i Hyltebruk.
Ombyggnad av spillvattenledning i Hyltebruk
Projektet avser relining av spillvattenledning inom Stora Ensos område.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Hyltebruk
Marklov - utbyggnad av parkering.
Ombyggnad av vattenledning, ny dagvattenledning i Rydebruk
Omförläggning av vattenledning och nyförläggning av dagvattenledning. Ej slutgiltigt beslutat ännu.
Anläggande av GC-bro i Kinnared
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelbro.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: