Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Hylte

Ny- och ombyggnad av överföringsledning i Hylte
Projektet avser omläggning av vattenledning och ny spillvattenledning. Byggstart tidigast sommar 2018.
Ombyggnad av spillvattenledning i Hyltebruk
Projektet avser relining av spillvattenledning inom Stora Ensos område. Byggstart tidigst sommar 2018.
Anläggande av GC-bro i Kinnared
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelbro.
Ombyggnad av vattenledning, ny dagvattenledning i Rydebruk
Omförläggning av vattenledning och nyförläggning av dagvattenledning. Ej slutgiltigt beslutat ännu.
Utbyte av badbryggor vid badplats i Hylte kommun
Avser badbrygga inkl 2 st badstegar och 2 st landgångar, 2 st längder (sidorna) ska vara ca 40 m, 1 st mellanbrygga ca 20 m, bredden på bryggorna ska vara ca 1,5 m.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: