Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Halmstad

Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och nybyggnad av trafikplatser vid E6 i Halmstad
Ombyggnad av trafikplats 43 och nybyggnad av trafikplats 42.
TSK- och varmmassabeläggning i distrikt Väst
Distrikt Halmstad (DH) i distrikt Väst. Objekten är indelade i två (2) beläggningsgrupper DH01, DH02 med vardera två (2) huvuddelar utförande 2018 alternativt 2019.
Nybyggnad av gator & VA i Halmstad
Projektet avser bl a nybyggnad av gator, parkutbyggnad, VA ledningar inkl fördröjningsmagasin, belysningsanläggning samt lekplats inför nytt bostadsområde.
Vägmarkering inom distrikt Halmstad
Entreprenaden är fördelad på grupp DH1, nyläggning med utförandekrav på nytt beläggningsslitlager samt grupp DH2, som omfattar underhållsmarkeringar med krav på funktion. Grupperna kommer att utgöra ett kontrakt.
Underhåll av broar i Fyllebro, Halmstad
Utbyte tätskikt, kantskoning mm. Bro 13-599-1 tillkommer avseende underhåll samt bullerskydd.
Nybyggnad av torg i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av torg/parkering.
Nybyggnad av gator & VA-ledningar i Halmstad
Avser nybyggnad av gator och VA-ledningar inför nytt bostadsområde.
Utbyte av 50kV-ställverk samt transformatorer i Halmstad
Utbyte av 50kV-ställverk som omfattar cirka sju fack. Även två 50/10kV transformatorer byts ut.
Uppförande av bullerplank vid väg 15 i Fyllebro, Halmstad
Projektet avser uppförande av ca 300 meter långt bullerskydd mellan trafikplats 43 Halmstad södra och Fylleån. Även omisolering av 3 broar längs sträckan ingår.
Tankbeläggning i distrikt Halmstad
Distrikt Väst Beläggningsgrupp DH21-2018.
Ombyggnad av stridsteknikfält i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av stridsteknikfält.
Utbyggnad av gc-bana längs väg 610 mellan Steninge-Stensjö
Avser en sträcka på 3 km mellan Kustvägens (väg 610) korsning med Gamla vägen till korsningen med Ejdervägen.
Anläggande av GC-bro i Halmstad
Projektet avser en ny gång- och cykelbro över Genevadsån med anslutande asfalterade gång- och cykelvägar söder och norr om ån.
Uppförande av brygga samt upprustning av kaj i Halmstad
Avser uppförande av pålad brygga samt upprustning av kajfront.
Tillbyggnad av golfbana i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av golfanläggning.
Nybyggnad av plank i Halmstad
Bygglov för uppförande plank.
Underhåll av plattvärmeväxlare i Halmstad
Avser underhåll på plattvärmeväxlare för HEM:s verksamhetsområde Produktion.
Nybyggnad av parkeringsplats i Halmstad
Bygglov för anordnande av parkering.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av bullerplank längs laholmsvägen/fyllebro.
Nybyggnad av plank i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av mur och plank.
Nybyggnad av plank i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av plank runt uteplats.
Nybyggnad av plank i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av plank samt nybyggnad av fristående uterum.
Nybyggnad av plank i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av plank, mcdonalds.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig - n150206 fotstad.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig, n148945 årnarp vattenverk Årnarp 1:63,1:9,1:75.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig, n148948 kontrollhönseri t1 Tolarp 8:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig, n148949 lillgård.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n148950 ågarp.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n150884 hult.
Anbud avseende 2 st rullportar på tipphall, Halmstad
Avser direktupphandling av 2 st. rullportar inklusive montage och installation på tipphall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: