Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Falkenberg

Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Falkenberg
Avser 10 stycken verk med 190 meter totalhöjd.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Falkenberg
Projektet avser anläggande av gator och VA-ledningar.
Nybyggnad av gator & VA-ledningar i Falkenberg, etapp 2
Projektet avser anläggande av gator, VA-ledningar, gc-väg och ett utjämningsmagasin. inför nytt industriområde.
Ombyggnad av GC-infrastruktur i Falkenberg
Projektet avser mindre ombyggnad av GC-infrastruktur och cykelvägvisning i centrum.
Turbinrenovering i kraftstation i Falkenberg
Avser renovering av aggregat G1 innefattande sammanfattningsvis svetsreparation av löphjul (propeller), nya vattensmorda turbinlager, nya smörjningsfria lagringar i ledapparaten, ny reglerutrustning samt ytskiktsförbättrande åtgärder i vattenvägen (separat entreprenad).
Sluttäckning av Ågårds deponi i Falkenberg
Projektet avser att Ågårds deponi ska sluttäckas med bentongmatta, gas och dräneringsmattor samt skyddsfyllning det ingår även ed del diken. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av golfbana i Falkenberg
Avser ombyggnad av drivingrange, studio med isolering samt förråd.
Utbyte av övergångskonstruktioner på bro över Ätran, Falkenberg
Övergångskonstruktionerna till befintlig bro över Ätran i Falkenberg ska bytas ut.
Nybyggnad av badanläggning i Falkenberg
Nybyggnad badanläggning.
Nybyggnad av nätstation i Falkenberg
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falkenberg
Anlägga två parkeringsplatser.
Ombyggnad av nätstation i Falkenberg
Ersättning av befintlig nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av mast i Falkenberg
Rivning vindmätningsmast.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: