Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Söderhamn

Förnyelse av transformatorstationer i Höljebro
Med start 2018 ska 1 styck 70/130kV-ställverk beläget i Hälsingland bytas ut. Nytt ställverk i utomhusutförande ska byggas upp parallellt med det befintliga med det fortfarande i drift. Slutligen rivs de gamla utomhusställverken inklusive kontrollbyggnader. 130 kV ställverket kommer att ha två stycken linjefack, två stycken transformatorfack och ett fack för kabelanslutning av inkommande generering. 70 kV ställverket kommer att ha två stycken transformatorfack och tre stycken linjefack. Förnyelse av 145, 77 & 12 kV transformatorstationer i Höljebro
Ombyggnad av gata i Söderhamn
Ombyggnad för kantstensparkering.
Rivning av transformatorstation i Söderhamn
Rivning av transformatorstation Östansjö 43:1,Åsbacka 3:1.
Ombyggnad av markanläggning i Söderhamn
Marklov - ändring av marknivån.
Nybyggnad av plank i Söderhamn
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Söderhamn
Nybyggnad transformatorbyggnad Östansjö 43:1,Åsbacka 3:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Söderhamn
Nybyggnad transformatorstation Källene 3:33,1:17.
Nybyggnad av transformatorstation i Söderhamn
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Söderhamn
Nygbyggnad transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: