Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Sandviken

Bredbandsutbyggnad i Sandviken, Etapp 5 mfl
Avser utbyggnad av fyra sträckor för bredband ut från Kungsgården mot Hillsta, övre Mom, Norrberg och Nor via Hällhammar. Kommer att delas in i etapper.
Bredbandsutbyggnad i Sandviken, Etapp 4
Avser utbyggnad av bredband delsträcka Edefors.
Utbyte av gatubelysning, Sandviken
Utbyte till LED-belysning.
Besiktning av lekplatser i Sandviken
Ca 140 lekplatser. Samtliga lekplatser ska besiktas under 2017.
Leverans av truckbrytare till kraftverk i Sandviken
Projektet avser leverans av 13st kompletta retrofit truckbrytare, för anslutning i mottagningsstation ÄT321.
Leverans av ny krafttransformator i Sandviken
Projektet avser leverans av 1st komplett krafttransformator, för anslutning i mottagningsstation ÄT33 i Sandviken.
Vädersäkring genom kabelförläggning i Sanviken, Etapp 2
Projektet är en etapp av Sandviken Energi Elnät AB plan för vädersäkring av elnätet. Etappen omfattar området kring Hosjön ner till Bro.
Byte av belysning i elljusspår, Sandviken
Avser byte av av belysning till LED i elljusspår. Ur investeringsbudget 2017-2019.
Upprustning av utomhusanläggning och bro till Kvarnön, Gysinge
Avser utbyte av trämaterial på naturums broanläggningar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: