Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Ovanåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg i Ovanåker, etapp 2
Ur investeringsbudget 2017-2021. Ombyggnad av Västra Centralgatan.
Sanering av markområde i Ovanåker
Förnyelse av VA-ledning och sanering.
Åtgärder av gatubelysning i Ovanåker
Ur investeringsbudget 2018-2021. Avser byte av ca 900 lyktstolpar i Ovanåkers kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Edsbyn
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Ny trafiklösning i Ovanåker
Ur investeringsbudget 2018. Avser ombyggnation av Entrén till Celsiusområdet för att skapa en trygg, säker och tillgänglig angöring där gående och cyklister kan samspela med bilar och varutransporter.
Lägesinmätning och utsättning av bredbandsnät, Ovanåkers kommun
Lägesinmätning, dokumentation samt utsättning av kanalisation och kanalisationspunkter i fibernät.
Underhåll av broar i Edsbyn
Ur investeringsbudget 2017-2022. Avser åtgärder på bro 7 (järnvägsbron) och bro 6 (bågbron över Voxnan).
Ombyggnad av utemiljö vid förskolor i Edsbyn
Ur investeringsplan 2018-2019. Avser reinvestering och nyinvestering av utemiljö vid förskolor i Ovanåkers kommun.
Ny trafiklösning i Ovanåker
Ur investeringsbudget 2018. Avser bla. ombyggnation av busshållplats och skapande av en säker passage på Sporthallsvägen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: