Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Ovanåker

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Edsbyn
Ca 823 km väg varav grusväg 137 km och gc-väg 14 km.
Nybyggnad av överföringsledning mellan Viksjön - Alfta
Helsinge Vatten gör en del av sträckan och kommunen en annan. Denna sträcka avser markförlagd vattenledning ca 2 965 meter mellan Viksjön - Alfta.
Ombyggnad av väg i Ovanåker, etapp 1
Ur investeringsbudget 2017-2021. Ombyggnad av Västra Centralgatan.
Nybyggnad av plank i Edsbyn
Ansökan om bygglov för plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Edsbyn
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Edsbyn
Ansökan om rivningslov samt bygglov för transformatorstation.
Byte av lågspänningsställverk i Hus B, Alfta Industricenter
Montage och inkoppling kommer att skötas av ramavtalsentreprenör.
Förbättrad trafiksäkerhet på väg 678 i Ullungsfors
Målning, ombyggnad till enfältsväg, avsmalning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: