Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Ockelbo

Förnyelse av transformatorstationer i Murgården
Förnyelse av 145, 77 & 12 kV transformatorstationer.
Nybyggnad av transformatorstation i Lingbo
- Avverkning skog - Schaktning och bortforsling av organiskt material som förekommer i ett befintligt torvstråk - Schaktning och eventuell bortforsling av sand. Morän återanvänds vid terrassering - Grovplanering av ställverksyta - Dike norr om utökat ställverksyta - Återställning av markytor
Invändig renovering av högreservoar/vattentorn i Ockelbo
Arbetet omfattar invändig renovering av högreservoar i Ockelbo.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: