Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Nordanstig

Utbyggnad av fiber i Jättendal
Projektet avser projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan elestation och minst 250 st. fastigheter i Jättendal, Nordanstigs kommun, När fibernätet är färdigbyggt och slutgodkänt kommer det att ägas och förvaltas av Zitius systerbolag Skanova AB. Projektstart är planerad till Q2 2017 och projektavslut Q4 2018.
Ombyggnad av elektrisk ledning i Grängsjö
16 km ledning. Befintlig luftledning ersätts med nergrävd kabel för att öka leveranssäkerheten till kunder i området.
Ombyggnad av va-ledning i Bergsjö
Ansökan om strandskyddsdispens för grävning för avloppsledning. Högen 13:6,13:1.
Ombyggnad av markanläggning i Hassela
Ombyggnaden avser Containerramp för avfall
Nybyggnad av transformatorstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för transformatorkiosk n148071.
Nybyggnad av parkeringsplats i Bergsjö
Ansökan om marklov för anläggande av parkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: