Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Ljusdal

Ombyggnad av kraftstation i Laforsen
Utökning av med en krafttransformator 230/140KV 400MVA, vilken levereras av beställaren. Entreprenaden omfattar nytt 220 kV fack för anslutning av den nya transformatorn, ny 130 kV skena för anslutning av nya transformatorn samt ledning från vindparken Högkölsmyran. Vidare ingår flytt av två befintliga ledningsfack till nya 130 kV skenan samt byggnad med kontrollutrustning.
Nya ställverk för anslutning av vindkraft i Högkölsmyran
Uppdraget avser nybyggnad av ny 130/30 kV transformering i station Högkölsmyran.
Ombyggnad av korsning väg 83/696 vid Sörvåga i Järvsö
Projektet avser anpassning av korsningen Turistvägen/Rödmyravägen till lastbilstrafik och ett norrgående vänstersvängsfält, gång- och cykelvägar samt busshållplatser.
Uppförande av ny 145 kV luftledning mellan Laforsen-Högkölsmyran
Avser uppförande av ny 145 kV luftledning mellan Laforsens transformatorstation och Högkölens vindkraftpark. Ledningen är ca 27 km och byggs för konstruktionsspänning 145 kV.
Ombyggnad och utv underhåll av vattentorn i Färila
Projektet omfattar renovering av fasad samt invändig renovering.
Ombyggnad av gata mm i Ljusdal
Ingår i köpingens fördjupade översiktsplan och avser uppfräschning av Bokhandlargränd i centrala Ljusdal, med gatu och fasad-arbeten. Samarbete med fastighetsbolaget Seglet och Ljusdals kommun.
Ny bussgata, taxificka samt parkeringsytor vid skola i Ljusdal
Objektet avser nybyggnad av bussgata, flytt av parkeringsyta, ny taxificka, uppsättning av staket samt dragning av el och sättning av fundament till motorvärmarstolpar och belysningsstolpar.
Ombyggnad av regionnät i Ljusdal
Strandskyddsdispens för nybyggnad av 220 kV-luftledning mellan Temor och Ställverket i Kläppa.
Nybyggnad av elverk i Ljusdal
Nybyggnad av reservkraftscontainer.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Nybyggnad av tre transformatorstationer Klösbo 2:4, Sörkämsta 11:1, Ljusdals-Boda 2:8.
Nybyggnad av vindkraftverk i Ljusdal
Nybyggnad av vindkraftspark.
Ombyggnad av busshållplats i Ljusdal
Flyttning av busshållplats.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: