Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Ljusdal

Anläggande av ny förbifart i Ljusdal
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Kyrksjönäsvägen inför att den ska bli nya väg 84, genomfart Ljusdal.
Om- och tillbyggnad av kraftverk vid Ljusnan
Ny kraftstationsbyggnad, dammsäkerhetshöjande åtgärder.
Nybyggnad av vindkraftverk i Ljusdal
Planerat projekt, är under samråd. 6 verk planeras. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny kraftledning öster om Ljusdal
Projektet avser byggnation av ny sträckning för Svk:s 220 kV ledning KL1 runt Ljusdal, ca 12 km. För att möjliggöra detta innefattas även ombyggnation av två stolpar på KL2. I projektet ingår även rivning av KL1:s befintlig sträcka genom Ljusdal, ca 4,5 km och dess OPGW som idag går i separata stolpar på en sträcka om ca 4,5 km. Rivningen är option 1 i denna upphandling.
Ombyggnad till gc-bro mm i Ljusdal
Förslag finns att bygga gc-väg från bron till Järvsö. Utredningar pågår.
Utbyggnad av camping med ny servicebyggnad mm i Järvsö
Väntar beslut angående översiktsplanen. 30-40 platser för husvagnar, ny servicebyggnad med duschar och kokmöjligheter, ny infart från Stationsgatan, nytt bullerplank mot järnvägen mm. Framflyttad byggstart och kostnad.
Uppförande av ny 145 kV luftledning mellan Laforsen-Högkölsmyran
Avser uppförande av ny 145 kV luftledning mellan Laforsens transformatorstation och Högkölens vindkraftpark. Ledningen är ca 27 km och byggs för konstruktionsspänning 145 kV.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Nybyggnad av 3 st transformatorstationer Valla 10:1, Yg 7:3, Storbyn 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Nybyggnad av 4 st transformatorstationer Valla 4:53, 4:12, 12:2, Katrineberg 1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Nybyggnad av 8 st transformatorstationer Ygsbo 3:45, 10:1, 2:35, 5:21, 1:39, 2:35, 1:39, 8:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Nybyggnad av 9 st transformatorstationer Yg 24:1, 3:30, 4:24, 2:8, 12:1, 10:33, 5:13, 8:13, Föne 16:25.
Nybyggnad av elverk i Ljusdal
Nybyggnad av elkraftsaggregat.
Nybyggnad av fördelningsstation i Ljusdal
Nybyggnad av fördelningstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Nybyggnad av transformatorstationer.
Ombyggnad av gata i Ljusdal
Ingår i köpingens fördjupade översiktsplan och avser uppfräschning av Bokhandlargränd i centrala Ljusdal, med gatu och fasad-arbeten. Samarbete med fastighetsbolaget Seglet och Ljusdals kommun.
Nybyggnad av sopanläggning i Ljusdal
Nybyggnad av matavfallsanläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: