Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Hudiksvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av indunstningsbyggnad i Iggesund
Avser ombyggnad av befintlig industri till indunstningsbyggnad.
Nybyggnad av VA-ledning i Lingarö, Hudiksvall
Nybyggnad av vattenledning från Skålbo till Lingarö.
Byte av VA-ledning i Delsbo
Byte av VA-ledning
Byte av VA-ledning i Hudiksvall
Sanering och byte av VA-ledning
Byte av VA-ledning i Iggesund
Byte av VA-ledning söder om Ankarvägen längs med E4
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten rådhuset 2:1 (sa63900).
Ombyggnad av staket i Hudiksvall
Renovering och målning av järnstaketet på fastigheten kyrkbacken 3:1, Renovering och målning av järnstaketet på fastigheten sofiedal 8:19 Kyrkbacken 3:1,Sofiedal 8:19.
Nybyggnad av lekplats i Hudiksvall
Information om anläggande av lekpark i bergmansparken på fastigheten rådhuset 2:1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Marklov för ny parkeringsyta på fastigheten ullsätter 2:29.
Ombyggnad av innergårdar i Hudiksvall
Avser omläggning av 3 st innergårdar.
Installation av laddstation i Delsbo
Avser inköp, leverans och driftsättning av 1 st snabbladdningsladdstation med 3 laddningspunkter i Delsbo för elfordon för offentligt nyttjande.
Upprustning av utemiljön vid förskola i Hudiksvall
Avser iordningställande av utemiljön på Håstahöjdens förskola med nya hårdgjorda ytor, belysning och ny lekutrustning mm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: