Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Hudiksvall

Upprustning av lokalnät, Paket Gävleborg, för Ellevio
I entreprenaderna för paket Gävleborg ingår bl.a Kabelförläggning, schakt, plöjning, nätstationsarbeten, luftledningsarbeten, raseringsarbeten och tillhörande elarbeten. Detta kommer att delas upp i tre entreprenader: Norränge, Näsviken/Sörforsa och Strömsbruk. Geografiskt ligger entreprenaderna norr om Bollnäs och norr och väster om Hudiksvall.
Ny- och ombyggnad av transformatorstation i Edeforsen
Placering: Mellan Ljusdal och Järvsö. Nya ställverk 145kV, 46kV och 12kV. Ny ställverksbyggnad för 46/12kV-ställverk. Ny relä- och kontrollutrustning 46kV och 12kV. Ny kontroll- och ställverksbyggnad inkl. ny LS-utrustning, batterier, relä- och kontrollutrustning. Byte av tre transformatorer (tillhandahålls av Ellevio) samt nya oljegropar. Mark- och byggarbeten. Raseringsarbeten.
Ny- och ombyggnad av transformatorstation i Näsviken
Placering: Söder om orten Näsviken. Nya ställverk 145kV, 46kV, 24kV och 12 kV. Ny kontroll- och ställverksbyggnad för 46/24/12kV ställverk inkl. ny LS-utrustning och batterier. Ny relä- och kontrollutrustning. Byte av två transformatorer (tillhandahålls av Ellevio) samt nya oljegropar. Ny portal. Kanalisation och kabelförläggning inkl. mark- och byggarbeten. Raseringsarbeten.
Ombyggnad av transformatorstationer i Hälsingland
Anläggningarna är belägna i Hälsingland: Sörforsa, Stene och Sunnansjö. Avser uppförande av byggnad(er) för inomhusställverk och transformatorer, leverans och installation av dubbla 46 kV respektive 12 kV ställverk (A- och B-ställverk), ny relä- och kontrollutrustning mm.
Ombyggnad av indunstningsbyggnad i Iggesund
Avser ombyggnad av befintlig industri till indunstningsbyggnad.
Ombyggnad av bro över Hallstaån i Hudiksvall
Bro över Hallstaån 3 km n Hudiksvall.
Nybyggnad av va-ledning i Hudiksvall
Avser ny vattenledning från Helenedalsvägen till Bålsövägen längs Malnvägen och Östanbräcksvägen, samt diverse ledningsarbeten på Heledealsvägen.
Byte av VA-ledning i Hudiksvall
Sanering och byte av VA-ledning
Nybyggnad av lekplats i Hudiksvall
Information om anläggande av lekpark i bergmansparken på fastigheten rådhuset 2:1.
Nybyggnad av lekplats i Hudiksvall
Bygglov för anläggande av lekpark på fastigheten håsta 3:200.
Nybyggnad av busshållplats i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av busshållplats på fastigheten lill-sanna 2:7.
Nybyggnad av busshållplats i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av busshållplats på fastigheten sanna 1:33.
Nybyggnad av plank i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten idenors-vi 2:44.
Nybyggnad av ställverk i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av ställverk/transformatorstation på fastigheten skarmyra 8:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten köpmanberget 2:9 (sa66465).
Tillbyggnad av campingplats i Hudiksvall
Bygglov för utökande av campingplatser på fastigheten enångers-myra 3:1.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Bygglov för utökning av parkering på fastigheten helenedal 3:7.
Rivning av ställverk i Hudiksvall
Anmälan för rivning av ställverksbyggnader på fastigheten skarmyra 8:2.
Ombyggnad av markanläggning i Hudiksvall
Marklov för anläggningsåtgärd på fastigheten håsta 3:202.
Ombyggnad av markanläggning i Hudiksvall
Marklov för grovplanering av tomt på fastigheten ullsätter 2:29.
Ombyggnad av markanläggning i Hudiksvall
Marklov för schaktning på fastigheten arnön 12:154.
Ombyggnad av innergård i Hudiksvall
Avser omläggning av 3st innergårdar.
Nybyggnad av brygga i Hudiksvall
Bygglov för anläggande av flytbryggor på fastigheten östanbräck 1:98.
Rivning av ställverk i Hudiksvall
Rivningsanmälan för rivning av ställverk på fastigheten måsta 4:2 (su66565).
Upprustning av utemiljön vid förskola i Hudiksvall
Avser iordningställande av utemiljön på Håstahöjdens förskola med nya hårdgjorda ytor, belysning och ny lekutrustning mm.
Utbyggnad av avfallsstationen i Delsbo
Borttagning av träd, schaktning och planering/asfaltering av mark. Flyttning av koja och nybyggnad av bod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: