Byggsveriges affärskälla!

Alla aktuella anläggningsprojekt i Hofors

Utbyggnad av optokabelnät i Berg, Hofors
Objektet avser förläggning av kanalisation.
Byte av VA-ledningar, Råbackaområdet i Hofors
Avser byte av ca 3km VA-leddningar samt nyanläggning av drygt 100 m längs Råbackavägen och angränsande gator/tomtmark i Torsåker, Hofors.
Nybyggnad av transformatorstation i Hofors
Nybyggnad av två transformatorstationer.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: