Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Gävle

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 56 mellan Hedesunda-Gävle/Valbo
Ombyggnad till mötesfri väg med ett resp två körfält, breddning av 15 km väg och ny sträckning av 12 km väg. Ny trafikplats.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Gävle
Ca 865 km väg varav grusväg 13 km och gc-väg 56 km.
Nybyggnad av containerkaj i Gävle
Byggnation av 360 meter betongkaj. Pålning, spontning, undervattensgjutning, VA-arbeten
Nya vindkraftsparker utanför Gävle och Oxelösund
Planerar att bygga sex nya vindkraftparker som ska ligga utanför Gävle och Oxelösund
Vägmarkeringar inom Gävleborgs län
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: (kontraktsår ett) 2017-01-01—2017-12-31. Huvuddel 2: (kontraktsår två) 2018-01-01—2018-12-31. Huvuddel 3: (kontraktsår tre) 2019-01-01—2019-12-31. Huvuddel 4: (kontraktsår fyra) 2020-01-01—2020-12-31, (optionsår). Huvuddel 5: (kontraktsår fem) 2021-01-01—2021-12-31, (optionsår).
Kollektivtrafikåtgärder i Gävleborgs län
Minst 40 hpl skall vara byggda och besiktade 2017 Minst 80 hpl skall vara byggda och besiktade 2018 Resterande hpl skall vara byggda och besiktade 2019
Trimning och effektivisering av järnväg i X-län
Byggnation av fyra st mellanblock, ombyggnad av Hilleby driftplats till samtidig infart ESIK, utflyttning av norra driftplatsgränsen i Vallvik så driftplatsen även innefattar Åänge linjeplats, "upplåsning" av signaler i Gävle söderut mot Bomansberget och införande av rfsi-baliser i Axmarby och Vallvik.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs E16 mellan Gävle-Sandviken
Avser sträckan Trafikplats Johanneslöt Gävle - Trafikplats Sandviken Östra.
Upprustning av spårväxelvärmestyrning i Gävle
Uppgradering av växelvärmestyrning till ÖVV.
Ombyggnad av torg i Gävle, etapp 2
Avser gestaltning av Slottstorget, Rådhustorget, Å-rummet och Esplanaden
Ombyggnad av torg i Gävle, etapp 3-5
Avser gestaltning av Slottstorget, Å-rummet, Esplanaden och Rådhustorget.
Sanering av markanläggning i Kungsbäck
Avser sanering av en fd skjutbana.
Utbyggnad av ortsammanbindande bredbandsnät till småorter i Gävle kommun, Område 3
Entreprenaden avser utbyggnad av bredbandsnät i ” Bredbandsutbyggnad småorter 3” Gävle kommun. Byarna som ingår i utbyggnaden är Björke Ö, Oppala NÖ, Oppala, Mårdäng och Hillesjöstrand kring Björke.
Relining/infodring av trummor i Gävleborgs och Dalarnas län
Renovering av 11 stycken trummor med flexibelt foder.
Utbyggnad av va-ledningar vid Sälgsjön
Planerad byggstart under 2018. Kostnad okänd.
Ny arbetsgrav för fordonsunderhåll i Gävle
Arbetsgrav för underhåll av Järnvägsmuseets fordonspark.
Anläggande av cirkulationsplats samt flytt av busshållplats i Gävle
Objektet avser anläggande av ny cirkulationsplats vid Ingenjörsgatan samt flytt av befintlig busshållplats.
Nybyggnad av cykelväg längs Vijvägen i Hamrångebygden
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.
Ombyggnad av allvädersbanor i Sätra
Ombyggnad av allvädersbanor på Gunder Hägg stadion.
Nybyggnad av lokalgata mm i Norra Ersbo, etapp 2
Avser nybyggnad av lokalgata (industrigata) med vändplan inom exploateringsområde. Lokalgatan ansluter till Ersbogatan strax söder om Ersbo hetvattencentral. I arbetena ingår bl.a. arbeten med VA, el, belysning, fjärrvärme och optokanalisation. I entreprenaden ingår även en kortare gc-väg vid Sprängersleden.
Nybyggnad av cykelbana längs Valbovägen i Forsbacka, C83
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.
Ombyggnad av stadion i Sätra
Avser anpassningar av Gunder Hägg stadion.
Anläggande av gc-passage Järvsta
Upptaget i Trafikverkets preliminära iInköpstidplan.
Nybyggnad av cykelbana längs Storsjövägen i Forsbacka
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.
Installation av växlare för mellankrets vid KMC Bore i Gävle
Objektet avser en mellankrets mellan åvattnet och kylmaskinerna vid KMC Bore i Gävle.
Byte av styrapparat till trafiksignaler, Gävle kommun
Avser en styrapparat med tillbehör till korsningen Nygatan/Norra Rådmansgatan. Styrapparaten ska vara av modell ITC-2 eller EC-2.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: