Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Gävle

Nybyggnad av containerkaj i Gävle
Byggnation av 360 meter betongkaj. Pålning, spontning, undervattensgjutning, VA-arbeten
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Gävle
Ca 865 km väg varav grusväg 13 km och gc-väg 56 km.
Nya vindkraftsparker utanför Gävle och Oxelösund
Planerar att bygga sex nya vindkraftparker som ska ligga utanför Gävle och Oxelösund
Nybyggnad av plattform vid Gävle Västra
Projektet avser plattform vid Gävle sjukhus.
Spårbyte vid Gävle utfarter
Avser 4 etappsträckor, 7000 spårmeter, växelriktning samt ballastkomplettering.
Vägmarkeringar inom Gävleborgs län
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: (kontraktsår ett) 2017-01-01—2017-12-31. Huvuddel 2: (kontraktsår två) 2018-01-01—2018-12-31. Huvuddel 3: (kontraktsår tre) 2019-01-01—2019-12-31. Huvuddel 4: (kontraktsår fyra) 2020-01-01—2020-12-31, (optionsår). Huvuddel 5: (kontraktsår fem) 2021-01-01—2021-12-31, (optionsår).
Trimning och effektivisering av järnväg i X-län
Byggnation av fyra st mellanblock, ombyggnad av Hilleby driftplats till samtidig infart ESIK, utflyttning av norra driftplatsgränsen i Vallvik så driftplatsen även innefattar Åänge linjeplats, "upplåsning" av signaler i Gävle söderut mot Bomansberget och införande av rfsi-baliser i Axmarby och Vallvik.
Kollektivtrafikåtgärder i Gävleborgs län
Minst 40 hpl skall vara byggda och besiktade 2017 Minst 80 hpl skall vara byggda och besiktade 2018 Resterande hpl skall vara byggda och besiktade 2019
Upprustning av spårväxelvärmestyrning i Gävle
Uppgradering av växelvärmestyrning till ÖVV.
Ombyggnad av torg i Gävle, etapp 2
Avser gestaltning av Slottstorget, Rådhustorget, Å-rummet och Esplanaden
Ombyggnad av torg i Gävle, etapp 3-5
Avser gestaltning av Slottstorget, Å-rummet, Esplanaden och Rådhustorget.
Rivning och nybyggnad av bro i Gävle
Avser nybyggnad av bro, rivning av den gamla Avabron samt ombyggnad av väg.
Sanering av markanläggning i Kungsbäck
Avser sanering av en fd skjutbana.
Relining/infodring av trummor i Gävleborgs och Dalarnas län
Renovering av 11 stycken trummor med flexibelt foder.
Signalåtgärder längs järnvägen vid Gävle C
Signalåtgärder på norra sidan av Gävle station.
Exploatering av industriområde i Ersbo syd, Gävle
Avser exploatering inför nybyggnation.
Utbyggnad av ortsammanbindande bredbandsnät till småorter i Gävle kommun, Område 3
Entreprenaden avser utbyggnad av bredbandsnät i ” Bredbandsutbyggnad småorter 3” Gävle kommun. Byarna som ingår i utbyggnaden är Björke Ö, Oppala NÖ, Oppala, Mårdäng och Hillesjöstrand kring Björke.
Utbyggnad av va-ledningar vid Sälgsjön
Gästrike Vatten AB, avser att handla upp konsulttjänster för riskanalys, vibrationsmätning och besiktning av byggnader i samband med ledningsförläggning inom området Sälgsjön. Sälgsjön har en blandad bebyggelse av fritids- och åretruntboende. Kommunfullmäktige kommer att fatta beslut om att utöka verksamhetsområdet för spillvatten och vatten så att detta område inkluderas. Det innebär att Gästrike Vatten i egenskap av VA-huvudman har uppdraget att förlägga allmänt VA inom området.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Gävle
Gång och cykelväg längs Gustavsgatan.
Nybyggnad av cykelväg längs Vijvägen i Hamrångebygden
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.
Ombyggnad av allvädersbanor i Sätra
Ombyggnad av allvädersbanor på Gunder Hägg stadion.
Nybyggnad av lokalgata mm i Norra Ersbo, etapp 2
Avser nybyggnad av lokalgata (industrigata) med vändplan inom exploateringsområde. Lokalgatan ansluter till Ersbogatan strax söder om Ersbo hetvattencentral. I arbetena ingår bl.a. arbeten med VA, el, belysning, fjärrvärme och optokanalisation. I entreprenaden ingår även en kortare gc-väg vid Sprängersleden.
Nybyggnad av cykelbana längs Valbovägen i Forsbacka, C83
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.
Ombyggnad av stadion i Sätra
Avser anpassningar av Gunder Hägg stadion.
Anläggande av gc-passage Järvsta
Upptaget i Trafikverkets preliminära iInköpstidplan.
Nybyggnad av cykelbana längs Storsjövägen i Forsbacka
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.
Installation av växlare för mellankrets vid KMC Bore i Gävle
Objektet avser en mellankrets mellan åvattnet och kylmaskinerna vid KMC Bore i Gävle.
Byte av styrapparat till trafiksignaler, Gävle kommun
Avser en styrapparat med tillbehör till korsningen Nygatan/Norra Rådmansgatan. Styrapparaten ska vara av modell ITC-2 eller EC-2.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: