Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Smedjebacken

Ny- och ombyggnad av el-/kraftledning i Ludvika
Avser ny- och ombyggnad av 12-0,4kV-nätet mellan Nybtgget till Kvarnsnäs samt Nor till Norsäng i Söderbärke, Smedjebackens kommun.
Ramavtal avseende grävtjänster inom Smedjebackens kommun
Upphandlingen omfattar Smedjebackens kommuns och dess aktiebolags behov av grävmaskintjänster för de arbeten som bedrivs i egen regi. Arbeten som utförs på entreprenad upphandlas separat. Uppdraget löper från 2017-10-01 till 2019-12-31 med möjlighet för beställaren att förlänga avtalet ytterligare ett (1) år, plus ett (1) år.
Nybyggnad av regionnät i Smedjebacken
Ansökan om strandskyddsdispens anläggande av sjökabel Stora Tolvsbo 1:3,20:3,18:11,2:5.
Nybyggnad av regionnät i Smedjebacken
Ansökan om strandskyddsdispens förläggning av mark- och sjökabel avseende harnäs 16:1, harnäs 3:7 och västansjö 6:26.
Nybyggnad av va-ledning i Smedjebacken
Ansökan om strandskyddsdispens utbyggnad/ nyanläggning av kommunalt va avser fastigheterna vibberbo 6:2 med flera.
Nybyggnad av lekplats i Smedjebacken
Avser ersättning av gammal gungställning med ny lekplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Smedjebacken
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av elverk i Smedjebacken
Ansökan om bygglov nybyggnad av reservkraftaggregat.
Nybyggnad av parkeringsplats i Smedjebacken
Ansökan om marklov anläggande av 14 st parkeringsplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: