Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Säter

Nybyggnad av högreservoar i Mora By, Gustafs
Nuvarande vattentorn är i dåligt skick och måste ersättas omgående för att vattenförsörjningen i Gustafs tätort ska säkerställas.
Ombyggnad av gårdsmiljöer i Säter
Omfattar ombyggnad av gårdsmiljöer på tre fastigheter- Kv. Druvan, Kv. Ormen och Kyrkberget i Säter.
Nybyggnad av elektrisk ledning i Säter
Övre heden 9:131 - nybyggnad av snabbladdningsstation för fordon.
Ombyggnad av markanläggning i Säter
Övre stubbersbo 8:8 och nedre stubbersbo 14:9 - marklov för grävning för fiberoptisk ledning.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Enbacka 19:193 - rivning och nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av driftledning i Säter
Ingvarshyttan 2:7, gussarvshyttan 28:10, björänget 6:1, björänget 11:2 - strandskyddsdispens för grävning för fiberoptisk ledning i mark.
Ombyggnad av markanläggning i Säter
Landa 21:2, landa 23:9 - strandskyddsdispens för grävning för fiberoptisk ledning i mark.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: