Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Säter

Utbyggnad av komplett passivt fibernät i Säter
Avser projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 200 st fastigheter inom området Ulvsjöarna - Silvberg.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät i Östra Gustafs, Säter
Avser utbyggnad av ett passivt fiberoptiskt nät i Östra Gustafs.
Nybyggnad av högreservoar i Mora By, Gustafs
Nuvarande vattentorn är i dåligt skick och måste ersättas omgående för att vattenförsörjningen i Gustafs tätort ska säkerställas.
Ombyggnad av gårdsmiljöer i Säter
Omfattar ombyggnad av gårdsmiljöer på tre fastigheter- Kv. Druvan, Kv. Ormen och Kyrkberget i Säter.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Pingbo 2:1 (t013) - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av regionnät i Säter
Rusgården 2:8, 2;5, grängshammar 1:10, bondhyttan 4:4, 4:2, 1:9, 2:5 med flera - ansökan om marklov och strandskyddsdispens för nedgrävning av fiberoptiskt nät.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Tyskbo 5:2 (t074) - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Uggelbo 12:3 - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Björänget 11:2 (t327) - nybyggnad av transformatorstation Björänget 11:2,6:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Fäggeby 25:2 (t017) - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Gussarvshyttan 2:6 (t325) - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av regionnät i Säter
Harhyttan 1:3, grängshammar 1:10, 1:27, södra åsen 2:2, 2:3, mellanåsen 6:2, norra åsen 1:3, norbohyttan 3:12, 3:13, 17:4, 3:6, 3:11, 3:10 - strandskyddsdispens för grävning för fiberoptisk ledning i mark.
Nybyggnad av driftledning i Säter
Ingvarshyttan 2:7, gussarvshyttan 28:10, björänget 6:1, björänget 11:2 - strandskyddsdispens för grävning för fiberoptisk ledning i mark.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Kvarnsveden 4:2 (t081) - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Kvista 3:4 (t080) - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Lassbo 1:2 (t073) - nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Säter
marklov för grävning av fiberoptisk ledning - Krafsbo 1:2, krafsbo 1:3, murmästarbo 1:1, kökelbo 1:2, pingbo 2:1, piparbo s:1, södersätra s:3 .

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: