Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Rättvik

Nybyggnad av vindkraftverk i Rättvik/Ovanåker
Uppförande av 80 vindkraftverk med en effekt om 240 MW Broboberget ligger på gränsen mellan Rättviks och Ovanåkerskommuner. Huvuddelen av vindkraftverken är placerade i Rättviks kommun. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny angöring samt lekplatser vid skolor/förskola i Rättvik
Avser byggnation av ny angöring vid Nyhedsskolan i Rättvik och två stycken lekplatser vid Förskolan Daljerk i Rättvik och Ingelsskolan i Ingels. Byggtid ca 2,5 månad.
Uppförande av ny belysning för elljusspår i Jarlområdet, Rättvik
Befintlig belysningsanläggning skall rivas i sin helhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: