Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Mora

Fjärrblockering samt nytt signalställverk i Mora
Utbyte av befintligt signalställverk till nytt datorställverk, nybyggnad av ytteranläggning.
Sanering av markområde i Mora
Projektet avser sanering av fd sågverksområde.
Nybyggnad av bostäder m.m. i Mora
Projektet avser bostäder på Zornska barnhemmet och Morkarlby nedre skola. För att avgöra om det är möjligt att spara Folkskolebyggnaden behöver dess skick klarläggas. Ev kommer skolan att byggas om invändigt till bostäder och bostadskomplement, kontor, samlingslokal eller centrumverksamhet.
Ombyggnad av centrum i Mora
Avser upprustning av Kyrkogatan i Mora.
Framtida evenemangsområde i Mora
Avser evenemangsområde med en mindre byggrätt för kommunens kulturförvaltning.
Exploatering av industriområde i Mora
Projektet avser exploatering för kommande industriområde.
Utbyggnad av VA-nät (LTA) till Ryssa i Mora
Uppdraget omfattar i etapp 1 utbyggnad av VA-huvudledningar för ca 95 småhus i byn Ryssa samt överföringsledningar till befintligt kommunalt VA-nät i södra Vika. Etapp 2 omfattar utbyggnad av VA-huvudledningar för ca 45 småhus i byn Borstnäs.
Rivning av värn samt återställning av mark i Mora
Avser rivning av 2 stycken LV-pjäsvärn, 4 stycken SK10-värn och 25 stycken ståvärn samt återställning av mark.
Utbyte av kulvertsystem för värme- och vattensystem i Mora
Projektet avser utbyte av befintlig värmekulvert och kallvattenledning i mark. Berört område är Hallonstigen samt Odonstigen i Mora.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av transformatorkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Bonäs 340:1,345:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av elverk i Mora
Bygglov för nybyggnad och installation av reservkraftsaggregat.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mora
Bygglov för parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov för transformatorkiosk.
Ombyggnad av parkeringsplats i Mora
Bygglov för ändrad användning från busstation till parkering.
Ombyggnad av markanläggning i Mora
Marklov för uppfyllnad av tomt i syfte att utöka gårdsplan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: