Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Ludvika

Byte av Kajbron i Ludvika
Projektet avser rivning av befintlig bro, nybyggnad av en 8,5+3 meter och 22 meter lång bro över bangården för att möjliggöra mötande trafik samt en separerad gång- och cykelbana. Även byte av kontaktledning. Slutbesiktning senast 2017-10-02.
Anläggande av gångtunnel Stensveden i Ludvika
GC-port. Slutbesiktning senast 2017-10-02.
Markarbete vid vattenverk i Ludvika
Avser markarbete vid vattenverket i Fredriksberg, nergrävning av långsamfilter.
Ombyggnad av riksväg 50/66, genomfart Ludvika
Korsningen byggs om och förskjuts några meter västerut för att skapa utrymme för ett vänstersvängfält på väg 50 för svängande in mot Grangärdevägen. Även ett högersvängsfält på väg 50 tillkommer och Grangärdevägen får två körfält på sträcka fram till bomanläggningen. Passage för gående och cyklister över Grangärdevägen förbättras med möjlighet att passera i två i två steg via en bredare refug.
Ny sjöledning mellan Nyhammar-Sunnansjö, Ludvika
Avser en ca 4 km lång sträcka. Markarbeten utförs preliminärt i egen regi. Dricksvattenledning.
Ombyggnad av elnät i Ludvika kommun
Avser förstärkning av elnätet i Dröverka, Digervåla och Blötberget i Ludvika kommun. Befintliga luftledningar för 12-0,4 kV ersätts med isolerad friledning och markkabel.
Anläggande av gc-väg med belysning i Ludvika
Avser anläggande av gc-väg med belysning.
Ombyggnad av skolgård i Ludvika
Avser ombyggnad av skolgården vid Kyrkskolan.
Anläggande av tennisbanor i Lorensberga, Ludvika
Projektet avser två utomhusbanor.
Ombyggnad av korsning i Ludvika
Avser ändring av trafikföreskrifter och skyltning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ludvika
Tidsbegränsat bygglov parkering 2017-05-15 - 2022-05-15.
Nybyggnad av markanläggning i Ludvika
Marklov utemiljö kyrkskolan.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad transformatorstation, by 705.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad transformatorstationer Grängesbergs Gruvallmänning 1:60, Grängesberg 1:127.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad transformatorstationer Laritstorp 6:27, Laritstorp 6:27, Grängesberg 1:126.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad tre transformatorstationer Norrvik 8:11 (2 st), Sörvik 17:12.
Ny platta på mark för spärrfilterbyggnad mm vid Lyviksverket i Ludvika
Objektet avser platta på mark för spärrfilterbyggnad samt platta på mark för asksilo i befintlig byggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: