Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Hedemora

Ombyggnad av väg mellan Svinöhed-Stjärnsund
Förstärkning/upprustning av 17 km befintlig väg med sidoområdesåtgärder, byte av trummor som har dålig funktion eller är skadade, anlägga två bymiljövägar på vardera 1,8 km och 1,9 km, anlägga ny bro i Stjärnsund.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät i Jälkarbyn, Hedemora
Avser utbyggnad av fiberoptiskt nät till totalt 90 hushåll öster om Vikmanshyttan. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, arbetsledning, grävning/plöjning/fräsning, blåsning och kontaktering av fiber, installation samt leverans av kanalisation, brunnar/skåp, fiberkablar, dokumentation samt övrigt nödvändigt arbete och material.
Anläggande av parkering och angöring vid Vikmanshyttans skola
Projektet omfattar parkering och angöring vid Vikmanshyttans skola. Personalparkering och hämta/lämna för skola och förskola samt anordning av angöringsplats för varutransportbilar till skolköket.
Åtgärder av gångleder mm Hovran i Hedemora
Åtgärder som planeras inom de stadsnära delarna av Hovran.
Nybyggnad av idrottsplats i Hedemora
Anordnande av tennisbana.
Nybyggnad av ställverk i Hedemora
Rivning samt nybyggnad av ställverksbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Hedemora
Nybyggnad av transformatorstation Ljusfallet 3:1,6:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Hedemora
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av regionnät i Hedemora
Strandskyddsdispens för ombyggnad av elnät.
Nybyggnad av ställverk i Hedemora
Tidsbegränsat bygglov för container ställverk.
Nybyggnad av mur i Hedemora
Uppförande av mur.
Förläggning av optofiberkabel i Hedemora
Strandskyddsdispens för förläggning av optofiberkabel i Berga m fl.
Fiberarbeten för optofiberkabel, LBP Dala-Husby
Avser fiberarbeten så som blåsning av optofiberkabel, skarvning och installation av mediaomvandlare. Beställaren står för grävarbeten, material och projektering.
Anläggande av parkering vid Vikmanshyttans skola
Option på 400 kvm parkering (12 stycken platser).

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: