Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Hedemora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggande av gård i Hedemora
Avser anläggning av gård vid Kv. Hästen.
Ny gång- och cykelväg utmed väg 270 i Hedemora
Ny gc-väg mellan Gussarvsrondellen och Hamre, tunnel under riksväg 70, ombyggnad busshållplatser och infarter.
Ombyggnad av va-ledning i Hedemora
Installation av va-anläggning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hedemora
Marklov för anläggande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av markanläggning i Hedemora
Bygglov för anordnande av upplag Hedemora 2:41,6:1.
Nybyggnad av nätstation i Hedemora
Nybyggnad av nätstation/transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Hedemora
Nybyggnad av transformatorstation samt strandskyddsdispens.
Nybyggnad av driftledning i Hedemora
Strandskyddsdispens för optofiberkabel i mark.
Nybyggnad av driftledning i Hedemora
Strandskyddsdispens för optofiberkabel.
Nybyggnad av regionnät i Hedemora
Strandskyddsdispens gällande anläggning av kabelschakt.
Nybyggnad av tennisbana i Hedemora
Anordnande av minitennisbana vid befintliga tennisbanor.
Upprustning av elljusspår i Hedemora
Upptaget ur kommunens investeringsplan för år 2018.
Anläggande av ny entréväg med parkeringar Hovran i Hedemora
Projektet omfattar grusväg, parkering och handikapparkering. Grusväg ska anläggas på befintlig traktorväg. Parkering anläggs på åkermark.
Ombyggnad av gatubelysning i Hedemora
Upptaget ur kommunens investeringsplan för år 2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: