Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Falun

Nybyggnad av vindkraftpark i Svartnäs, Falu kommun
Planerat projekt. Uppförande av 53 vindkraftverk på områdena Räkenberget inklusive Sallakmyren samt Ånglarna.
Uppförande av vindkraftverk i Falun
Tillståndansökan till Länstyrelsen är inlämnat. Uppförande av 13 vindkraftverk. Enviksberget ligger ca 3 km söder om Svartnäs, 40 km nordost Falun. Uppskattad byggstart och kostnad.
Exploatering för nytt industriområde i Falun
Avser exploatering av nytt industriområde. Våtmark.
Utbyggnad av gata och gc-vägar i Falun
Avser utbyggnad av en 650 m lång gata samt 750 m GC-vägar med VA-ledningar, fjärrvärmearbete och el- och opto-ledningar. Källviksvägen ska breddas med ett vänstersvängskörfält samt en ny lekpark med 600 m parkvägar.
Uppförande av vindkraftspark i Falu kommun
Planerat projekt. Antal vindkraftverk, byggplats, byggstart m.m. kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av rullskidbana och gc-väg i Falun
Planer finns på dränering av mark samt anläggande av asfalterad rullskidbana med olika sträckor, varierande mellan ca 0,5-3 km.
Reparation av kaj i Falun
Avser stabilisering av kajmuren längs Faluån. Delen vid Näringslivets hus har blivit utdömd vid senaste besiktningen.
Ny sjöledning mellan Karlslund och Ragvaldsberg
Avser en ny sjöledning mellan Karlslund och Ragvaldsberg.
Sanering av va-ledning i Falun
Avser sanering av va-ledning i Falun. Delar av projektet utförs som utförandeentreprenad och delar av projektet utför som totalentreprenad.
Upprustning av väganläggning i Grycksbo
Avser upprustning enligt statusbedömning väganläggning i Grycksbo, Falun. Vägsträcka: 10 km. Utförandet delas upp i etapper.
Ombyggnad av ställverksstation i Falun
Avser utbyggnad av befintlig 50/10 kV Fördelningsstation Vika med ett 50 kV transformatorfack T2. Ställa upp och ansluta 10 MVA krafttransformator T2 mot 50kV transformatorfacket, befintligt 10kV ställverk och 10kV nollpunksstativ. Fundament för alla apparater
Nybyggnad av park i Falun
Avser stenläggning av torgytan ovan Bergskolegränd i Falu centrum. Ytan kommer också förses med planteringar. Gångpassagen parallellt med gränden och trappan upp till den kommer att renoveras och läggas om.
Nybyggnad av transformator till ställverksstation i Falun
Avser leverans av 1 transformator som levereras fritt på fundament i driftfärdigt skick.
Anläggande av damm/inlöp vid Glistjärn i Rättvik
Avser anläggande av damm/inlöp vid Glistjärn i Rättviks kommun.
Ombyggnad av ställverk i Enviken, Falun
Avser byte av 10 kV-ställverket Långnäs.
Utbyggnad av park i Falun, etapp 3
Objektet avser utbyggnad av Hyttgårdsparken i Falun, även kallad skateparken. Denna etapp avser betongytor, gc-väg och vindskydd.
Nybyggnad av reservaggregat vid Haraldsbo i Falun
Omfattar ett containerbyggt reservkraftsaggregat inklusive mark- och elarbeten i befintlig station ST1. Aggregatet ska försörja köket i Haraldsbo vid spänningsbortfall i ord. elnät.
Upprustning av väganläggning i Vika
Avser upprustning av väganläggning i Vika Kyrkby. Vägsträcka: 1,8 km. Byggtid ca 1 1/2 månad.
Utbyte av bryggor i Falun
Avser två stycken båtbryggor med låsbara grindar och bommar. Leverans önskas senast 2017-09-30.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falun
Tidsbegränsat bygglov anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falun
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av vindkraftverk i Falun
Anmälan anläggande av vindkraftspark med 32 vindkraftverk.
Ombyggnad av idrottsplats i Falun
Avser ändring av ventilationssystem på Lugnets gymnasium.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falun
Bygglov anläggande av parkering.
Nybyggnad av elverk i Falun
Bygglov nybyggnad av reservkraftaggregat.
Nybyggnad av transformatorstation i Falun
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Falun
Bygglov uppförande av plank.
Nybyggnad av mur i Falun
Bygglov uppförande av stödmur.
Nybyggnad av belysningsmast i Falun
Bygglov uppsättning av belysningsmast.
Ombyggnad av markanläggning i Falun
Bygglov/marklov ändring av marknivå samt uppsättning av skyltanordning.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Falun
Marklov anläggande av bullervall.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falun
Marklov anläggande av parkering.
Nybyggnad av markanläggning i Falun
Marklov anläggande av pulkabacke.
Ombyggnad av markanläggning i Falun
Marklov anläggande av strand.
Ombyggnad av väg i Falun
Marklov/strandskydd breddning av befintlig anslutningsväg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: