Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Borlänge

Komplettering med en förstärkningslina Borlänge-Ludvika-Ställdalen
Avser sträckorna Borlänge-Ludvika ca 45 km och Ludvika-Ställdalen ca 34 km.
Exploatering för bostäder i Borlänge
Avser 8 tomter som styckas av och säljas till privatpersoner som står i tomtkö.
Anläggande av en halkbana samt utbildningshall i Borlänge
Trafikövningsplatsen omfattar en asfalterad bana med tillhörande byggnad. På området kommer en stor grusyta finnas tillgänglig för framtida manövreringsprov upp till storleken lastbil med släp. Även en asfalterad bana anpassad för manövreringsprov för motorcykel. Byggnaden får måtten 24x30 meter och uppföres delvis i 2 plan och kommer att inrymma teorisalar, personalutrymmen, omklädningsrum, reception och ett garage kombinerat med en upplevelsesal.
Nytt ställverk till station K600 Kvarnsveden i Borlänge
Avser nytt 12 kV ställverk, nytt reläskydd mm.
Exploateringsarbeten för kontors-/handelshus i Borlänge
Projektet omfattar anläggande av gata, park samt gc-väg.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Borlänge
Objektet avser anläggning av gator och gång- och cykelväg, flytt av Studievägen, anläggning av VA-ledningar, belysningsanläggning, flytt samt nyanläggning av el- och opto.
Byggande av stadsdelslekplats i Borlänge
Avser en ny stadsdelslekplats planeras mellan Tjärna Ängar och Paradiset.
Nybyggnad av transformatorstation i Borlänge
Avser ny transformatorstation Halvars, ska byggas för att bl a kunna försörja kringliggande förbrukare med mera effekt.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät i Rämshyttan, Borlänge
Avser utbyggnad av ett passivt fiberoptiskt nät. Projektering, arbetsledning, grävning/plöjning/fräsning, blåsning och kontraktering av fiber, installation samt leverans av kanalisation,brunnar/skåp, fiberkablar, dokumentation samt övrigt nödvändigt arbete och material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät till fastigheternas tomtgränser.
Inspektion av byggnadsverk i region Mitt
Avser 3 brogrupper; grupp 1 (väg + EV) i Jämtlands län, grupp 2 Broar (väg + EV) i Dalarnas län, grupp 3 Broar (järnvägsbroar) i Jämtlands och Dalarnas län.
Sanering av mark i Borlänge
Utredningar pågår. Avser sanering runt bostäderna och grönområdet. Byggstart och kostnad uppskattad
Kablifiering L26 mellan Repbäcken-Domnarvet, Borlänge
Avser schaktning och förläggning av 145kV kabel för att ersätta del av L26 Repbäcken – Domnarvet i Borlänge.
Nybyggnad av torg i Borlänge
Bygglov för anläggande av aktivitetstorg.
Nybyggnad av anslutningsväg i Borlänge
Avser anläggande av ny infart.
Ombyggnad av va-ledning i Borlänge
Marklov för separation av ledningar för dagvatten/avloppsvatten.
Utvändigt underhåll av fritidsanläggning i Borlänge
Bygglov för fasadändring av fritidsanläggning.
Nybyggnad av busshållplats i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av 2 st busshållsplatser m.m.
Nybyggnad av nätstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av byggnad /nätstation.
Nybyggnad av elverk i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av elverk/ reservkraft.
Nybyggnad av nätstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av it-station.
Nybyggnad av nätstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av nätstation Islingby 22:273, Rågåker 23:2.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av mur i Borlänge
Bygglov för uppförande av mur.
Nybyggnad av plank i Borlänge
Bygglov för uppförande av plank.
Ombyggnad av markanläggning i Borlänge
Marklov för schaktning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Bygglov för anläggande av parkeringsplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: