Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Avesta

Anläggande av cirkulationsplats i Avesta
Nybyggnad av rondell i centrum.
Utbyggnad av passivt fibernät, Grytnäs Landsbygdsfiber ek för
I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, läggande av varningsnät, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber samt installation och dokumentation inklusive leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, skarvskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.
Anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät i Folkärna
I entreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, läggande av varningsnät, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber samt installation av dokumentation inkl leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, skarvskåp m.m.
Anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät i Krylbo
I entreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, läggande av varningsnät, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber samt installation av dokumentation inkl leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, skarvskåp m.m.
Utbyggnad av passivt fibernät, By-Horndal Landsbygdsfiber
Avser projektering, grävning, plöjning/fräsning, läggande av varningsnät, återställning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber samt installation och dokumentation inklusive leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, skarvskåp samt övrigt nödvändigt material.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Avesta
Bygglov för beachvolleyplaner inom fastigheterna avesta 5:1 och domarhagen 2, avesta kommun.
Nybyggnad av elverk i Avesta
Bygglov för nybyggnad av reservkraftstation inom fastigheten stabäck 2:118, fagersta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten horndalsbyn 1:41, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten nedre fornby 9:2 och 9:3, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten övre fornby 1:2, avesta kommun Övre Fornby 1:2,3:1.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för utökning av parkering inom fastigheten fagersta 3:95, fagersta kommun.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Avesta
Marklov för borttagning av bullervall inom fastigheten avesta 5:1 resp 3:5, avesta kommun.
Ombyggnad av markanläggning i Avesta
Marklov för utjämning av mark inom fastigheten avesta 4:36, avesta kommun.
Ombyggnad av markanläggning i Avesta
Strandskyddsdispens för schaktning inom fastigheterna tommesbo 1:3 och bagghyttan 1:2, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Strandskyddsdispens och bygglov nybyggnad av transformatorstation horndalsbyn 3:4, avesta kommun.
Byte av konstgräs på Avestavallen i Avesta
Avser byte av konstgräs på Avestavallen, med option på projekt 1426939.
Nytt konstgräs på Krylbo IP i Krylbo
Avser nytt konstgräs på Krylbo IP, option från projekt 1426934.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: