Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Avesta

Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggande av dubbelspår Avesta Krylbo-Dalslund
Avser kapacitetshöjande åtgärder, ca 5 km nytt dubbelspår samt rivning av det gamla spåret.
Ombyggnad av bro älven i Krylbo
Byte till trädäck, 210 m. Eventuellt kommer bron att byggnadsminnesförklaras.
Markarbeten för tillfällig återvinningscentral i Krylbo, Avesta
Avser markarbeten för tillfällig återvinningscentral.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten folkärna-västansjö 12:1, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten hyttbäcken 2:2, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten jäder 14:9, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten kårbo 8:1, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten skogslund 2:2, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten slogmossen 1:1, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten Stora Dicka 10:1,24:2.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten stora dicka 5.13, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten stora dicka 9:3, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten västanberg 3:4, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten västanberg 5:4, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten västmossa 4:1, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstationer inom fastigheten östanbyn 45:2, avesta kommun Östanbyn 24:12,44:1,45:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorkiosk inom fastigheten stensbo 1:2, avesta kommun.
Nybyggnad av plank i Avesta
Bygglov för nybyggnad av vindskydd inom fastigheten gålsbo 1:6, avesta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för parkeringsplatser inom fastigheten krylbo 6:21, avesta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för uppförande av parkeringsplats inom fastigheten skogsbo 30:8, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov nybyggnad för nätstation inom fastigheten liljansberg 1:1, avesta kommun.
Ombyggnad av mark i Avesta
Marklov för överfart inom fastigheterna krylbo 8:9 och 8:14, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Strandskydd och bygglov för nybyggnad av transformatorkiosk inom fastigheten forsbo 4:1, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Strandskyddsdispens för kabelschaktning inför nybyggnad av nätstationer inom fastigheten högfors 6:1 mfl, norbergs kommun.
Nybyggnad av småbåtshamn i Avesta
Strandskyddsdispens och bygglov för båthamn inom fastigheten månsbo 1:1, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten folkärna-västansjö 1:3, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten stora dicka 4:8, avesta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av parkering inom fastigheten syrenen 19, avesta kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: