Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Älvdalen

Nybyggnad av skidliftar i Idre
Önskar kontakt med liftmontör, snökanonsleverantör samt leverantör av skipassläsare. Projektet avser kopplingsbar stolslift, 5 släpliftar, pistmaskin och snökanonanläggning.
Utbyggnad av skidbacke i Idre Fjäll
Beslut saknas. Planer finns på anläggande av ny huvudnedfart/förlängning och breddning av skidbacken, lift samt anläggande av en skidbro över väg.
Montage av luftledning mellan Idre Fjäll och Fjätervålen, Älvdalen
Avser montage av luftledning mellan Idre fjäll och Fjätervålen i Älvdalen.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät i Älvdalen
Avser markarbeten och förläggning av fiberslang i samband med utbyggnad av fibernät i Foskros, Foskros Fjällby och Grundalssäter, Älvdalens Kommun.
Tillbyggnad av skidbacke i Älvdalen
utökning av barnbacke, område vid damm, område för maskinhall Foskros 10:6.
Ombyggnad av damm i Älvdalen
Västermyckeläng 35:7, renovering av befintlig damm och kanaler.
Nybyggnad av skidlift i Älvdalen
Foskros 10:6, marklov för anslutning lift-pist mellan maskullabacken 1 och 2.
Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Glysjön 2:12, nybyggnad transformatorstation norr, söder, Glysjön 2:12.
Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Idre 5:118 , nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av campingplats i Älvdalen
Idre 80:1, nybyggnad bil och husvagnscamping.
Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Karlsarvet 28:1, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Kåtilla 19:10, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Lövnäs 1:3, nybyggnad transformatorstation Lövnäs 1:3,5:25.
Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Månsta 15:1, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Månsta 38:2, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Månsta 4:15, strandskyddsdispens nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
nybyggnad transformatorstation Åsen 61:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Per-anders 5:2, nybyggnad transformatorstation Per-anders 5:2,6:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Rånäs 1:13, nybyggnad transformatorstation Rånäs 1:13,1:14.
Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Skognäs 1:6, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Älvdalens kronopark 1:3, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Ärnäs 1:22, nybyggnad transformatorstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: