Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Vårgårda

Nybyggnad av väg mellan Bälinge-Vårgårda
Projektet avser ny sträckning av väg ca 15 km, 21,5 m bred. 13 st broar, viltstängsel, cirkulationsplats , vägbelysning, bullerskydd, driftvändplatser, fördröjningsdammar, fördröjningsdiken och dagvattenledningar ingår.
Nybyggnad av F-6 skola i Vårgårda
Avser nybyggnad av F-6 skola med plats för ca 460 elever.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vårgårda
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter i flerbostadshus, ett hus i fem våningar med källarvåning och två hus med tre våningar, uthus och carport.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vårgårda
Avser nybyggnad av hyreshus med 8 st 1-rumslägenheter och 8 st på två plan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vårgårda
Avser om- och tillbyggnad av 9 lägenheter i flerbostadshus samt tak och fasadbyte, energieffektivisering, solceller och energilagring.
Ombyggnad av gruppbostad i Vårgårda
Avser ändrad användning från samlingslokal till 6 st lägenheter.
Om- och tillbyggnad av skola i Nol
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola, ombyggnad till tillagningskök m m.
Om- och tillbyggnad av skola i Vårgårda
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av affärshus i Vårgårda
Avser om- och tillbyggnad av centrumhuset och torget.
Tillbyggnad av biogasanläggning i Vårgårda
Avser nybyggnad av rötkammare.
Nybyggnad av gata, gc-vägar och va-ledningar i Algustorp, etapp 7
Objektet avser nyanläggning av gata, gc-vägar och va-ledningar. Spillvatten ca 190 m, Vatten ca 190 m, Dagvatten ca 190 m, Gata och gc-vägar ca 1770 kvm. I objektet ingår också ny belysningsanläggning samt schakt och fyllning för el- och optokabel.
Tillbyggnad av värmeverk i Vårgårda
Avser utbyte av biovärmecentral samt en liten tillbyggnad på 16 kvm.
Ny badvattenrening till simhall i Vårgårda
Objektet omfattar rivning av befintlig badvattenrening samt byggnation och driftsättning till fullt färdig anläggning. Entreprenaden omfattar även vissa byggåtgärder i bassänger och kringliggande ytor i teknikutrymmen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vårgårda
Avser byte av utvändig kulör på fasad och fönster.
Rivning av carport i Vårgårda
Rivning av carport och staket.
Nybyggnad av förskola i Vårgårda
Tidsbegränsat lov för uppställning av modul för förskola.
Nybyggnad av skola i Vårgårda
Uppställning av skolpaviljong, tidsbegränsat.
Nybyggnad av industrihus i Vårgårda
Uppsättning av industritält.
Utvändigt underhåll av industribyggnad i Vårgårda
Uppsättning av solceller på tak.
Rivning av silo i Vårgårda
Demontering av silobyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vårgårda
Ny öppning i fasad samt montage av ny port.
Nybyggnad av ridhus i Vårgårda
Nybyggnad av ridhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Vårgårda
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vårgårda
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av enbostadshus i Vårgårda
Nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Vårgårda
Nyygnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: