Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vårgårda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av väg mellan Bälinge-Vårgårda
Projektet avser ny sträckning av väg ca 15 km, 21,5 m bred. 13 st broar, viltstängsel, cirkulationsplats , vägbelysning, bullerskydd, driftvändplatser, fördröjningsdammar, fördröjningsdiken och dagvattenledningar ingår.
Nybyggnad av F-6 skola i Vårgårda
Avser nybyggnad av F-6 skola med plats för ca 460 elever. Rivning finns på projekt ID 1432657.
Ombyggnad av affärshus i Vårgårda
Avser om- och tillbyggnad av centrumhuset och torget.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vårgårda
Avser nybyggnad av ett tvåvåningshus med bostäder. Omfattning oklar.
Anläggande av industrigata, GC-väg och VA-ledningar, etapp 2 i Vårgårda
Projektet avser nyanläggning av industrigata, gc-väg, va-ledningar och fördröjningsmagasin för dagvatten mm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vårgårda
Avser om- och tillbyggnad av 9 lägenheter i flerbostadshus samt tak och fasadbyte, energieffektivisering, solceller och energilagring.
Om- och tillbyggnad av skola i Nol
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola, ombyggnad till tillagningskök m m.
Ombyggnad av markanläggning i Vårgårda
Avser blåsning och svetsning av fiber åt Svältorna Fiber i Asklanda, Ornunga, Kvinnestad och Landa i Vårgårda kommun.
Energiproduktion och enegilagring för nära nollenergibyggnad i Vårgårda
Denna entreprenad kommer ske parallellt med byggentreprenad som en sidoentreprenad. Den delen av Entreprenaden som avser solcellsanläggningen ska vara färdigställd 2018-08-31. Entreprenaden ska i sin helhet vara klar 2018-10-30. Dessa datum gäller om inte annat överenskoms i tidplanen.
Nybyggnad av HVB-hem i Vårgårda
Projektet avser nybyggnad av HVB-hem i herrgårdsstil.
Nybyggnad av lager i Vårgårda
Avser nybyggnad av logistikbyggnad. Omfattning oklar.
Rivning av skola i Vårgårda
Avser rivning av skola. Nybyggnation av skola finns på projekt id 1432657.
Nybyggnad av grupphus i Vårgårda
Nybyggnad av 4 st enbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Vårgårda
Nybyggnad av förskola med två avdelningar.
Nybyggnad av industrihus i Vårgårda
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av markanläggning i Vårgårda
Markarbeten för skolbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Vårgårda
Tillbyggnad av befintlig industribyggnad.
Ombyggnad av gym i Vårgårda
Ändrad användning av butikslokal till gruppträningslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vårgårda
Ändrad användning av kontor till bostäder.
Ombyggnad av omklädningsrum i Vårgårda
Ändrad användning av lagerlokal till omklädningsrum.
Nybyggnad av chokladfabrik i Vårgårda
Nybyggnad av tillverkningslokal, chokladfabrik
Nybyggnad av transformatorstation i Vårgårda
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vårgårda
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av enbostadshus i Vårgårda
Nybyggnad av två enbostadshus med garage.
Nybyggnad av transformatorstation i Vårgårda
Nybyggnad av två st transformatorstationer.
Nybyggnad av transformatorstation i Vårgårda
Nybyggnad av två transformatorstationer.
Ombyggnad av skärmtak i Vårgårda
Omprofilering av bef skärmtak och ID-stolpe.
Ombyggnad av lägenhet i Vårgårda
Renovering av lägenheter, rivning av mindre väggar och byte av samtliga fönster och ytterdörrar.
Rivning av garage i Vårgårda
Rivning av garagelängor.
Rivning av skorsten i Vårgårda
Rivning av två skorstenar.
Nybyggnad av markanläggning i Vårgårda
Schaktning och gjutning av betongplatta i marknivå.
Nybyggnad av paviljong i Vårgårda
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av paviljong.
Nybyggnad av lager i Vårgårda
Tidsbegränsat lov för uppförande av lagertält.
Tillbyggnad av förråd i Vårgårda
Tillbyggnad av virkesförråd och spånsug.
Nybyggnad av regionnät i Vårgårda
Nedgrävning av elkabel i mark och rasering av luftledning.
Nybyggnad av regionnät i Vårgårda
Nedgrävning av jordkabel.
Nybyggnad av nätstation i Vårgårda
Nybyggnad av nätstation för eldistribution.
Nybyggnad av nätstation i Vårgårda
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Vårgårda
Nybyggnad av nätstationer för eldistribution.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Vårgårda
Nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Vårgårda
Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: