Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Vårgårda

Nybyggnad av väg mellan Bälinge-Vårgårda
Projektet avser ny sträckning av väg ca 15 km, 21,5 m bred. 13 st broar, viltstängsel, cirkulationsplats , vägbelysning, bullerskydd, driftvändplatser, fördröjningsdammar, fördröjningsdiken och dagvattenledningar ingår.
Ombyggnad av affärshus i Vårgårda
Avser om- och tillbyggnad av centrumhuset och torget.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vårgårda
Avser nybyggnad av ett tvåvåningshus med bostäder. Omfattning oklar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vårgårda
Avser om- och tillbyggnad av 9 lägenheter i flerbostadshus samt tak och fasadbyte, energieffektivisering, solceller och energilagring.
Ombyggnad av gruppbostad i Vårgårda
Avser ändrad användning från samlingslokal till 6 st lägenheter.
Ombyggnad av markanläggning i Vårgårda
Avser blåsning och svetsning av fiber åt Svältorna Fiber i Asklanda, Ornunga, Kvinnestad och Landa i Vårgårda kommun.
Energiproduktion och enegilagring för nära nollenergibyggnad i Vårgårda
Denna entreprenad kommer ske parallellt med byggentreprenad som en sidoentreprenad. Den delen av Entreprenaden som avser solcellsanläggningen ska vara färdigställd 2018-08-31. Entreprenaden ska i sin helhet vara klar 2018-10-30. Dessa datum gäller om inte annat överenskoms i tidplanen.
Nybyggnad av gc-väg i Vårgårda
Avser nyanläggning av gc-banor, belysning och 1 träbro över Kyllingsån m m. Omfattning GC-banor ca 320 meter. Träbro inklusive fundament, längd 24 meter. Ny belysningsanläggning.
Tillbyggnad av biogasanläggning i Vårgårda
Avser nybyggnad av rötkammare.
Nybyggnad av gata, gc-vägar och va-ledningar i Algustorp, etapp 7
Objektet avser nyanläggning av gata, gc-vägar och va-ledningar. Spillvatten ca 190 m, Vatten ca 190 m, Dagvatten ca 190 m, Gata och gc-vägar ca 1770 kvm. I objektet ingår också ny belysningsanläggning samt schakt och fyllning för el- och optokabel.
Rivning av skola i Vårgårda
Avser rivning av skola. Nybyggnation av skola finns på projekt id 1432657.
Nybyggnad av grupphus i Vårgårda
Nybyggnad av 4 st enbostadshus.
Nybyggnad av produktionslokal i Vårgårda
Nybyggnad av tillverkningslokal.
Nybyggnad av förskola i Vårgårda
Nybyggnad av förskola med två avdelningar.
Ombyggnad av gym i Vårgårda
Ändrad användning av butikslokal till gruppträningslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vårgårda
Ändrad användning av kontor till bostäder.
Ombyggnad av omklädningsrum i Vårgårda
Ändrad användning av lagerlokal till omklädningsrum.
Nybyggnad av nätstation i Vårgårda
Nybyggnad av nätstation.
Ombyggnad av lägenhet i Vårgårda
Ombyggnad av lokal till lägenhet.
Rivning av enbostadshus i Vårgårda
Rivning av bostadshus.
Rivning av silo i Vårgårda
Rivning av två skorstenar samt rivning av silo.
Nybyggnad av markanläggning i Vårgårda
Schaktning och gjutning av betongplatta i marknivå.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vårgårda
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus.
Nybyggnad av lager i Vårgårda
Tidsbegränsat lov för uppförande av lagertält.
Nybyggnad av lager i Vårgårda
Tidsbegränsat lov för uppställning av tälthall.
Tillbyggnad av enbostadshus i Vårgårda
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Vårgårda
Tillbyggnad av virkesförråd och spånsug.
Nybyggnad av plank i Vårgårda
Uppförande av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Vårgårda
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Vårgårda
Nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Vårgårda
Nybyggnad av två st transformatorstationer.
Nybyggnad av transformatorstation i Vårgårda
Nybyggnad av två transformatorstationer.
Nybyggnad av enbostadshus i Vårgårda
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Vårgårda
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av regionnät i Vårgårda
Nedgrävning av elkabel i mark och rasering av luftledning.
Nybyggnad av regionnät i Vårgårda
Nedgrävning av jordkabel.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: