Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Vårgårda

Nybyggnad av F-6 skola i Vårgårda
Avser nybyggnad av F-6 skola med plats för ca 460 elever.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vårgårda
Avser nybyggnad av ett tvåvåningshus med bostäder. Omfattning oklar.
Nybyggnad och rivning av skola i Vårgårda
Avser nybyggnad och rivning av skola.
Ombyggnad av gruppbostad i Vårgårda
Avser ändrad användning från samlingslokal till 6 st lägenheter.
Om- och tillbyggnad av skola i Nol
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola, ombyggnad till tillagningskök m m.
Nybyggnad av HVB-hem i Vårgårda
Projektet avser nybyggnad av HVB-hem i herrgårdsstil.
Nybyggnad av garage i Vårgårda
Projektet avser nybyggnad av garage/verkstad och anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av gata, gc-vägar och va-ledningar i Algustorp, etapp 7
Objektet avser nyanläggning av gata, gc-vägar och va-ledningar. Spillvatten ca 190 m, Vatten ca 190 m, Dagvatten ca 190 m, Gata och gc-vägar ca 1770 kvm. I objektet ingår också ny belysningsanläggning samt schakt och fyllning för el- och optokabel.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vårgårda
Avser om- och tillbyggnad av flerbostadshus, tak och fasadbyte, energieffektivisering, solceller och energilagring.
Tillbyggnad av biogasanläggning i Vårgårda
Avser nybyggnad av rötkammare.
Installation av aktiv utrustning och drift av bredbandsnät i Vårgårda
Avser installation av den aktiva utrustningen och drift av bredbandsnätet, samt tillhandahållande av tjänster i form av internet, TV.
Tillbyggnad av värmeverk i Vårgårda
Avser utbyte av biovärmecentral samt en liten tillbyggnad på 16 kvm.
Ny badvattenrening till simhall i Vårgårda
Objektet omfattar rivning av befintlig badvattenrening samt byggnation och driftsättning till fullt färdig anläggning. Entreprenaden omfattar även vissa byggåtgärder i bassänger och kringliggande ytor i teknikutrymmen.
Ombyggnad av affärshus i Vårgårda
Om- och tillbyggnad av centrumhuset och torget.
Ombyggnad av personallokal i Vårgårda
Ombyggnad av personalutrymme.
Tillbyggnad av kallager i Vårgårda
Tillbyggnad av kallager.
Nybyggnad av lager i Vårgårda
Avser markarbeten för uppställning av lagertält.
Ombyggnad av kyrka i Vårgårda
Läktarunderbyggnad med HWC och pentry.
Nybyggnad av bensinstation i Vårgårda
Nybyggnad av servicestation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vårgårda
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Vårgårda
Nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Vårgårda
Nyygnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vårgårda
Ny öppning i fasad samt montage av ny port.
Nybyggnad av skärmtak i Vårgårda
Nybyggnad av grillplats med tak.
Nybyggnad av nätstation i Vårgårda
Nybyggnad av nätstationer på ett flertal fastigheter Ornunga 9:2, 1:21, 1:25, 7:3, 21:1, Trollö 1:7, Kvarngärde 1:1, Landa 2:4.
Nybyggnad av nätstation i Vårgårda
Nybyggnad av nätstationer på ett flertal fastigheter. Sjötorp 3:1, 2:4, Skog 1:10, 1:2, Lommared 1:3, Baggebol 1:6. Lindås 1:6.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vårgårda
Avser byte av utvändig kulör på fasad och fönster.
Nybyggnad av skola i Vårgårda
Uppställning av skolpaviljong, tidsbegränsat.
Nybyggnad av industrihus i Vårgårda
Uppsättning av industritält.
Utvändigt underhåll av industribyggnad i Vårgårda
Uppsättning av solceller på tak.
Rivning av carport i Vårgårda
Rivning av carport och staket.
Ombyggnad av förskola i Vårgårda
Tidsbegränsat lov för förskola i bef samlingslokaler.
Nybyggnad av enbostadshus i Vårgårda
Tidsbegränsat lov för modul Visningshus.
Ombyggnad av affärshus i Vårgårda
Avser ändring av verksamhet till handel.
Rivning av silo i Vårgårda
Demontering av silobyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: