Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Vårgårda

Nybyggnad av F-6 skola i Vårgårda
Avser nybyggnad av F-6 skola med plats för ca 460 elever.

Nybyggnad och rivning av skola i Vårgårda
Avser nybyggnad och rivning av skola.

Om- och tillbyggnad av skola i Vårgårda
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola.

Ombyggnad av gruppbostad i Vårgårda
Avser ändrad användning från samlingslokal till 6 st lägenheter.

Nybyggnad av stall i Vårgårda
Avser nybyggnad av nytt ungdjursstall samt rivning av ekonomibyggnad.

Nybyggnad av HVB-hem i Vårgårda
Projektet avser nybyggnad av HVB-hem i herrgårdsstil.

Installation av aktiv utrustning och drift av bredbandsnät i Vårgårda
Avser installation av den aktiva utrustningen och drift av bredbandsnätet, samt tillhandahållande av tjänster i form av internet, TV.

Nybyggnad av industrihus i Vårgårda
Avser markarbete inför nybyggnad av industribyggnad samt uppsättningav skylt.

Tillbyggnad av kontor i Vårgårda
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad och kallager.

Ombyggnad av personallokal i Vårgårda
Ombyggnad av personalutrymme.

Ombyggnad av kontor i Vårgårda
Avser ombyggnad av familjecentral till kontor och ändrad ventilation.

Ombyggnad av skola i Vårgårda
Avser tillbyggnad av entré och renovering av skola.

Nybyggnad av lager i Vårgårda
Nybyggnad av lagerhall.

Ombyggnad av kontor i Vårgårda
Ändring av stall till kontor.

Tillbyggnad av kallager i Vårgårda
Tillbyggnad av kallager.

Nybyggnad av lager i Vårgårda
Uppsättning av lagertält tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av transformatorstation i Vårgårda
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Vårgårda
Tidsbegränsat lov för modul Visningshus.

Nybyggnad av kontor i Vårgårda
Avser nybyggnad av vaktkur.

Ombyggnad av skola i Vårgårda
Avser ändrad användning till skolundervisning.

Rivning av garage i Vårgårda
Delvis rivning av garage/carportlänga.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Vårgårda
Nybyggnad av bullerskydd/bullerskärmar.

Nybyggnad av enbostadshus i Vårgårda
Nybyggnad av enbostadshus och carport.

Nybyggnad av transformatorstation i Vårgårda
Nybyggnad av kopplingsstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: