Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Vårgårda

Nybyggnad av väg mellan Bälinge-Vårgårda
Projektet avser ny sträckning av väg ca 15 km, 21,5 m bred. 13 st broar, viltstängsel, cirkulationsplats , vägbelysning, bullerskydd, driftvändplatser, fördröjningsdammar, fördröjningsdiken och dagvattenledningar ingår.

Ombyggnad av väg E20 mellan Vårgårda-Vara
19 km landsväg blir mötesseparerad, varav 9 km 2+2 väg.

Ombyggnad av gruppbostad i Vårgårda
Avser ändrad användning från samlingslokal till 6 st lägenheter.

Nybyggnad av fibernät inom Vårgårda kommun
Nybyggnad av fibernät inom del av Vårgårda kommun (Asklanda-Ornunga-Kvinnestad-Landa) åt Svältorna Fiber. Schaktentreprenaden omfattar i huvudsak förläggning i mark genom plöjning och nergrävning av fiberslang inkl tryckning under väg, stenmurar och vattendrag samt montering av skåp och inmätning av nätet mm. Schaktentreprenaden pågår. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av HVB-hem i Vårgårda
Projektet avser nybyggnad av HVB-hem i herrgårdsstil.

Installation av aktiv utrustning och drift av bredbandsnät i Vårgårda
Avser installation av den aktiva utrustningen och drift av bredbandsnätet, samt tillhandahållande av tjänster i form av internet, TV.

Ny badvattenrening till simhall i Vårgårda
Objektet omfattar rivning av befintlig badvattenrening samt byggnation och driftsättning till fullt färdig anläggning. Entreprenaden omfattar även vissa byggåtgärder i bassänger och kringliggande ytor i teknikutrymmen.

Ombyggnad av personallokal i Vårgårda
Ombyggnad av personalutrymme.

Nybyggnad av bensinstation i Vårgårda
Nybyggnad av servicestation.

Nybyggnad av lager i Vårgårda
Avser markarbeten för uppställning av lagertält.

Ombyggnad av kyrka i Vårgårda
Läktarunderbyggnad med HWC och pentry.

Tillbyggnad av kallager i Vårgårda
Tillbyggnad av kallager.

Ombyggnad av kontor i Vårgårda
Ändring av stall till kontor.

Nybyggnad av lager i Vårgårda
Uppsättning av lagertält tidsbegränsat lov.

Ombyggnad av förskola i Vårgårda
Tidsbegränsat lov för förskola i bef samlingslokaler.

Nybyggnad av enbostadshus i Vårgårda
Tidsbegränsat lov för modul Visningshus.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Vårgårda
Nybyggnad av bullerskydd/bullerskärmar.

Nybyggnad av enbostadshus i Vårgårda
Nybyggnad av enbostadshus och carport.

Ombyggnad av skola i Vårgårda
Avser ändrad användning till skolundervisning.

Ombyggnad av affärshus i Vårgårda
Avser ändring av verksamhet till handel.

Rivning av garage i Vårgårda
Delvis rivning av garage/carportlänga.

Utvändigt underhåll av pensionärsbostäder i Vårgårda
Nybyggnad av solcellsanläggning.

Nybyggnad av transformatorstation i Vårgårda
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av skärmtak i Vårgårda
Nybyggnad av grillplats med tak.

Nybyggnad av transformatorstation i Vårgårda
Nybyggnad av kopplingsstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Vårgårda
Nybyggnad av markstation.

Nybyggnad av nätstation i Vårgårda
Nybyggnad av nätstationer på ett flertal fastigheter Ornunga 9:2, 1:21, 1:25, 7:3, 21:1, Trollö 1:7, Kvarngärde 1:1, Landa 2:4.

Nybyggnad av nätstation i Vårgårda
Nybyggnad av nätstationer på ett flertal fastigheter. Sjötorp 3:1, 2:4, Skog 1:10, 1:2, Lommared 1:3, Baggebol 1:6. Lindås 1:6.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: