Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vara

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Vara
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vara
Ca 20 ha mark. Tidiga planer. Intresserade exploatörer kan höra av sig till kommunen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vara
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Vara
Avser ombyggnad och renovering av skola.
Nybyggnad av rörbro över Fjölbroån vid Norra Vånga kyrka
Bron ligger 0,4 km NÖ om Norra Vånga kyrka.
Ombyggnad av kontor i Vara
Ansökan om bygglov för ombyggnad av kontor samt omklädnad av fasad.
Rivning av maskinhall i Vara
Ansökan om rivningslov för maskinhall slutbesked medges för rivning av maskinhall.
Tillbyggnad av industrihus i Vara
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vara
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och ombyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av förskola i Vara
Ansökan om bygglov för tillbyggnad, ombyggnad, utvändig ändring och parkeringsplatser samt rivningslov för förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vara
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till lägenheter.
Nybyggnad av panncentral i Vara
Nybyggnation av bio-panncentral.
Rivning av enbostadshus i Vara
Rivning av befintligt bostadshus samt anläggande av parkering slutbesked medges för rivning av bostadshus samt anläggande av parkeringsplats.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vara
Tillbyggnad - flerbostadshus, uterum.
Tillbyggnad av kontor i Vara
Tillbyggnad med kontorsbyggnad slutbesked medges för tillbyggnad med kontorsbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Vara
Transformator till ställverk 130/20.
Nybyggnad av garage i Vara
Garage/förråd.
Nybyggnad av stall i Vara
Nybyggnad av ridanläggning interimistiskt slutbesked medges t.o.m. 2019-12-09 för stall och ridbana.
Nybyggnad av ställverk i Vara
Nybyggnad ställverk och nätkopplingsstation slutbesked medges för nybyggnad av ställverk och nätkopplingsstation.
Rivning av enbostadshus i Vara
Ansökan om rivningslov för bostadshus samt bod.
Nybyggnad av markanläggning i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av platta på mark för kylmedelskylare bygglov med startbesked beviljas för nybyggnad av platta på mark för kylmedelskylare.
Nybyggnad av silo i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av silios.
Nybyggnad av transformatorstation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation bygglov med startbesked beviljas för nybyggnad av transformator.
Nybyggnad av transformatorstation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation bygglov med startbesked beviljas för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivningslov bygglov med startbesked beviljas för nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av silo i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av två silos.
Rivning av maskinhall i Vara
Ansökan om rivningslov för maskinhall.
Rivning av transformatorstation i Vara
Ansökan om rivningslov för transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vara
Ansökan om bygglov för parkering och busshållplats.
Ombyggnad av pumpstation i Vara
Bygglov beviljas för ombyggnad av pumpstation.
Tillbyggnad av skärmtak i Vara
bygglov beviljas för tillbyggnad av förrådsbyggnad med skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: