Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Vara

Nybyggnad av flerbostadshus i Vara
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Vara
Avser nybyggnad av 5 parhus Vara 25:1 (framtida Ritaren 40,41,37,43,39,35).
Nybyggnad av flerbostadshus i Vara
Ca 20 ha mark. Tidiga planer. Intresserade exploatörer kan höra av sig till kommunen.
Nybyggnad av parhus i Vara
Avser nybyggnad av parhus.
Ombyggnad till bostäder i Kvänum
Avser ombyggnad av lokaler till lägenheter samt stamrenovering mm i befintliga lägenheter. Balkongerna utvändigt skall åtgärdas och markarbeten i samband med nya belysningsstolpar.
Nybyggnad av kontor i Vara
Avser nybyggnad av affärshus/lager.
Ombyggnad av pumpstation i Vara
Bygglov beviljas för ombyggnad av pumpstation.
Tillbyggnad av skärmtak i Vara
bygglov beviljas för tillbyggnad av förrådsbyggnad med skärmtak.
Nybyggnad av garage i Vara
Garage/förråd.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vara
Tillbyggnad - flerbostadshus, uterum.
Nybyggnad av transformatorstation i Vara
Transformator till ställverk 130/20.
Utvändigt underhåll av förråd i Vara
Utvändig ändring - ommålning av förrådsbyggnader.
Ombyggnad av kontor i Vara
Ansökan om bygglov för inredande av tom lokal till kontor för uthyrning bygglov beviljas för ändring av byggnad till kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av lägenhet i Vara
Ansökan om bygglov för inredning av ytterligare lokal.
Nybyggnad av nätstation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av elnätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation beslut om bygglov med startbesked.
Nybyggnad av transformatorstation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation beslut om bygglov och startbesked.
Nybyggnad av transformatorstation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vara
Ansökan om bygglov för p-platser.
Tillbyggnad av garage i Vara
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage samt byte av befintligt garagetak beslut om slutbesked.
Rivning av maskinhall i Vara
Ansökan om rivningslov för maskinhall.
Ombyggnad av Lss-boende i Vara
Avser av ombyggnad av 7 stycken rum i lss-boende. Byte av ytskikt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: