Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ulricehamn

Nybyggnad av affärshus i Ulricehamn
Projektet avser nybyggnad av affärshus.

Om- och tillbyggnad av stadshus i Ulricehamn

Nybyggnad av fabrikslokaler i Ulricehamn
Avser nybyggnad av fabrikslokaler och kontor.

Nybyggnad av fritidsbostäder i Ulricehamn
Projektet avser 30 fritidstomter, badplatser, bryggor, gångvägar.

Ombyggnad av äldreboende i Gällstad etapp 1
Projektet avser ombyggnad av äldreboende.

Exploatering av för bostäder mm i Ulricehamn

Nybyggnad av en fullservicestation i Ulricehamn
Projektet avser en fullserviceanläggning med tankstation för personbilar och tunga fordon, biltvätt, butikslokal samt parkeringsytor.

Nybyggnad av bostäder i Ulricehamn
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i par- och radhus. Uppskattad kostnad.

Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Projektet avser om- och tillbyggnad av ca 25 lägenheter och 250 kvm butikslokaler. Byggstart tidigast januari 2017.

Nybyggnad av industrihus i Ulricehamn
Avser nybyggnad av industrihall på ca 1500 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Osäker byggstart.

Om- och tillbyggnad av skola i Ulricehamn
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola.

Ombyggnad till cirkulationsplats vid Ubbarp
Projektet avser anläggande av en cirkulationsplats med anslutning till busshållplatser och gång- och cykelväg samt hästpassage.

Rivning och utbyte av bro i Ulricehamn
Projektet avser rivning och utbyte av bro.

Byggande av elnät och fiber på landsbygd
DEL 1. FIBER Projektet innehåller byggande av stamfibernät från Nod som anges på karta till spridningspunkter som benämns FSS (fibersvetsskåp). Från dessa FSS utgår ductslangar/tomslangar till varje fastighet som skall anslutas. I detta projekt ingår förläggning av dessa ductslangar/tomslangar samt inblåsning av fiberkablar, svetsning av fiberkablar samt fullt färdig anslutning till Kund/fastighetsägare inne i dennes fastighet till plats som överenskommes senare i projektet. I anbudet skall det ingå upp till 5 meter fiber innanför byggnads grundmur/vägg i anslutning till schakt. DEL 2 OMBYGGNAD AV ELNÄTET Projektet innehåller ombyggnad av vårt befintliga elnät i rubricerat område. Detta arbete omfattar ombyggnad och nybyggnad av både högspänningsnät, lågspänningsnät och i vissa fall även gatubelysningsnätet som framgår av bifogad dokumentation. Allt elmateriel som erfordras för detta arbete tillhandahålls av Ulricehamns Energi AB. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Planer för om-, och nybyggnation för bostäder i Ulricehamn
Detaljplanearbete pågår för Blidsberg 30:1 som syftar till att ändra befintlig byggnad från samlingslokal till permanenta bostäder.

Nybyggnad av hamburgerestaurang i Ulricehamn
Avser nybyggnad av restaurang med drive-through.

Renovering av flerbostadshus i Ulricehamn
Projektet avser byte av yttertak, renovering av fasader och balkonger på 5 fastigheter med 87 lägenheter i 2-3 våningar. Uppskattad kostnad.

Renovering av järnvägsbroar i Ulricehamn
Avser renovering av 5 st GC-broar: Bro 1491-7-1, Bro 1491-8-1, Bro 1491-9-1, Bro 1491-10-1 samt Bro 1491-11-1.

Ombyggnad av äldreboende i Ulricehamn
Projektet avser tilläggsisolering tak och vättar, ny ventilation och nytt yttertak på äldreboende.

Ombyggnad till fritids i Ulricehamn
Projektet avser ombyggnad av lokaler till fritids och förskoleklass.

Ombyggnad till flerbostadshus i Ulricehamn
Projektet avser ändrad användning från vårdcentral till sex lägenheter. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad till flerbostadshus i Ulricehamn
Projektet avser ändrad användning från vårdcentral till fem lägenheter. Uppskattad kostnad.

Renovering av tak på skola i Ulricehamn
Projektet avser byte av tak på skola. Byggstart tidigast våren 2017.

Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av enfamiljshus i Ulricehamn
Avser nybyggnad av villa.

Ombyggnad av affärshus i Ulricehamn
Avser ombyggnad från Ica Kvantum till Ica Super Market på ca 300-400 kvm.

Ombyggnad av korsning vid väg 157/1715 i Marbäck
Vänstersvängficka.

Ombyggnad av kontor i Ulricehamn
Avser ändrad användning av butikslokal till kontor.

Nybyggnad av kontor i Ulricehamn
Avser nybyggnad av kontor- och lagerbyggnad.

Invändigt underhåll av resurscenter i Ulricehamn
Avser anpassning av Ulricehamns resurscenter.

Ombyggnad av va-ledning i Ulricehamn
Avser installation av godkända återströmningsskydd vid vissa riskställen.

Konsulter för bullerutredningar
Avser konsulter för bullerutredningar.

Ombyggnad av va-ledning i Ulricehamn
Ändring av byggnad - anläggning för va.

Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Tillbyggnad av industribyggnad.

Tillbyggnad av servering i Ulricehamn
Tidsbegränsat bygglov för uteservering.

Tillbyggnad av enbostadshus i Ulricehamn
Tillbyggnad av enbostadshus med uterum.

Ombyggnad av industrihus i Ulricehamn
Ändring av industribyggnad - förlängd skorsten.

Ombyggnad av livsmedelsbutik i Ulricehamn
Ändrad användning av butik till livsmedelslokal.

Nybyggnad av lager i Ulricehamn
Avser nybyggnad av lager.

Tillbyggnad av kontor i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av kontor.

Nybyggnad av enbostadshus i Ulricehamn
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Ulricehamn
Nybyggnad av komplementbyggnad, Bogesund 1:254, Sanatorieskogen 1:3.

Nybyggnad av förråd i Ulricehamn
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Invändigt underhåll av stadshus i Ulricehamn
Avser utbyggnad av befintlig ventilation.

Ombyggnad av befintlig ventilation i stadshuset i Ulricehamn
Avser anpassning av luftbehandlingssystemet.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: