Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ulricehamn

Nybyggnad av affärshus i Ulricehamn
Projektet avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av fritidsbostäder i Ulricehamn
Projektet avser 30 fritidstomter, badplatser, bryggor, gångvägar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 20-22 lägenheter i två huskroppar om 1 och 2 våningar.
Nybyggnad av en fullservicestation i Ulricehamn
Projektet avser en fullserviceanläggning med tankstation för personbilar och tunga fordon, biltvätt, butikslokal samt parkeringsytor.
Nybyggnad av bostäder i Ulricehamn
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i par- och radhus. Uppskattad kostnad.
Riskanalys för ev förtätning vid bensinstation OKQ8 inom Ulricehamns tätort
Avser en utredning för att se hur marken runt bensinstationen kan användas beroende på olika framtidsscenarion.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Rivning och utbyte av bro i Ulricehamn
Projektet avser rivning och utbyte av bro.
Ombyggnad till cirkulationsplats vid Ubbarp
Projektet avser anläggande av en cirkulationsplats med anslutning till busshållplatser och gång- och cykelväg samt hästpassage.
Byggande av elnät och fiber på landsbygd
DEL 1. FIBER Projektet innehåller byggande av stamfibernät från Nod som anges på karta till spridningspunkter som benämns FSS (fibersvetsskåp). Från dessa FSS utgår ductslangar/tomslangar till varje fastighet som skall anslutas. I detta projekt ingår förläggning av dessa ductslangar/tomslangar samt inblåsning av fiberkablar, svetsning av fiberkablar samt fullt färdig anslutning till Kund/fastighetsägare inne i dennes fastighet till plats som överenskommes senare i projektet. I anbudet skall det ingå upp till 5 meter fiber innanför byggnads grundmur/vägg i anslutning till schakt. DEL 2 OMBYGGNAD AV ELNÄTET Projektet innehåller ombyggnad av vårt befintliga elnät i rubricerat område. Detta arbete omfattar ombyggnad och nybyggnad av både högspänningsnät, lågspänningsnät och i vissa fall även gatubelysningsnätet som framgår av bifogad dokumentation. Allt elmateriel som erfordras för detta arbete tillhandahålls av Ulricehamns Energi AB. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Hyra av flyttbara lokaler för förskoleavdelning i Ulricehamn
Avser hyra av flyttbara lokaler för placering vid förskolan Totus, moduler anpassade för två 2 förskoleavdelningar för barn upp till 6 år, med plats för upptill 20 barn per avdelning. Avtalet gäller i två (2) och planeras att träda ikraft 2017-08-15.
Nybyggnad av hamburgerestaurang i Ulricehamn
Avser nybyggnad av restaurang med drive-through.
Renovering av flerbostadshus i Ulricehamn
Projektet avser byte av yttertak, renovering av fasader och balkonger på 5 fastigheter med 87 lägenheter i 2-3 våningar. Uppskattad kostnad.
Renovering av järnvägsbroar i Ulricehamn
Avser renovering av 5 st GC-broar: Bro 1491-7-1, Bro 1491-8-1, Bro 1491-9-1, Bro 1491-10-1 samt Bro 1491-11-1.
Ombyggnad av äldreboende i Ulricehamn
Projektet avser tilläggsisolering tak och vättar, ny ventilation och nytt yttertak på äldreboende.
Ombyggnad till flerbostadshus i Ulricehamn
Projektet avser ändrad användning från vårdcentral till sex lägenheter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till flerbostadshus i Ulricehamn
Projektet avser ändrad användning från vårdcentral till fem lägenheter. Uppskattad kostnad.
Renovering av tak på skola i Ulricehamn
Projektet avser byte av tak på skola. Byggstart tidigast våren 2017.
Tillbyggnad av verkstad i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av lager/verkstad med 360 kvm samt viss ombyggnad av befintlig byggnad.
Nybyggnad av kallager i Ulricehamn
Avser nybyggnad av kall lager. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Nybyggnad av enfamiljshus i Ulricehamn
Avser nybyggnad av villa.
Ombyggnad av affärshus i Ulricehamn
Avser ombyggnad från Ica Kvantum till Ica Super Market på ca 300-400 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av museum till kontorslokaler i Ulricehamn
Ombyggnad av museum till elevhälsans nya kontorslokaler. Hiss och ventilation handlas som separata entreprenader och övriga kategorier handlas från ramavtal.
Ombyggnad av kontor i Ulricehamn
Avser ändrad användning av butikslokal till kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av kontor i Ulricehamn
Avser nybyggnad av kontor- och lagerbyggnad.
Invändigt underhåll av resurscenter i Ulricehamn
Avser anpassning av Ulricehamns resurscenter.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Avser ändring av byggnad - tillbyggnad och ombyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Ulricehamn
Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av va-ledning i Ulricehamn
Avser installation av godkända återströmningsskydd vid vissa riskställen.
Ombyggnad av va-ledning i Ulricehamn
Ändring av byggnad - anläggning för va.
Ombyggnad av industrihus i Ulricehamn
Ändring av byggnad - ombyggnad.
Nybyggnad av förskola i Ulricehamn
Tidsbegränsat bygglov för två avdelningar förskola samt barnvagnsförråd.
Tillbyggnad av servering i Ulricehamn
Tidsbegränsat bygglov för uteservering.
Tillbyggnad av enbostadshus i Ulricehamn
Tillbyggnad av enbostadshus med uterum.
Nybyggnad av barack i Ulricehamn
Tillfällligt bygglov för en byggbod och en verktygscontainer.
Nybyggnad av lager i Ulricehamn
Avser nybyggnad av lager.
Tillbyggnad av kontor i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av kontor i Ulricehamn
Avser ändrad användning av bilrelaterad verksamhet till bilrelaterad verksamhet och övrig handel, kontor, lager.
Nybyggnad av förråd i Ulricehamn
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Ulricehamn
Bygglovsansökan för tält.
Nybyggnad av carport i Ulricehamn
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Ulricehamn
Nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Ulricehamn
Nybyggnad av enbostadshus.
Installation av solcellsanläggning på äldreboende i Ulricehamn
Avser installation av solcellsanläggning på tak.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: