Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ulricehamn

Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Upptaget i investeringsbudgeten 2018-2020. Planer för flerbostadshus på 8 våningar.
Nybyggnad av statsbibliotek i Ulricehamn
Projektet avser nybyggnad av bibliotek.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 20-22 lägenheter i två huskroppar om 1 och 2 våningar.
Renovering av flerbostadshus i Ulricehamn
Projektet avser byte av yttertak, renovering av fasader och balkonger på 5 fastigheter med 87 lägenheter i 2-3 våningar.
Nybyggnad av fotbollsanläggning i Ulricehamn
Planer finns på nybyggnad av en fotbollsanläggning med bla ny klubbstuga, omklädningsrum samt ombyggnad och utökning av fotbollsplaner. Finansieringsfrågan ej löst.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Osäker byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Avser nybyggnad av två flerbostadshus i vinkel med 8 lägenheter om ca 615 kvm.
Tillbyggnad av förskola i Hökerum, Ulricehamn
Avser tillbyggnad av Hökerums förskola med en avdelning.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 6000 kvm.
Byggande av elnät och fiber på landsbygd i Ulricehamn
Objektet avser nybyggnad av fibernät fördelat på 3 etapper, Inom område finns viss befintlig kanalisation som skall nyttjas där det så är möjligt, Samförläggning med el kan vara aktuell på område som Ulrichemans Energi är ledningsägare på samt ev. samförläggning av elkabel på landsbygden i Ulricehamns kommun. Uppskattat antal abonnenter i etapp E1 är ca 110 st. Uppskattat antal abonnenter i etapp E2 är ca 50 st. Uppskattat antal abonnenter i etapp E3 är ca 30 s
Anläggande av fibernät i Ulricehamn
Avser nybyggnad av fibernät i 3 etapper. Uppskattat antal abonnenter i etapp 1 är ca 304 st, etapp 2 ca 108 st och i etapp 3 uppskattar man ca 97 st.
Nybyggnad av industrihus i Ulricehamn
Nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av skola med ny ventialtionsanläggning, Gällstyad i Ulricehamn
Ventilationsanläggning ska ersättas med nytt aggregat samt erforderlig kanalisation.
Tillbyggnad av verkstad i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av lager/verkstad med 360 kvm samt viss ombyggnad av befintlig byggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Ramavtal avseende anläggning av trädgårdsmiljö, Ulricehamns kommun
Avser diverse anläggningsarbeten och finplanering av markbeläggning, planteringsytor för bostadsgårdar och skolgårdar.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ramavtal avseende planarkitekter, Ulricehamns kommun
Avser ramavtal avseende planarkitekttjänster för att tillgodose behovet inom området som komplement till kommunens egna tjänstemän. Uppdragen kan innefatta översiktsplanering, planutredningar, områdesbestämmelser och gestaltningsprogram.
Ramavtal gällande storköksservice i Ulricehamn och Tranemo
Avser ramavtal inom kategori storköksservice för Ulricehamns och Tranemo kommuner.
Ombyggnad av skola i Ulricehamn
Avser utbyte av hiss på Stenbockskolan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Nybyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Ulricehamn
Tillbyggnad av enbostadshus - inglasad veranda.
Ombyggnad av kontor i Ulricehamn
Ändrad användning av lager till kontor och personalutrymmen. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av hembygdsgård i Ulricehamn
Ändring av byggnad - tillbyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Ulricehamn
Nybyggnad av komplementbyggnad, återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Ulricehamn
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Ulricehamn
Nybyggnad och ombyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Ulricehamn
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Ulricehamn
Nybyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av skola i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av toalett på skola.
Ombyggnad av industrihus i Ulricehamn
Avser renovering av industrihus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: