Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ulricehamn

Nybyggnad av affärshus i Ulricehamn
Projektet avser nybyggnad av affärshus.

Nybyggnad av fabrikslokaler i Ulricehamn
Avser nybyggnad av fabrikslokaler och kontor.

Nybyggnad av par- och radhus i Ulricehamn
Avser nybyggnad av par- och radhus med ca 35-40 lägenheter.

Nybyggnad av fritidsbostäder i Ulricehamn
Projektet avser 30 fritidstomter, badplatser, bryggor, gångvägar.

Nybyggnad av en fullservicestation i Ulricehamn
Projektet avser en fullserviceanläggning med tankstation för personbilar och tunga fordon, biltvätt, butikslokal samt parkeringsytor.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 20-22 lägenheter i två huskroppar om 1 och 2 våningar.

Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Projektet avser om- och tillbyggnad av ca 25 lägenheter och 250 kvm butikslokaler. Byggstart tidigast januari 2017.

Nybyggnad av industrihus i Ulricehamn
Avser nybyggnad av industrihall på ca 1500 kvm.

Nybyggnad av bostäder i Ulricehamn
Projektet avser nybyggnad av 24 bostäder. Byggstart tidigast våren 2018.

Om- och tillbyggnad av skola i Ulricehamn
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola.

Ombyggnad till cirkulationsplats vid Ubbarp
Projektet avser anläggande av en cirkulationsplats med anslutning till busshållplatser och gång- och cykelväg samt hästpassage.

Nybyggnad av parhus i Ulricehamn
Avser nybyggnad av parhus.

Nybyggnad av hamburgerestaurang i Ulricehamn
Avser nybyggnad av restaurang med drive-through.

Byggande av elnät och fiber på landsbygd
DEL 1. FIBER Projektet innehåller byggande av stamfibernät från Nod som anges på karta till spridningspunkter som benämns FSS (fibersvetsskåp). Från dessa FSS utgår ductslangar/tomslangar till varje fastighet som skall anslutas. I detta projekt ingår förläggning av dessa ductslangar/tomslangar samt inblåsning av fiberkablar, svetsning av fiberkablar samt fullt färdig anslutning till Kund/fastighetsägare inne i dennes fastighet till plats som överenskommes senare i projektet. I anbudet skall det ingå upp till 5 meter fiber innanför byggnads grundmur/vägg i anslutning till schakt. DEL 2 OMBYGGNAD AV ELNÄTET Projektet innehåller ombyggnad av vårt befintliga elnät i rubricerat område. Detta arbete omfattar ombyggnad och nybyggnad av både högspänningsnät, lågspänningsnät och i vissa fall även gatubelysningsnätet som framgår av bifogad dokumentation. Allt elmateriel som erfordras för detta arbete tillhandahålls av Ulricehamns Energi AB. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Planer för om-, och nybyggnation för bostäder i Ulricehamn
Detaljplanearbete pågår för Blidsberg 30:1 som syftar till att ändra befintlig byggnad från samlingslokal till permanenta bostäder.

Hyra av flyttbara lokaler för förskoleavdelning i Ulricehamn
Avser hyra av flyttbara lokaler för placering vid förskolan Totus, moduler anpassade för två 2 förskoleavdelningar för barn upp till 6 år, med plats för upptill 20 barn per avdelning. Avtalet gäller i två (2) och planeras att träda ikraft  2017-08-15.

Renovering av järnvägsbroar i Ulricehamn
Avser renovering av 5 st GC-broar: Bro 1491-7-1, Bro 1491-8-1, Bro 1491-9-1, Bro 1491-10-1 samt Bro 1491-11-1.

Ombyggnad av äldreboende i Ulricehamn
Projektet avser tilläggsisolering tak och vättar, ny ventilation och nytt yttertak på äldreboende.

Ombyggnad till fritids i Ulricehamn
Projektet avser ombyggnad av lokaler till fritids och förskoleklass.

Ombyggnad till flerbostadshus i Ulricehamn
Projektet avser ändrad användning från vårdcentral till sex lägenheter. Uppskattad kostnad.

Renovering av tak på skola i Ulricehamn
Projektet avser byte av tak på skola. Byggstart tidigast våren 2017.

Ombyggnad till flerbostadshus i Ulricehamn
Projektet avser ändrad användning från vårdcentral till fem lägenheter. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av skolgård i Ulricehamn
Projektet avser förnyelse av skolgård.

Nybyggnad av enfamiljshus i Ulricehamn
Avser nybyggnad av villa.

Ombyggnad av korsning vid väg 157/1715 i Marbäck
Vänstersvängficka.

Nybyggnad av kontor i Ulricehamn
Avser nybyggnad av kontor- och lagerbyggnad.

Invändigt underhåll av resurscenter i Ulricehamn
Avser anpassning av Ulricehamns resurscenter.

Konsulter för bullerutredningar
Avser konsulter för bullerutredningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Nybyggnad av flerfamiljshus.

Nybyggnad av lager i Ulricehamn
Nybyggnad av industri - lagertält.

Nybyggnad av förråd i Ulricehamn
Nybyggnad av komplementbyggnad, Bogesund 1:254, Sanatorieskogen 1:3.

Nybyggnad av förråd i Ulricehamn
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av mast i Ulricehamn
Nybyggnad av mast med tillhörande teknikbod.

Ombyggnad av grillbar i Ulricehamn
Ändrad användning av butik till grill/fast food.

Ombyggnad av livsmedelsbutik i Ulricehamn
Ändrad användning av butik till livsmedelslokal.

Ombyggnad av industrihus i Ulricehamn
Ändring av industribyggnad - förlängd skorsten.

Nybyggnad av lager i Ulricehamn
Avser nybyggnad av lager.

Tillbyggnad av kontor i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av kontor.

Nybyggnad av enbostadshus i Ulricehamn
Nybyggnad av enbostadshus.

Invändigt underhåll av stadshus i Ulricehamn
Avser utbyggnad av befintlig ventilation.

Ombyggnad av befintlig ventilation i stadshuset i Ulricehamn
Avser anpassning av luftbehandlingssystemet.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: