Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ulricehamn

Nybyggnad av affärshus i Ulricehamn
Projektet avser nybyggnad av affärshus.

Nybyggnad av fabrikslokaler i Ulricehamn
Avser nybyggnad av fabrikslokaler och kontor.

Nybyggnad av fritidsbostäder i Ulricehamn
Projektet avser 30 fritidstomter, badplatser, bryggor, gångvägar.

Nybyggnad av vindkraftverk i Ulricehamn
Projektet avser uppförande av 6 verk. Kontakta byggherren för ytterligare information.

Exploatering av för bostäder mm i Ulricehamn

Nybyggnad av en fullservicestation i Ulricehamn
Projektet avser en fullserviceanläggning med tankstation för personbilar och tunga fordon, biltvätt, butikslokal samt parkeringsytor.

Nybyggnad av bostäder i Ulricehamn
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i par- och radhus. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av fotbollsanläggning i Ulricehamn
Planer finns på nybyggnad av en fotbollsanläggning med bla ny klubbstuga, omklädningsrum samt ombyggnad och utökning av fotbollsplaner. Finansieringsfrågan ej löst.

Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Projektet avser om- och tillbyggnad av ca 25 lägenheter och 250 kvm butikslokaler.

Nybyggnad av industrihus i Ulricehamn
Avser nybyggnad av industrihall på ca 1500 kvm.

Om- och tillbyggnad av skola i Ulricehamn
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola.

Rivning och utbyte av bro i Ulricehamn
Projektet avser rivning och utbyte av bro.

Ombyggnad till cirkulationsplats vid Ubbarp
Projektet avser anläggande av en cirkulationsplats med anslutning till busshållplatser och gång- och cykelväg samt hästpassage.

Renovering av flerbostadshus i Ulricehamn
Projektet avser byte av yttertak, renovering av fasader och balkonger på 5 fastigheter med 87 lägenheter i 2-3 våningar. Uppskattad kostnad.

Hyra av flyttbara lokaler för förskoleavdelning i Ulricehamn
Avser hyra av flyttbara lokaler för placering vid förskolan Totus, moduler anpassade för två 2 förskoleavdelningar för barn upp till 6 år, med plats för upptill 20 barn per avdelning. Avtalet gäller i två (2) och planeras att träda ikraft 2017-08-15.

Nybyggnad av hamburgerestaurang i Ulricehamn
Avser nybyggnad av restaurang med drive-through.

Byggande av elnät och fiber på landsbygd
DEL 1. FIBER Projektet innehåller byggande av stamfibernät från Nod som anges på karta till spridningspunkter som benämns FSS (fibersvetsskåp). Från dessa FSS utgår ductslangar/tomslangar till varje fastighet som skall anslutas. I detta projekt ingår förläggning av dessa ductslangar/tomslangar samt inblåsning av fiberkablar, svetsning av fiberkablar samt fullt färdig anslutning till Kund/fastighetsägare inne i dennes fastighet till plats som överenskommes senare i projektet. I anbudet skall det ingå upp till 5 meter fiber innanför byggnads grundmur/vägg i anslutning till schakt. DEL 2 OMBYGGNAD AV ELNÄTET Projektet innehåller ombyggnad av vårt befintliga elnät i rubricerat område. Detta arbete omfattar ombyggnad och nybyggnad av både högspänningsnät, lågspänningsnät och i vissa fall även gatubelysningsnätet som framgår av bifogad dokumentation. Allt elmateriel som erfordras för detta arbete tillhandahålls av Ulricehamns Energi AB. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Renovering av järnvägsbroar i Ulricehamn
Avser renovering av 5 st GC-broar: Bro 1491-7-1, Bro 1491-8-1, Bro 1491-9-1, Bro 1491-10-1 samt Bro 1491-11-1.

Ombyggnad till fritids i Ulricehamn
Projektet avser ombyggnad av lokaler till fritids och förskoleklass.

Ombyggnad till flerbostadshus i Ulricehamn
Projektet avser ändrad användning från vårdcentral till sex lägenheter. Uppskattad kostnad.

Renovering av tak på skola i Ulricehamn
Projektet avser byte av tak på skola. Byggstart tidigast våren 2017.

Ombyggnad till flerbostadshus i Ulricehamn
Projektet avser ändrad användning från vårdcentral till fem lägenheter. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av museum till kontorslokaler i Ulricehamn
Ombyggnad av museum till elevhälsans nya kontorslokaler. Hiss och ventilation handlas som separata entreprenader och övriga kategorier handlas från ramavtal.

Nybyggnad av enfamiljshus i Ulricehamn
Avser nybyggnad av villa.

Ombyggnad av korsning vid väg 157/1715 i Marbäck
Vänstersvängficka.

Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av kontor i Ulricehamn
Avser ändrad användning av butikslokal till kontor.

Nybyggnad av kontor i Ulricehamn
Avser nybyggnad av kontor- och lagerbyggnad.

Invändigt underhåll av resurscenter i Ulricehamn
Avser anpassning av Ulricehamns resurscenter.

Ombyggnad av va-ledning i Ulricehamn
Avser installation av godkända återströmningsskydd vid vissa riskställen.

Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Avser ändring av byggnad - tillbyggnad och ombyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Konsulter för bullerutredningar
Avser konsulter för bullerutredningar.

Ombyggnad av va-ledning i Ulricehamn
Ändring av byggnad - anläggning för va.

Ombyggnad av industrihus i Ulricehamn
Ändring av industribyggnad - förlängd skorsten.

Tillbyggnad av servering i Ulricehamn
Tidsbegränsat bygglov för uteservering.

Tillbyggnad av enbostadshus i Ulricehamn
Tillbyggnad av enbostadshus med uterum.

Tillbyggnad av fritidsanläggning i Ulricehamn
Tillbyggnad av skärmtak.

Nybyggnad av enbostadshus i Ulricehamn
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Ulricehamn
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Tillbyggnad av kontor i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av kontor.

Nybyggnad av lager i Ulricehamn
Avser nybyggnad av lager.

Installation av solcellsanläggning på äldreboende i Ulricehamn
Avser installation av solcellsanläggning på tak.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: