Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ulricehamn

Nybyggnad av affärshus i Ulricehamn
Projektet avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 20-22 lägenheter i två huskroppar om 1 och 2 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Planer för flerbostadshus på 8 våningar.
Nybyggnad av en fullservicestation i Ulricehamn
Projektet avser en fullserviceanläggning med tankstation för personbilar och tunga fordon, biltvätt, butikslokal samt parkeringsytor.
Nybyggnad av bostäder i Ulricehamn
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i par- och radhus. Uppskattad kostnad.
Riskanalys för ev förtätning vid bensinstation OKQ8 inom Ulricehamns tätort
Avser en utredning för att se hur marken runt bensinstationen kan användas beroende på olika framtidsscenarion.
Rivning och utbyte av bro i Ulricehamn
Projektet avser rivning och utbyte av bro.
Renovering av flerbostadshus i Ulricehamn
Projektet avser byte av yttertak, renovering av fasader och balkonger på 5 fastigheter med 87 lägenheter i 2-3 våningar. Uppskattad kostnad.
Byggande av elnät och fiber på landsbygd i Ulricehamn
Objektet avser nybyggnad av fibernät fördelat på 3 etapper, Inom område finns viss befintlig kanalisation som skall nyttjas där det så är möjligt, Samförläggning med el kan vara aktuell på område som Ulrichemans Energi är ledningsägare på samt ev. samförläggning av elkabel på landsbygden i Ulricehamns kommun. Uppskattat antal abonnenter i etapp E1 är ca 110 st. Uppskattat antal abonnenter i etapp E2 är ca 50 st. Uppskattat antal abonnenter i etapp E3 är ca 30 s
Hyra av flyttbara lokaler för förskoleavdelning i Ulricehamn
Avser hyra av flyttbara lokaler för placering vid förskolan Totus, moduler anpassade för två 2 förskoleavdelningar för barn upp till 6 år, med plats för upptill 20 barn per avdelning. Avtalet gäller i två (2) och planeras att träda ikraft 2017-08-15.
Renovering av järnvägsbroar i Ulricehamn
Avser renovering av 5 st GC-broar: Bro 1491-7-1, Bro 1491-8-1, Bro 1491-9-1, Bro 1491-10-1 samt Bro 1491-11-1.
Ombyggnad av äldreboende i Ulricehamn
Projektet avser tilläggsisolering tak och vättar, ny ventilation och nytt yttertak på äldreboende.
Ombyggnad till flerbostadshus i Ulricehamn
Projektet avser ändrad användning från vårdcentral till sex lägenheter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till flerbostadshus i Ulricehamn
Projektet avser ändrad användning från vårdcentral till fem lägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Ulricehamn
Nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av verkstad i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av lager/verkstad med 360 kvm samt viss ombyggnad av befintlig byggnad.
Nybyggnad av kallager i Ulricehamn
Avser nybyggnad av kall lager. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av museum till kontorslokaler i Ulricehamn
Ombyggnad av museum till elevhälsans nya kontorslokaler. Hiss och ventilation handlas som separata entreprenader och övriga kategorier handlas från ramavtal.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av kontor i Ulricehamn
Avser nybyggnad av kontor- och lagerbyggnad.
Ombyggnad av skola i Ulricehamn
Avser utbyte av hiss på Stenbockskolan.
Ombyggnad av va-ledning i Ulricehamn
Avser installation av godkända återströmningsskydd vid vissa riskställen.
Ombyggnad av industrihus i Ulricehamn
Avser renovering av industrihus.
Ombyggnad av kontor i Ulricehamn
Avser ändrad användning av bilrelaterad verksamhet till bilrelaterad verksamhet och övrig handel, kontor, lager.
Nybyggnad av lager i Ulricehamn
Bygglovsansökan för tält.
Nybyggnad av carport i Ulricehamn
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Ulricehamn
Nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Ulricehamn
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Ulricehamn
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Ulricehamn
Tidsbegränsat bygglov för två avdelningar förskola samt barnvagnsförråd.
Tillbyggnad av skärmtak avseende industrihus i Ulricehamn
Tillbyggnad av skärmtak avseende 10x10 meter på industribyggnad.
Nybyggnad av barack i Ulricehamn
Tillfällligt bygglov för en byggbod och en verktygscontainer.
Installation av solcellsanläggning på äldreboende i Ulricehamn
Avser installation av solcellsanläggning på tak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: