Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Trollhättan

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 133 st.

Nybyggnad av luftledning i Trollhättan
Ny ledning byggs för att öka överföringskapaciteten över det s.k. Västkustsnittet. Dessutom planeras nya vindkraftparker i området. De behöver anslutas till stamnätet. Ledningslängd 80 km.
Nybyggnad av skola mm i Trollhättan
Avser ny grundskola för 1000 elever, följande verksamheter inkluderas: F-9 fritidsgård, stadsbibliotek, särskola, och idrott.
Nybyggnad av bro i Trollhättan
Avser uppförande av en ny bro för gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik över Göta Älv vid Hjulkvarnelund och Knorren.
Nybyggnad av bostäder i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av ca 165 lägenheter. Ljud & akustikentreprenör: Akustikverkstan Lidköping Brandentreprenör: Deap AB Göteborg.
Utbyggnad av köpcentrum på Överby, Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av volymhandel (ca 20000 kvm). Kommer att byggas i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Avser nybyggnad av flerbostadshus och radhus det kommer bli ca 120 bostäder.
Om-/tillbyggnad av badhus i Trollhättan, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintligt badhus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Tillbyggnad och ombyggnad av industrilokal till bostäder.
Nybyggnad av kontor i Trollhättan
Avser nybyggnad av kontor med en lågdel på 5 plan och en högdel på 7 plan.
Om- och tillbyggnad av neonatal på NÄL, Trollhättan
Ombyggnad och tillbyggnad av neonatal på NÄL. Neonatalavdelningen är placerad i8 byggnad M56 och omfattar 775 kvm. Projektet består i en tillbyggnad på en innergård samt ombyggnad i befintliga lokaler. Area tillbygnad är på 830 kvm bta och ingår i etapp 1. Ombyggnadsdelen i etapp 1 omfattar 653 kvm bra och etapp 2 omfattar ombyggnadsdelen 812 kvm bra.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Avser nybyggnad av förskola.
Ombyggnad av 12 fläktrum i Vänersborg
Avser ombyggnad av 12 fläktrum. Totalt är det 62 st nya ventilationsaggregat som ska installeras.
Nybyggnad av köpcentrum på Överby, Trollhättan
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av ca 5000 kvm för volymhandel. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser bl.a renovering av fasader, byte av fönster, byte av stammar och relining, byte till FTX-aggregat, byta av alla ledningar. Omfattar också nya ytskikt och nytt porslin i badrum samt asfaltering av utemiljö. Avser totalt 590 lägenheter i 18 huskroppar med 2 till 7 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av lägenheter i flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Trollhättan
Avser bl.a tillbyggnad av ca 25 kontorsplatser.
Nybyggnad av parhus i Trollhättan
Beslut saknas. Planer finns på nybyggnad av 8 parhus.
Nybyggnad av GC-väg i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg från Strömsllund till Öresjö.
Ombyggnad av fläktrum vid sjukhus i Trollhättan
Avser ombyggnad av flältrum i byggnaderna L51, L54, K51, K55, K61, K64 samt delar av M56 och M60 på våningarna 1-6. Fkäktrummen kommer att förses med FTX-aggregat. Totalt ska man installera 62 st luftbehandlingsaggregat.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trollhättan
Objektet omfattar omläggning av tätskikt på tak, montage av ny taksäkerhet och ny takavvattning, byte av fönster- och fönsterdörrar samt byte av 76 st radiatorer. Renovering av balkonger och entrepartier på Kv. Lantsågen 1, Trollhättan.
Ombyggnad av ventilationssystem mm, Kronogårdens höghus i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad och uppgradering av ventilationssystem. Ny tilluft, nya ventilationsrum på taket, nya ventilations aggregat, nya köksfläktar, installation av mätningsutrustning för mätning av tappvarmvatten, nya termostater på radiatorer. Delvis nya innerdörrar i gemensamma utrymmen vid entréplan.
Utvändig renovering av gymnasieskola i Trollhättan
Avser renovering av gymnasieskola som omfattar reparation av det utvändiga bärverket, omläggning av tak samt renovering av förbindelsebyggnadens puts- och tegelfasad samt fasadglas.
Ombyggnad av idrottshall i Trollhättan
Avser anpassning av plan 4 på byggnad 87, Innovatumhallen till Friskis och Svettis lokalbehov.
Tillbyggnad av affärshus i Trollhättan
Avser tillbyggnad av affärslokal med 1600 kvm fördelat på 2 våningar.
Nybyggnad av omklädningsrum i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av klubbstuga samt tillfartsväg med parkering skall byggas vid Nysätra idrottsplats.
Nybyggnad av parhus i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av parhus.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser byte av fönster, ombyggnad av balkonger, tilläggsisolering och ny putsfasad på flerbostadshus.
Ombyggnad av torg i Trollhättan
Avser ombyggnad av Bergslagstorget vid Trollhättans Resecentrum med bl.a breddning av torgytan, nya parkeringsplatser samt plattsättning och asfaltering.
Tillbyggnad av parkeringshus i Trollhättan
Avser tillbyggnad av parkeringshus det finns idag 200 p-platser i fyra plan, varav ett ligger under jord. Och nu skissas det för ytterligare 200 platser.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Trollhättan
Avser nybyggnation av cirkulationsplats inkl dagvattenledningar och belysning.
Ombyggnad av väg/gata i Trollhättan
Ombyggnad av Olofs Palmes gata, Sträckan Strandgatan-Drottninggatan. Upptaget i investeringsbudget 2015-2018.
Anläggande av gc-väg i Trollhättan, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av gc-väg.
Nybyggnad av GC-väg i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg mellan Hedeängsvägen och Plommonvägen.
Om- och tillbyggnad av butik i Trollhättan
Avser om- och tillbyggnad av butik.
Nybyggnad av restaurang i Trollhättan
Avser nybyggnad av restaurang på ca 350 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Trollhättan
Avser nybyggnad av industrilokal och produktionshall.
Renovering av Byggprogram i Trollhättan
Avser ombyggnad av en byggnad för byggprogrammet med bla fönsterrenovering, Hus P samt ytskiktsrenovering av omklädningsrum i Hus S.
Ombyggnad av vattenledning i Trollhättan
Avser att bygga nytt ledningsnät för dricksvatten respektive avlopp inom området.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar. Fastigheten skall uppfylla krav för certifiering av Miljöbyggnad 2.2 nivå Silver enligt Sweden Green Building Council.
Nybyggnad av tryckstegringsstation Trollhättan
Avser ny tryckstegringsstation för dricksvatten.
Nybyggnad av stall i Trollhättan
Projektet avser ny stallbyggnad, uttömning av den gamla.
Anläggande av gc-väg i Trollhättan, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av gc-väg.
Nybyggnad av GC-väg i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg mellan VBG-vägen och Näl.
Anläggande av cirkulationsplats i Trollhättan
Avser anläggande av cirkulationsplats.
Utbyte av rörbro över bäck vid Väne-Åsaka
Utbyte av rörbro samt erforderliga trafik- och skyddsanordningar.
Anläggande av gång- och cykelväg i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2017-2019.
Nybyggnad av staket vid Trollhättans-Vänersborgs Flygplats
Projektet avser nyuppsättning av permanent staket med grindar samt demontering/bortforsling av befintligt staket, grindar, stolpar och fundament Uppskattad kostnad.
Omläggning av kraftmatning till gruppboenden i Trollhättan
Objektet avser omläggning av kraftmatningar inom Kv. Humlan 2 så att det blir möjligt att reservkraftsförsörja gruppboendena Blåklinten, Näckrosen, Rödklövern, Solrosen, Violen och Lupinen från en punkt.
Nybyggnad av multisportarena i Trollhättan
Avser nybyggnad av aktivitetsområde med multiarena och utegym.
Kulturutredning och konsekvensanalys för Industriområdet i Trollhättan
Avser Kulturmiljöutredning och konsekvensanalys för Industriområdet Stridsberg och Biörck.
Nybyggnad av lekplats i Trollhättan
Avser nybyggnad av lekplats.
Ombyggnad av trafiksignal i Trollhättan
Avser upphandling av styrutrustning till trafiksignaler vid Drottninggatan.
Rivning av industribyggnad i Trollhättan
Objektet avser rivning av en industribyggnad i två plan, varje plan är ca 400 m2.
Ombyggnad av park i Trollhättan
Upptaget i investeringsbudget.
Installation av lägenhetsaggregat i Flerbostadshus, Trollhättan
Avser installation av lägenhetsaggregat ovan ny spiskåpa i kök mm.
Utvändigt underhåll av lager i Trollhättan
Avser fasadbyte på befintligt lager. Omfattning oklar.
Rivning av förråd i Trollhättan
Avser rivning av Grävlingen.
Tillbyggnad av affärshus i Trollhättan
Avser tillbyggnad av affärslokal på ca 500 kvm.
Nybyggnad av bibliotek i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av skola, bibliotek, fritidsgård samt förrådsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av förskola i Trollhättan
Bygglov tillbyggnad av förskola.
Utvändigt underhåll av restaurang i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring av restaurang.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring industrilokaler.
Utvändigt underhåll av kontor i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring kontorslokaler.
Ombyggnad av park i Trollhättan
Upptaget i investeringsbudget. Avser ombyggnad och trygghetsåtgärder i parken.
Ombyggnad av park i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018. Avser ny utformning, lekplatsen.
Ombyggnad av park i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018. Avser ny utformning.
Rivning av linbana i Trollhättan
Rivningslov rivning av linbana.
Tillbyggnad av kontor i Trollhättan
Tillbyggnad av kontorslokaler, utvändig ändring, installation av lyfthiss samt ändrad planlösning.
Ombyggnad av gata i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad av gata. Upptaget i investeringsbudget.
Utvändigt underhåll av skola i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring skola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trollhättan
Utvändig ändring flerbostadshus samt inredning av 3 lägenheter på vindsvåning.
Ombyggnad av studentlägenhet i Trollhättan
Ändrad användning till studentbostäder.
Byte av undertak i korridor i Stadshuset, Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020. Avser utbyte av undertak i korridor p.g.a slitage.
Utveckling av lekplats i Torsred
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020. Avser utveckling av lekplats Lekvallen i Torsred.
Utveckling av lekplats i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020. Avser utveckling av lekplatsen i De la vals park.
Utvändigt underhåll av grupphus i Trollhättan
Utvändig ändring av gruppbyggda småhus/radhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov ändrad användning till bostadsändamål.
Ombyggnad av hotell i Trollhättan
Bygglov ändring av brandceller samt ventilationsaggregat.
Nybyggnad av markanläggning i Trollhättan
Marklov anläggande av pulkabacke.
Rivning av transformatorstation i Trollhättan
Rivningslov rivning av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av förskola i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring samt nybyggnad av skärmtak på förskola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av skola i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring skola samt inglasning av innergård.
Utvändigt underhåll av skola i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring skola, ny utrymningsväg.
Utvändigt underhåll av industrihus i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring industrilokaler. Ny fasadbeklädnad.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring bensinstation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov uppsättning av solceller på tak.
Utvändigt underhåll av lager i Trollhättan
Bygglov uppsättning av solceller på tak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring av industrilokaler. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av belysningsmast i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av ljusarmaturer/belysningsmaster.
Nybyggnad av sophus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av sophus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av moloker/underjordsbehållare samt rivning av tre sophus.
Nybyggnad av nätstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av nätstationer.
Nybyggnad av plank i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av plank.
Nybyggnad av stängsel i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av stängsel runt tryckstegringsstation.
Nybyggnad av skärmtak i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av tak på materialfickor samt upprustning av fickor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: