Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Trollhättan

Nybyggnad av byggnad för psykiatrisk vård på NÄL, Trollhättan

Nybyggnad av flerbostadshus på Tingvalla, Trollhättan, etapp 1

Nybyggnad av kontor i Trollhättan

Nybyggnad av flerbostadshus på Tingvalla, Trollhättan, etapp 2

Nybyggnad av fjärrvärmekulvert mellan Vargön - Trollhättan

Om-/tillbyggnad av badhus i Trollhättan, etapp 2

Om- och tillbyggnad av carport & förråd vid centralförrådet i Trollhättan

Ombyggnad av gata i Trollhättan

Nybyggnad av parhus i Trollhättan

Nybyggnad av bostadsmoduler i Trollhättan

Nybyggnad av gata, gc-väg samt dagvattenledning i Trollhättan

Nybyggnad av omklädningsrum i Trollhättan

Ombyggnad till studentboende i Trollhättan

Renovering/ombyggnad av garage samt markplanering i Trollhättan

Tillbyggnad av parkeringshus i Trollhättan

Utbyte av rörbroar i Västra Götalands län

Byte av fönster på flerbostadshus i Trollhättan

Anläggande av bryggpromenad i Trollhättan etapp 3

Nybyggnad av affärshus i Trollhättan

Fasadarbeten på flerbostadshus i Trollhättan

Anläggande av gc-väg i Trollhättan, etapp 1

Nybyggnad av förskola i Trollhättan

Hissrenoveringar för AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag

Installation av kommunikationsnät i fastigheter, Trollhättan

Anläggande av cirkulationsplats i Trollhättan

Ny sprinklercentral vid sjukhus i Trollhättan

Nybyggnad av GC-väg i Trollhättan

Ombyggnad cirkulationsplats i Trollhättan

Tillbyggnad av kontor i Trollhättan

Separering av dagvattensystem samt nya servisledningar i Trollhättan

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband mellan Svenäcker-Gräsviken, Trollhättans kommun

Nybyggnad av förskola

Energiprojekt i skolor och förskolor i Trollhättan

Ny reservkraftanläggning vid fastighet i Trollhättan

Anläggande av gång- och cykelväg i Trollhättan

Tillbyggnad av industrihus i Trollhättan

Ombyggnad av lekplats i Trollhättan

Ombyggnad av park i Trollhättan

Tillbyggnad servicebyggnad i Trollhättan

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trollhättan

Tillbyggnad av bilverkstad i Trollhättan

Tillbyggnad av flerbostadshus i Trollhättan

Omläggning av tak på kyrka vid Norra Björke kyrka

Nybyggnad av GC-väg mm i Trollhättan

Nybyggnad av industrihus i Trollhättan

Nybyggnad av förråd i Trollhättan

Nybyggnad av parkeringsplats i Trollhättan

Nybyggnad av pumpstation i Trollhättan

Nybyggnad av skylt i Trollhättan

Nybyggnad av sophus i Trollhättan

Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan

Nybyggnad av återvinningsstation i Trollhättan

Nybyggnad av apotek i Trollhättan

Nybyggnad av barack i Trollhättan

Nybyggnad av båthus i Trollhättan

Nybyggnad av enbostadshus i Trollhättan

Ombyggnad av mur i Trollhättan

Ombyggnad av idrottshall i Trollhättan

Ombyggnad av aktivitetscenter i Trollhättan

Rivning av enbostadshus i Trollhättan

Tillbyggnad av transformatorstation i Trollhättan

Utvändigt underhåll av förskola i Trollhättan

Nybyggnad av lekplats i Trollhättan

Nytt valv över källare i Trollhättan

Ombyggnad av skola i Trollhättan

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: