Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Tranemo

Nybyggnad av bostäder i Tranemo
Objektet avser nybyggnad av enplans lägenheter i en blandning av fristående hus, parhus och radhus med vidbyggd carport och förråd, komplett nyckelfärdiga inkl. alla installationer, målning, golvläggning och markarbeten inkl. finplanering.
Nybyggnad av bostäder i Tranemo, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 18-20 lägenheter flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tranemo
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av viltstängsel i Tranemo
Planer finns på viltstängsel på 2 delsträckor den norra delsträckan startar mellan väg 27 och väg 154 och slutar vid korsningen mellan väg 27 och väg 1676 och den södra delsträckan start söder om Månstadsån och slutar vid kommungränsen mellan Tranemo och Gislaveds kommun avser totalt 2 mil väg och på ömse sidor av vägen.
Ombyggnad av skola i Tranemo
Projektet avser ombyggnad av låg- och mellanstadieskola.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Tranemo
Avser ombyggnad av septikslammottagning och slamutlastning vid Tranemo avloppsreningsverk. Entreprenaden handlas som en delad entreprenad där byggentreprenören har samordningsansvar. Entreprenaderna är Bygg och mark DE01, Maskin DE02, VVS DE03 samt El DE04.
Om- och tillbyggnad av förskola i Tranemo etapp 2
Arbeten omfattar i princip: Tillbyggnad av trapphus med hiss ca 23 kvm BYA, ytskiktsrenovering och ombyggnad av omklädningsrum i källarplan, ombyggnad av kök, diskrum och varumottagning, ca 37 kvm BTA i entréplan, ombyggnad av övre plan ca 200 kvm BTA, till en förskoleavdelning med 20 barn och personalutrymme. Nybyggnad av förrådsbyggnad ca 15 kvm BYA.
Nybyggnad av skärmtak i Tranemo
Avser nybyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Tranemo
Avser tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Tranemo
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Tranemo
Nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tranemo
Tillbyggnad av flerbostadshus - förtillverkade balkonger.
Ombyggnad av förskola i Tranemo
Ändrad användning av bostäder - äldreboende till förskola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: