Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Tranemo

Nybyggnad av bostäder i Tranemo
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Hur många bostäder som ska byggas är inte beslutat.

Nybyggnad av bostäder i Tranemo
Objektet avser nybyggnad av enplans lägenheter i en blandning av fristående hus, parhus och radhus med vidbyggd carport och förråd, komplett nyckelfärdiga inkl. alla installationer, målning, golvläggning och markarbeten inkl. finplanering.

Nybyggnad av bostäder i Tranemo, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 18-20 lägenheter flerbostadshus.

Nybyggnad av bibliotek i Tranemo
Avser nybyggnad av bibliotek.

Tillbyggnad av lager i Tranemo
Avser tillbyggnad av lager och personalutrymme.

Tillbyggnad av förskola i Tranemo
Projektet avser tillbyggnad av förskola.

Tillbyggnad av demensboende i Tranemo
Avser tillbyggnad av demensboende. Upptaget i investeringsbudget för perioden 2017-2019

Nybyggnad av flerbostadshus i Tranemo
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Renovering-, och ombyggnad av skola i Tranemo
Avser renovering-, och ombyggnation av skola. Upptaget i investeringsbudget för 2017-2019.

Nybyggnad av viltstängsel i Tranemo
Planer finns på viltstängsel på 2 delsträckor den norra delsträckan startar mellan väg 27 och väg 154 och slutar vid korsningen mellan väg 27 och väg 1676 och den södra delsträckan start söder om Månstadsån och slutar vid kommungränsen mellan Tranemo och Gislaveds kommun avser totalt 2 mil väg och på ömse sidor av vägen.

Tillbyggnad av industrihus i Tranemo
Avser tillbyggnad av öppen industribyggnad, ca 600-800 kvm.

Nybyggnad av bostäder i Tranemo
Projektet avser nybyggnad en byggnad med 8 lägenheter för ensamkommande barn. Huset byggs i två våningsplan och våning två nås via loftgång. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av industrihus i Tranemo
Projektet avser nybyggnad av industri och lagerbyggnad. Byggstart tidigast våren 2017. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Om- och tillbyggnad av omsorg i Tranemo
Avser om- och tillbyggnad av omsorg i Tranemo. Upptaget i investeringsbudget för perioden 2017-2019.

Nybyggnad av gata, GC-väg, P-plats i Tranemo
Projektet avser nybyggnad av gata -, gång- och cykelvägar och parkeringsplatser. Byggstart tidigast hösten 2017.

Upprustning av idrottspark i Tranemo
Avser upprustning av idrottspark vid Tranängskolan. Upptaget i investeringsbudget för perioden 2017-2019.

Tillagningskök i Tranemo
Avser tillagningskök i Medborgarhuset, Tranemo. Upptaget i investeringsbudget för perioden 2017-2019.

Ombyggnad av va-ledning i Tranemo
Avser VA-åtgärder för samhallstomten i Tranemo.

Om- och tillbyggnad av förskola i Tranemo etapp 2
Arbeten omfattar i princip: Tillbyggnad av trapphus med hiss ca 23 kvm BYA, ytskiktsrenovering och ombyggnad av omklädningsrum i källarplan, ombyggnad av kök, diskrum och varumottagning, ca 37 kvm BTA i entréplan, ombyggnad av övre plan ca 200 kvm BTA, till en förskoleavdelning med 20 barn och personalutrymme. Nybyggnad av förrådsbyggnad ca 15 kvm BYA.

Tillbyggnad av traversgård i Tranemo
Projektet avser tillbyggnad av traversgård. Byggstart tidigast december 2016.

Ombyggnad av skola i Tranemo
Ändrad användning av postlokal till skola och kontor.

Ombyggnad av kontor i Tranemo
Tidsbegränsat bygglov av kontor.

Ombyggnad av livsmedelsbutik i Tranemo
Avser ändrad användning av lager till livsmedelsverksamhet.

Nybyggnad av enbostadshus i Tranemo
Nybyggnad av enbostadshus.

Renovering av klockstapel vid Limmareds kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har ej beviljats. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Utvändigt underhåll av kyrka
Avser målning av plåttak och fönster. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: