Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Töreboda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Falkenberg
Investeringsbeslut ej taget. Planerat projekt. Uppförande av max 7 vindkraftverk, 150-160 meter totalhöjd. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Töreboda
Planerad nybyggnation av flerfamiljshus upp till 8 våningar samt 5 radhus med 67 st lägenheter.
Ny gc-väg samt skydd av vattentäkt vid väg 202 i Töreboda
Skyddsåtgärder för vattentäkt vid Haboskogen (diken och vägräcke) samt ny gång- och cykelväg vid Mostugan.
Nybyggnad av GC-bro över Göta kanal i Töreboda
Avser ny öppningsbar gång- och cykelbro över Göta Kanal i centrala Töreboda. Avser även byggnation av nya färjelägen.
Nybyggnad av träpalissad i Tåtorp, Töreboda kommun
Avser nybyggnad av en träpallisad av träpålar i sjön Vikens västra del.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Töreboda
Avser komplettering av Hajstorps avloppsreningsverk för att klara gällande utsläppsvillkor.
Modifiering av befintligt biosteg vid Töreboda reningsverk
Avser leverans och montage av all erforderlig maskinell utrustning och material i övrigt för modifiering av biosteget till en IFAS-process.
Ombyggnad av brovaktarbostad i Vassbacken, Töreboda
Avser ombyggnad och underhåll av befintlig brovaktarbostad vid Göta kanal samt tillhörande uthus- och ekonomibyggnader.
Ombyggnad av sim- och idrottshall i Mariestad
Avser ombyggnad av entré till idrottshallen samt i träningslokaler i källarplan. Det är tre kommuner i samarbete: Mariestad, Töreboda och Gullspång.
Tillbyggnad av affärshus i Töreboda
Tillbyggnad av affärshus - utökning av gym.
Ombyggnad av kontor i Töreboda
Utvändig ändring och ändrad användning av kontorshus, parkeringsplats, skylt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Töreboda
Ändrad användning av magasin till lägenheter.
Utvändigt underhåll av industribyggnad i Töreboda
Tillbyggnad av industribyggnad - inlastning.
Tillbyggnad av reningsverk i Töreboda
Tillbyggnad av reningsverk - blåsmaskinrum.
Tillbyggnad av ställverk i Töreboda
Avser tillbyggnad av matrum för personal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Töreboda
In- och utvändig ändring av flerbostads/affärs/kontorshus-ändrad planlösning och utvändiga markiser.
Utvändigt underhåll av industrihus i Töreboda
Nya fasadskyltar och utvändig ändring av industribyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Töreboda
Nybyggnad av kopplingsskåp - 162 äskekärr.
Nybyggnad av nätstation i Töreboda
Nybyggnad av nätstation - t39023 långåker.
Nybyggnad av nätstation i Töreboda
Nybyggnad av nätstation - t39058 bruket.
Nybyggnad av nätstation i Töreboda
Nybyggnad av nätstation spetsbolet.
Nybyggnad av nätstation i Töreboda
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Töreboda
Nybyggnad av nätstationer Borrud 1:6,1:4,1:1.
Nybyggnad av telestation i Töreboda
Nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Töreboda
Nybyggnad av transformatorstation - t037 ymsjöholm.
Nybyggnad av transformatorstation i Töreboda
Nybyggnad av transformatorstation l9024-t32144 bålerud n Bålerud 6:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Töreboda
Nybyggnad av transformatorstation l9024-t38077 lillesjön.
Nybyggnad av transformatorstation i Töreboda
Nybyggnad av transformatorstation l9223-t37 abberud norr.
Nybyggnad av transformatorstation i Töreboda
Nybyggnad av transformatorstation l9223-t37104 kanterud.
Nybyggnad av transformatorstation i Töreboda
Nybyggnad av transformatorstation l9223-t37105 abberud.
Nybyggnad av transformatorstation i Töreboda
Nybyggnad av transformatorstation l9223-t37168 prästbacka.
Ombyggnad av vattenverk i Töreboda
Avser ombyggnad av styr- och reglerutrustning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: