Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Töreboda

Nybyggnad av exploateringsområde i Mariestad
Avser ca 300 meter gata, ca 380 meter gc-väg, gatubelysning, va-ledningar, och dagvattenhantering mm.

Nybyggnad av bostäder i Töreboda
Planerad nybyggnation av flerfamiljshus upp till 8 våningar samt 5 radhus. Projektering påbörjas under våren 2016.

Nybyggnad av trygghetsbostäder i Töreboda
Nybyggnad av trygghetsbostäder femvåningshus.

Ny gc-väg samt skydd av vattentäkt vid väg 202 i Töreboda
Skyddsåtgärder för vattentäkt vid Haboskogen (diken och vägräcke) samt ny gång- och cykelväg vid Mostugan.

Renovering av centralskolan i Töreboda
Planer finns för invändig renovering i hus A, samt iordningställande av café.

Modernisering av hissar vid Töreboda tågstation
Utbyte av 2 st hissar till plattformarna.

Ny gc-väg längs väg 201 i Moholm
Ca 600 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.

Kompletterande arbeten i avloppsreningsverk i Töreboda
Avser komplettering av Hajstorps avloppsreningsverk för att klara gällande utsläppsvillkor.

Tillbyggnad av LSS-boende i Töreboda
Tillbyggnad av lokaler för korttid- och fritidshem samt nybyggnad av carport.

Nybyggnad gata, va-ledningar till bostadsområde
Avser i huvudsak nybyggnation av bostadsgata, VA-ledningar, belysning samt el-ledningar.

Uppförande av pelletspanna vid skola i Älgarås
Uppdraget innefattar leverans och montage/installering av pelletspanna, komplett med inbyggd silo. Komplett flyttbar panncentral, inkluderat uppställning på plats samt driftsättning efter tillkoppling av kulvert.

Tillbyggnad av industrihus i Töreboda
Tillbyggnad och utvändig ändring av industribyggnad - Kontor, ny entré, ny dörr till uteplats. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av panncentral i Töreboda
Avser nybyggnad av panncentral.

Ombyggnad av gym i Töreboda
Avser ändrad användning av industribyggnad till Crossfit-anläggning.

Ombyggnad av bibliotek i Töreboda
Avser ändrad användning från lägenheter i äldreboende till biblioteks filial.

Nybyggnad av servicebyggnad i Töreboda
Nybyggnad av servicehus på golfbana.

Nybyggnad av ställverk i Töreboda
Nybyggnad av ställverk.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: