Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Tjörn

Anläggande av en Ro-ro ramp på Tjörn
Tillstånd är sökt. Planer finns på rivning av en Ro-Ro ramp som kommer att ersättas med en ny större anläggning. Byggstat tidigast våren 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Höviksnäs, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 2 våningar + vind. Byggstart tidigast februari 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kållekärr på Tjörn, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus (BOA 944 kvm). Lägenheterna kan med fördel levereras som moduler.

Tillbyggnad av kontor mm i Skärhamn
Projektet avser tillbyggnad av omklädningsrum och kontor ca 500 kvm samt ihop byggnad av två fastigheter ca 300 kvm samt tillbyggnad av butiksyta. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av vatten- och spillvattenledningar m m i Östra Utäng
Avser nyanläggning av VA-ledningar till befintliga fastigheter inom Östra Utäng utmed väg 721 och omfattar följande arbeten: Ledningsgrav VA-ledningar ca 3100 m Borrade VA-ledningar ca 600 m Kabelgrav ca 1850 m Pumpstation med betongöverbyggnad 1 st Återställning av befintliga vägar ca 1850 m2

Nybyggnad av LSS boende i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS boende samt verksamhetslokaler.

Nybyggnad av parhus i Skärhamn, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i fyrbo-hus. Byggstart tidigast hösten 2017.

Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.

Anläggande av fiberoptiskt kommunikationsnät, Klövedal fiberförening
Fiberföreningen har som mål att anlägga ett komplett fiberoptiskt kommunikationsnät för TV, telefoni och data.

Nybyggnad av enbostadshus i Skärhamn, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 4 styckebyggda villor. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Höviksnäs, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 3-4 lägenheter i flerbostadshus med byggemenskap som projektform. Byggstart tidigast mars/april 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Höviksnäs, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 3-4 lägenheter i flerbostadshus med byggemenskap som projektform. Byggstart tidigast mars/april 2017.

Ombyggnad av väg 169/714, korsningen Rönnäng-Myggenäs

Nybyggnad av grupphus i Skärhamn
Nybyggnad av enbostadshus på Nordvik 1:288,1:287,1:290,1:291. Avser 4 st enbostadshus på 80 kvm st. 1 hus på 1 våning och 3 st på 3 våningar.

Anläggande av fiberoptiskt kommunikationsnät, Valla Fiber ek för
Entreprenaden avser schaktning, allt material som kanalisationsrör och fiberkabel samt installation. Uppskattad byggstart och kostnad.

Tillbyggnad av församlingshus i Skärhamn
Projektet avser tillbyggnad av församlingshem.

Utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar i Svanvik, etapp 1
Vatten- och spillvattenledning med tillhörande serviser till fastigheter kommer att byggas i Svanvik. En tillhörande spillvattenpumpstation kommer även att byggas. Ledningarna kommer att byggas i två etapper, denna entreprenad omfattar första etappen.

Utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar i Svanvik, etapp 2
Vatten- och spillvattenledning med tillhörande serviser till fastigheter kommer att byggas i Svanvik. Ledningarna kommer att byggas i två etapper, denna entreprenad omfattar andra etappen.

Om- och tillbyggnad av kontor i Skärhamn
Projektet avser om och tillbyggnad av affär-och kontorshus. Omfattning är i dagsläget oklar. Byggstart tidigast våren 2018.

Om- och tillbyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser om- och tillbyggnad av industribyggnad. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.

Till- och omlbyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser till- och ombyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av kontor i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av affär-och kontorshus. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av pir i Skärhamn
Pir.

Ombyggnad av industrihus i Skärhamn
Industribyggnad ändrad användning.

Nybyggnad av småbåtshamn i Skärhamn
Klipphus, kajhus, brygghus, småbåtshamn, rivningklipphus se 2016-1974 Toftenäs 1:15.

Ombyggnad av magasin i Skärhamn
Magasin ändrad användning.

Tillbyggnad av kontor i Skärhamn
Affär-och kontorshus om och tillbyggnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skärhamn
Flerbostadshus nybyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Skärhamn
Flerbostadshus ändrad användning.

Nybyggnad av förråd i Skärhamn
Förråd/uthus.

Nybyggnad av förråd i Skärhamn
Förråd/värmestuga/regnskydd.

Nybyggnad av enbostadshus i Skärhamn
Enbostadshus nybyggnad.

Tillbyggnad av enbostadshus i Skärhamn
Enbostadshus om och tillbyggnad.

Nybyggnad av nätstation i Skärhamn
Nätstation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Skärhamn
Parkering.

Nybyggnad av toalett i Skärhamn
Toalettbyggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Skärhamn
Transformatorkiosk Toftenäs 1:94,Nordvik 1:49,Utäng 1:37.

Ombyggnad av sjöbod i Skärhamn
Sjöbod om-och tillbyggnad.

Nybyggnad av kylrum och kallförråd i Rönnäng
Projektet avser nybyggnad av kylrum och kallförråd.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: