Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Tjörn

Anläggande av en Ro-ro ramp på Tjörn
Projektet avser rivning av en Ro-Ro ramp som kommer att ersättas med en ny större anläggning.
Nybyggnad av förskola i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av förskola. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av bostäder i Skärhamn, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i parhus och 4 villor. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast sommar 2018.
Nybyggnad av hotell i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av hotell med 33 rum. Byggstart tidigast sommar 2018. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av kontor mm i Skärhamn
Projektet avser tillbyggnad av omklädningsrum och kontor ca 500 kvm samt ihop byggnad av två fastigheter ca 300 kvm samt tillbyggnad av butiksyta.
Nybyggnad av parhus i Myggenäs
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i parhus.
Ombyggnad av våtrum i lägenheter i Skärhamn
Avser ombyggnad av våtrum i flerbostadshus.
Nybyggnad av utloppsledning i Höviksnäs, Tjörns kommun
Avser anläggande av en ny utloppsledning från Höviksnäs Avloppsverk ut till havet.
Nybyggnad av utloppsledning i Höviksnäs, Tjörns kommun
Avser anläggande av en ny utloppsledning från Höviksnäs Avloppsverk ut till havet. Uppskattad kostnad.
Övertagande av stöd för bredbandsnät, Klövedal fiberförening
Fiberföreningen har som mål att anlägga ett komplett fiberoptiskt kommunikationsnät för TV, telefoni och data. Leverantör för övertagande av beviljat stöd för bredband inom landsbygdsprogrammet, för byggande och ägande av nät, grossistansvar för nätets tjänster samt fortlöpande drift- och underhåll av aktivt och passivt nät.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Ny bergvärmeanläggning på skola i Höviksnäs
Projektet avser ny bergvärmeanläggning i skola.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Byggstart oviss.
Nybyggnad av personalbyggnad på Tjörn
Projektet avser nybyggnad av personalbyggnad. Byggstart tidigast kvartal 1 2018 Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av magasin till bostäder på Tjörn
Projektet avser ombyggnad av två magasin till bostäder.
Ny gc-väg längs väg 160 på Tjörn
Ca 1200 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.
Fasadrenovering på äldreboende i Rönnäng
Projektet avser fasadrenovering på äldreboende.
Om- och tillbyggnad av kontor i Skärhamn
Projektet avser om och tillbyggnad av affär-och kontorshus. Omfattning är i dagsläget oklar. Byggstart tidigast våren 2018.
Om-och tillbyggnad av lager i Skärhamn
Projektet avser om- och tillbyggnad av lager vid bensinstation.
Ombyggnad av trygghetsboende i Rönnäng, Tjörn
Avser installation av sprinkleranläggning i Kvarnbackens servicehus 1. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av ventilation vid skola i Skärhamn
Avser utbyte av ventilationsaggregat LA1 samt nya ventilationskanaler.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Industribyggnad nybyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Skärhamn
Industribyggnad om-och tillbyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Skärhamn
Skola utvändig ändring.
Nybyggnad av telestation i Skärhamn
Teknikbod fibernät, nybyggnad.
Nybyggnad av telestation i Skärhamn
Teknikbod, fibernät.
Nybyggnad av automatstation i Skärhamn
Nybyggnad automatstation för dieseltankning.
Nybyggnad av telestation i Skärhamn
Nybyggnad, teknikbod.
Ombyggnad av pumpstation i Skärhamn
Ombyggnad av pumphus.
Nybyggnad av transformatorstation i Skärhamn
Bygglov transformatorstation.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Skärhamn
Aktivitetshus för allmänheten.
Upprustning av förskola i Myggenäs
Avser ommålning av fasader samt upprustning av utemiljö på förskola.
Ommålning av fasader på gruppboende i Toftenäs
Projektet avser ommålning av fasader på gruppboende.
Upprustning av förskola i Skärhamn
Avser ommålning av fasader samt upprustning av utemiljö på förskola.
Fasadrenovering södra tornsidan på kyrka på Tjörn
Projektet avser fasadrenovering södra tornsidan på kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: