Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tjörn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder på Tjörn, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus och parhus. Byggstart tidigast hösten 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Skärhamn
Projektet omfattar totalt ca 50 bostäder fördelade på få flerbostadshus och enbostadshus.
Anläggande av en Ro-ro ramp på Tjörn
Projektet avser rivning av en Ro-Ro ramp som kommer att ersättas med en ny större anläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tjörn, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 33 lägenheter i flerbostadshus med garage i källarvåning. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tjörn
Projektet avser nybyggnad av ca 20 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Skärhamn, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i parhus och 4 villor. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höviksnäs, etapp C
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i flerbostadshus med 2 våningar + vind. Byggstart tidigast sommar 2019.
Nybyggnad av bostäder i Myggenäs
Projektet avser nybyggnad av ca 12 lägenheter i radhus.
Tillbyggnad av kontor mm i Skärhamn
Projektet avser tillbyggnad av omklädningsrum och kontor ca 500 kvm samt ihop byggnad av två fastigheter ca 300 kvm samt tillbyggnad av butiksyta.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höviksnäs, etapp D
Projektet avser nybyggnad av 14-16 lägenheter i flerbostadshus med 2 våningar + vind. Byggstart tidigast hösten 2018.
Ombyggnad avloppsreningsverk mm på Tjörn
Projektet avser ombyggnad av avloppsreningsverk, ledningsuppgradering och säkerställande av drift och kapacitet på NV Tjörn.
Nybyggnad av utloppsledning i Höviksnäs, Tjörns kommun
Avser anläggande av en ny utloppsledning från Höviksnäs Avloppsverk ut till havet. Uppskattad kostnad.
Anläggande av passivt fibernät i Klövedal, Tjörns kommun
Avser anläggande av passivt fibernät.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höviksnäs, etapp E1
Projektet avser nybyggnad av 3-4 lägenheter i flerbostadshus med byggemenskap som projektform. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höviksnäs, etapp E2
Projektet avser nybyggnad av 3-4 lägenheter i flerbostadshus med byggemenskap som projektform. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Grunden blir platta på mark. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av våtrum i lägenheter i Skärhamn
Avser ombyggnad av våtrum i flerbostadshus.
Ny gc-väg längs väg 160 på Tjörn
Ca 1200 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.
Utvändigt underhåll av skola i Skärhamn
Projektet avser fasadändring på skola.
Om- och tillbyggnad av kontor i Skärhamn
Projektet avser om och tillbyggnad av affär-och kontorshus. Omfattning är i dagsläget oklar. Byggstart tidigast våren 2018.
Uppställning av kontorsmodul i Skärhamn
Projektet avser uppställning av kontorsmodul. Uppskatta kostnad.
Uppställning av sanitetsbyggnad i Skärhamn
Projektet avser uppställning av sanitetsbyggnad. Uppskatta kostnad.
Invändig renovering av skola på Tjörn
Projektet avser köksrenovering i skola.
Ombyggnad av trygghetsboende i Rönnäng, Tjörn
Avser installation av sprinkleranläggning i Kvarnbackens servicehus 1. Byggstart tidigast början 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Industribyggnad nybyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Skärhamn
Industribyggnad om-och tillbyggnad.
Uppställning av moduler vid skola i Skärhamn
Projektet avser uppställning av 2 moduler.
Nybyggnad av telestation i Skärhamn
Teknikbod fibernät, nybyggnad.
Nybyggnad av telestation i Skärhamn
Teknikbod, fibernät.
Nybyggnad av skärmtak i Skärhamn
Vindskydd för utslagsplatser/studio.
Nybyggnad av automatstation i Skärhamn
Nybyggnad automatstation för dieseltankning.
Ombyggnad av pumpstation i Skärhamn
Ombyggnad av pumphus.
Nybyggnad av enbostadshus i Skärhamn
2 Enbostadshus nybyggnad Habborsby 2:68,2:67.
Tillbyggnad av kontor i Skärhamn
Affär-och kontorshus om och tillbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Industribyggnad nybyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Fasadrenovering södra tornsidan på kyrka på Tjörn
Projektet avser fasadrenovering södra tornsidan på kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: