Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Tjörn

Nyb av flerbostadshus, radhus & kontorshus mm på Tjörn
Projektet avser nybyggnad av 100-150 lägenheter och kontor. 15-20 000 kvm i 14 parhus, 5 flerbostadshus med 3-4 våningar och 2 kontorshus med 3 våningar. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tjörn, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 33 lägenheter i flerbostadshus med garage i källarvåning. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av 14 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast sommar 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höviksnäs, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 2 våningar + vind.
Tillbyggnad av kontor mm i Skärhamn
Projektet avser tillbyggnad av omklädningsrum och kontor ca 500 kvm samt ihop byggnad av två fastigheter ca 300 kvm samt tillbyggnad av butiksyta. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av grupphus i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av 5 enbostadshus. Uppskattad kostnad.
Övertagande av stöd för bredbandsnät, Klövedal fiberförening
Fiberföreningen har som mål att anlägga ett komplett fiberoptiskt kommunikationsnät för TV, telefoni och data. Leverantör för övertagande av beviljat stöd för bredband inom landsbygdsprogrammet, för byggande och ägande av nät, grossistansvar för nätets tjänster samt fortlöpande drift- och underhåll av aktivt och passivt nät.
Nybyggnad av enbostadshus i Skärhamn, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 4 styckebyggda villor. Byggstart tidigast våren 2017.
Tillbyggnad av församlingshus i Skärhamn
Projektet avser tillbyggnad av församlingshem.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Ny bergvärmeanläggning på skola i Höviksnäs
Projektet avser ny bergvärmeanläggning i skola.
Hyra av moduler till förskola och skola i Skärhamn och Rönnäng
Avser hyra av kompletta och nyckelfärdiga lokaler till förskola/skola. Den troliga omfattningen just nu är 1 förskoleavdelning alt. ett klassrum till Skärhamn och 1 förskoleavdelning till Rönnäng.
Fasadrenovering på äldreboende i Rönnäng
Projektet avser fasadrenovering på äldreboende.
Ombyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser om- och tillbyggnad av industribyggnad. Uppskattad kostnad.
Målning av fasader på flerbostadshus i Höviksnäs
Avser ommålning av fasader på Övergårdsvägen 27-137, Höviksnäs på Tjörn. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Till- och omlbyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser till- och ombyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av ventilation vid skola i Skärhamn
Avser utbyte av ventilationsaggregat LA1 samt nya ventilationskanaler.
Ombyggnad av industrihus i Skärhamn
Industribyggnad ändrad användning.
Nybyggnad av förråd i Skärhamn
Flerbostadshus komplementbyggnad nybyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Skärhamn
Enbostadshus nybyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Skärhamn
Enbostadshus om och tillbyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Skärhamn
Restaurang och café om-och tillbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av småbåtshamn i Skärhamn
Småbåtshamn. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av transformatorstation i Skärhamn
Transformatorkiosk Kolleröd 1:21,1:9,Sunna 1:28.
Ombyggnad av vårdcentral i Skärhamn
Vårdbyggnad ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av skärmtak i Skärhamn
Väderskyddad utslagsplats.
Upprustning av förskola i Myggenäs
Avser ommålning av fasader samt upprustning av utemiljö på förskola.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Skärhamn
Projektet avser byte av fönster och dörrar samt målning av fasad på flerbostadshus.
Upprustning av förskola i Skärhamn
Avser ommålning av fasader samt upprustning av utemiljö på förskola.
Utvändigt underhåll av affärshus i Skärhamn
Projektet avser ändradring fasad på affär- och kontorshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kylrum och kallförråd i Rönnäng
Projektet avser nybyggnad av kylrum och kallförråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: