Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Tjörn

Nybyggnad av flerbostadshus på Tjörn
Projektet avser nybyggnad av 50-tal lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2018.

Nybyggnad av flerbostadshus i Höviksnäs, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 2 våningar + vind.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kållekärr på Tjörn, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus (BOA 944 kvm). Lägenheterna kan med fördel levereras som moduler.

Tillbyggnad av kontor mm i Skärhamn
Projektet avser tillbyggnad av omklädningsrum och kontor ca 500 kvm samt ihop byggnad av två fastigheter ca 300 kvm samt tillbyggnad av butiksyta. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av LSS boende i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS boende samt verksamhetslokaler.

Nybyggnad av flerbostadshus på Tjörn
Projektet avser nybyggnad av 10-15 lägenheter i flerbostadshus.

Fasadbyte samt ommålning av fasader på flerbostadshus och gruppbostäder, Skärhamn
Avser fasadbyte, ommålning av bostadshus samt gruppbostäder på Båsenvägen 1- 43 och Råvigevägen 2-20. Byggstart oviss.

Nybyggnad av grupphus i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av 5 enbostadshus. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad avloppsreningsverk mm på Tjörn
Projektet avser ombyggnad av avloppsreningsverk, ledningsuppgradering och säkerställande av drift och kapacitet på NV Tjörn.

Övertagande av stöd för bredbandsnät, Klövedal fiberförening
Fiberföreningen har som mål att anlägga ett komplett fiberoptiskt kommunikationsnät för TV, telefoni och data. Leverantör för övertagande av beviljat stöd för bredband inom landsbygdsprogrammet, för byggande och ägande av nät, grossistansvar för nätets tjänster samt fortlöpande drift- och underhåll av aktivt och passivt nät.

Nybyggnad av enbostadshus i Skärhamn, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 4 styckebyggda villor. Byggstart tidigast våren 2017.

Tillbyggnad av församlingshus i Skärhamn
Projektet avser tillbyggnad av församlingshem.

Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av grupphus i Skärhamn
Nybyggnad av enbostadshus på Nordvik 1:288,1:287,1:290,1:291. Avser 4 st enbostadshus på 80 kvm st. 1 hus på 1 våning och 3 st på 3 våningar.

Ombyggnad av väg 169/714, korsningen Rönnäng-Myggenäs

Ombyggnad av kontor i Skärhamn
Projektet avser ombyggnad till kontors- och affärshus. Uppskattad kostnad.

Fasadrenovering på äldreboende i Rönnäng

Hyra av moduler till förskola och skola i Skärhamn och Rönnäng
Avser hyra av kompletta och nyckelfärdiga lokaler till förskola/skola. Den troliga omfattningen just nu är 1 förskoleavdelning alt. ett klassrum till Skärhamn och 1 förskoleavdelning till Rönnäng.

Utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar i Svanvik, etapp 1
Vatten- och spillvattenledning med tillhörande serviser till fastigheter kommer att byggas i Svanvik. En tillhörande spillvattenpumpstation kommer även att byggas. Ledningarna kommer att byggas i två etapper, denna entreprenad omfattar första etappen. Byggstart tidigast hösten 2017.

Nybyggnad av industrihus i Fagerfjäll
Projektet avser nybyggnad av målningshall. Byggstart tidigast våren 2018.

Ombyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser om- och tillbyggnad av industribyggnad. Uppskattad kostnad.

Uppställning av moduler till förskola i Skärhamn
Projektet avser uppställning av moduler till förskola. Byggstart oviss.

Ny bergvärmeanläggning på skola i Höviksnäs

Ommålning av fasader på gruppboende i Toftenäs

Utvändigt underhåll av vårdbostad i Skärhamn
Projektet avser ny fasad på vårdbyggnad.

Målning av fasader på flerbostadshus i Höviksnäs
Avser ommålning av fasader på Övergårdsvägen 27-137, Höviksnäs på Tjörn. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Upprustning av förskola i Myggenäs
Avser ommålning av fasader samt upprustning av utemiljö på förskola.

Upprustning av förskola i Skärhamn
Avser ommålning av fasader samt upprustning av utemiljö på förskola.

Till- och omlbyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser till- och ombyggnad av industribyggnad.

Till- och ombyggnad av kontors- och affärshus i Skärhamn
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontors- och affärshus. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skärhamn
Flerbostadshus nybyggnad.

Ombyggnad av industrihus i Skärhamn
Industribyggnad ändrad användning.

Ombyggnad av industrihus i Skärhamn
Industribyggnad ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare.

Nybyggnad av småbåtshamn i Skärhamn
Klipphus, kajhus, brygghus, småbåtshamn, rivningklipphus se 2016-1974 Toftenäs 1:15.

Nybyggnad av pir i Skärhamn
Pir.

Ombyggnad av flerbostadshus i Skärhamn
Ombyggnad av flerbostadshus. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av parkeringsplats i Skärhamn
Parkering.

Nybyggnad av nätstation i Skärhamn
Nätstation.

Ombyggnad av magasin i Skärhamn
Magasin ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av förråd i Skärhamn
Förråd/värmestuga/regnskydd.

Nybyggnad av förråd i Skärhamn
Flerbostadshus komplementbyggnad nybyggnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Skärhamn
Enbostadshus nybyggnad.

Tillbyggnad av enbostadshus i Skärhamn
Enbostadshus om och tillbyggnad.

Ombyggnad av vårdcentral i Skärhamn
Vårdbyggnad ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av skärmtak i Skärhamn
Väderskyddad utslagsplats.

Tillbyggnad av restaurang i Skärhamn
Restaurang och café om-och tillbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skärhamn
Solceller.

Nybyggnad av toalett i Skärhamn
Toalettbyggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Skärhamn
Transformatorkiosk Kolleröd 1:21,1:9,Sunna 1:28.

Nybyggnad av transformatorstation i Skärhamn
Transformatorkiosk Toftenäs 1:94,Nordvik 1:49,Utäng 1:37.

Nybyggnad av transformatorstation i Skärhamn
Transformatorkiosk.

Utvändig renovering av flerbostadshus i Skärhamn
Projektet avser byte av fönster och dörrar samt målning av fasad på flerbostadshus.

Nybyggnad av kylrum och kallförråd i Rönnäng
Projektet avser nybyggnad av kylrum och kallförråd.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: