Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Tjörn

Nybyggnad av flerbostadshus på Tjörn
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus och småhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Höviksnäs, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 2 våningar + vind.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kållekärr
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kållekärr på Tjörn, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus (BOA 944 kvm). Lägenheterna kan med fördel levereras som moduler.

Tillbyggnad av kontor mm i Skärhamn
Projektet avser tillbyggnad av omklädningsrum och kontor ca 500 kvm samt ihop byggnad av två fastigheter ca 300 kvm samt tillbyggnad av butiksyta. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av vatten- och spillvattenledningar m m i Östra Utäng
Avser nyanläggning av VA-ledningar till befintliga fastigheter inom Östra Utäng utmed väg 721 och omfattar följande arbeten: Ledningsgrav VA-ledningar ca 3100 m Borrade VA-ledningar ca 600 m Kabelgrav ca 1850 m Pumpstation med betongöverbyggnad 1 st Återställning av befintliga vägar ca 1850 m2

Nybyggnad av LSS boende i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS boende samt verksamhetslokaler.

Fasadbyte samt ommålning av fasader på flerbostadshus och gruppbostäder, Skärhamn
Avser fasadbyte, ommålning av bostadshus samt gruppbostäder på Båsenvägen 1- 43 och Råvigevägen 2-20. Byggstart tidigast sommar 2017.

Övertagande av stöd för bredbandsnät, Klövedal fiberförening
Fiberföreningen har som mål att anlägga ett komplett fiberoptiskt kommunikationsnät för TV, telefoni och data. Leverantör för övertagande av beviljat stöd för bredband inom landsbygdsprogrammet, för byggande och ägande av nät, grossistansvar för nätets tjänster samt fortlöpande drift- och underhåll av aktivt och passivt nät.

Nybyggnad av enbostadshus i Skärhamn, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 4 styckebyggda villor. Byggstart tidigast våren 2017.

Hyra av moduler till förskola och skola i Skärhamn och Rönnäng
Avser hyra av kompletta och nyckelfärdiga lokaler till förskola/skola. Den troliga omfattningen just nu är 1 förskoleavdelning alt. ett klassrum till Skärhamn och 1 förskoleavdelning till Rönnäng.

Anläggande av fiberoptiskt kommunikationsnät, Valla Fiber ek för
Entreprenaden avser schaktning, allt material som kanalisationsrör och fiberkabel samt installation. Uppskattad byggstart och kostnad.

Tillbyggnad av församlingshus i Skärhamn
Projektet avser tillbyggnad av församlingshem.

Utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar i Svanvik, etapp 1
Vatten- och spillvattenledning med tillhörande serviser till fastigheter kommer att byggas i Svanvik. En tillhörande spillvattenpumpstation kommer även att byggas. Ledningarna kommer att byggas i två etapper, denna entreprenad omfattar första etappen. Byggstart tidigast maj 2017.

Utvändig renovering av flerbostadshus i Skärhamn
Projektet avser byte av fönster och dörrar samt målning av fasad på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.

Utvändigt underhåll av vårdbostad i Skärhamn
Projektet avser ny fasad på vårdbyggnad.

Nybyggnad av industrihus i Fagerfjäll
Projektet avser nybyggnad av målningshall. Byggstart tidigast hösten 2017.

Målning av fasader på flerbostadshus i Höviksnäs
Avser ommålning av fasader på Övergårdsvägen 27-137, Höviksnäs på Tjörn.

Till- och omlbyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser till- och ombyggnad av industribyggnad.

Till- och ombyggnad av kontors- och affärshus i Skärhamn
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontors- och affärshus. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av kontor i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av affär-och kontorshus. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av grupphus i Skärhamn
Enbostadshus nybyggnad Aröd 6:52,6:49,6:51,6:50.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skärhamn
Flerbostadshus nybyggnad.

Nybyggnad av pir i Skärhamn
Pir.

Ombyggnad av flerbostadshus i Skärhamn
Ombyggnad av flerbostadshus. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av industrihus i Skärhamn
Industribyggnad ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare.

Nybyggnad av småbåtshamn i Skärhamn
Klipphus, kajhus, brygghus, småbåtshamn, rivningklipphus se 2016-1974 Toftenäs 1:15.

Ombyggnad av magasin i Skärhamn
Magasin ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av nätstation i Skärhamn
Nätstation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Skärhamn
Parkering.

Nybyggnad av förråd i Skärhamn
Förråd/värmestuga/regnskydd.

Nybyggnad av enbostadshus i Skärhamn
Enbostadshus nybyggnad.

Tillbyggnad av enbostadshus i Skärhamn
Enbostadshus om och tillbyggnad.

Ombyggnad av sjöbod i Skärhamn
Sjöbod om-och tillbyggnad.

Nybyggnad av toalett i Skärhamn
Toalettbyggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Skärhamn
Transformatorkiosk Toftenäs 1:94,Nordvik 1:49,Utäng 1:37.

Nybyggnad av kylrum och kallförråd i Rönnäng
Projektet avser nybyggnad av kylrum och kallförråd.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: