Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Tidaholm

Nybyggnad av vindkraftverk i Velinga, Tidaholm
Avser att bygga 12 vindkraftverk som kan producera el som motsvarar årsproduktion för 25000 villor. 180 meter totalhöjd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tidaholm
Projektet avser nybyggnad av 2 st 4 våningshus med totalt 40 lägenheter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 193 mellan Tidaholm-Madängsholm
Ny gc-väg utmed väg 193 mellan Madängsholm och Tidaholm. Anläggande av 3 st nya busshållplatser, 2 st gångpassager samt på en del av sträckan nedläggning av kommunalt VA.
Anläggande av vattentäkt i Tidaholm
Avser anläggande av vattentäkt.
Överföringsledning i Tidaholm
Överföringsledning i Tidaholm.
Exploateringsarbete i Tidaholm
Projektet avser exploateringsarbeten för kommande villabebyggelse.
Exploateringsområde i Tidaholm
Avser exploatering.
Nybyggnad av nätstation i Tidaholm
Nybyggnad av 4 st nätstationer Otterstorp 5:1, 4:1, 8:5, Bäck 15:5.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Tidaholm
Nybyggnad av bullerskydd.
Ombyggnad av kontor i Tidaholm
Ombyggnad av kontorslokaler, tillbyggnad med fläktrum, ny ventilation, nytt radiatorsystem. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av plank i Tidaholm
Uppsättning av plank på vårdbyggnad.
Invändigt underhåll av kyrka i Tidaholm
Avser invändigt underhåll av kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: