Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Tidaholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Tidaholm, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 28 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av vindkraftverk i Tidaholm
Planer finns på uppförande av 3- 4 verk 2-3 MW/verk.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tidaholm
Projektet avser nybyggnad av 2 st 4 våningshus med totalt 40 lägenheter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 193 mellan Tidaholm-Madängsholm
Ny gc-väg utmed väg 193 mellan Madängsholm och Tidaholm. Anläggande av 3 st nya busshållplatser, 2 st gångpassager samt på en del av sträckan nedläggning av kommunalt VA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tidaholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av nätstation i Tidaholm
Nybyggnad av 4 st nätstationer Otterstorp 5:1, 4:1, 8:5, Bäck 15:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Tidaholm
Nybyggnad av två transformatorstationer.
Ombyggnad av diskrum vid äldreboende i Tidaholm
Objektet avser byte av befintlig findisk- och grovdiskanläggning.
Målning av fönster på bibliotekshuset i Tidaholm
Objektet avser utvändig ommålning av bibliotekets fönster.
Utvändig ommålning av kommunens förråd i Tidaholm
Objektet avser utvändig ommålning av kommunens förrådsbyggnader.
Invändigt underhåll av kyrka i Tidaholm
Avser invändigt underhåll av kyrka.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: