Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Tibro

Nybyggnad av äldreboende i Tibro, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 41 lägenheter för vård/omsorg, fördelad på 4 avdelningar.

Nybyggnad av punkthus i Tibro, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 38 lägenheter i flerbostadshus. Har tidigare ingått i objektnummer 1240774.

Nybyggnad av flerbostadshus i Tibro
Bygglov nybyggnad flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Renovering av centrummiljöer i Tibro
Avser renovering av centrummiljöer. Upptaget i investeringsbudget för 2017-2019.

Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Tibro
Projektet avser byte av ventilation för värmeåtervinning i flerbostadshus. Byggstart tidigast sommar 2017. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av bostad i Tibro
Omfattning oklar.

Tillbyggnad av lager i Tibro
Avser tillbyggnad av lager

Ny beläggning i Tibro
Avser asfaltstoppning i Bråbacka, Sjöängen och Strandstigen samt ny asfalt på Gläntan under år 2017-2019.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tibro
Avser byte av 44 garageportar.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tibro
Avser byte av 94 garageportar.

Ombyggnad av flerbostadshus i Tibro
Avser byte av entrédörrar till lägenheter. Objektet är beläget inom Kv Centrum adress Fredsgatan 28,30-32 och centrumgatan 1-9 i Tibro kommun.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tibro
Avser byte av undertak samt beläggning.

Renovering av broar i Tibro
Avser renovering av broar.

Utvändigt underhåll av industrihus i Tibro
Bygglov utvändig ändring industrilokaler.

Byte av entrépartier i Tibro
Avser byte av entrépartier.

Ombyggnad av flerbostadshus i Tibro
Bygglov inst av hiss i flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av parhus i Tibro
Bygglov nybyggnad 6 st parhus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Tibro
Bygglov ombyggnad från undervisningslokaler till lägenheter.

Tillbyggnad av affärshus i Tibro
Bygglov tillbyggnad affärslokaler. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Tibro
Bygglov uppförande av bullerskärm.

Nybyggnad av transformatorstation i Tibro
Bygglov nybyggnad transformatorstationer Västerhönsa 2:7, 2:14.

Exploatering för bostäder i Tibro
Avser exploatering inför bostäder på Kv Häggetorp, ca 60 m väg och 60m va-ledningar.

Ny gc-väg i tibro
Avser gång och cykelväg mellan Centrumgatan till Östra.Långgatan.

Nybyggnad av rondell i Tibro
Avser nybyggnad av mindre cirkulationsplats.

Renovering av räcke i Tibro
Avser renovering av räcke.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: