Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Tibro

Nybyggnad av punkthus i Tibro, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 38 lägenheter i flerbostadshus. Har tidigare ingått i objektnummer 1240774.
Renovering av centrummiljöer i Tibro
Avser renovering av centrummiljöer. Upptaget i investeringsbudget för 2017-2019.
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Tibro
Projektet avser byte av ventilation för värmeåtervinning i flerbostadshus. Byggstart tidigast sommar 2017. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av bostad i Tibro
Omfattning oklar.
Takbyte av vårdcentral i Tibro
Avser byte av tak på vårdcentral.
Byte av entrépartier i Tibro
Avser byte av entrépartier.
Ny beläggning i Tibro
Avser asfaltstoppning i Bråbacka, Sjöängen och Strandstigen samt ny asfalt på Gläntan under år 2017-2019.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tibro
Avser byte av 44 garageportar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tibro
Avser byte av 94 garageportar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tibro
Avser byte av undertak samt beläggning.
Renovering av broar i Tibro
Avser renovering av broar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tibro
Avser byte av entrédörrar till lägenheter. Objektet är beläget inom Kv Centrum adress Fredsgatan 28,30-32 och centrumgatan 1-9 i Tibro kommun.
Nybyggnad av parhus i Tibro
Bygglov nybyggnad 6 st parhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tibro
Bygglov utvändig ändring flerbostadshus (fönsterbyte).
Utvändigt underhåll av industrihus i Tibro
Bygglov ändring yttertak industrilokaler. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av garage i Tibro
Bygglov nybyggnad kundvagnsförråd.
Nybyggnad av scen i Tibro
Bygglov nybyggnad utomhusscen.
Nybyggnad av utställningshall i Tibro
Bygglov nybyggnad utställningslokal/bod.
Nybyggnad av återvinningsstation i Tibro
Bygglov uppförande av återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av kyrka i Tibro
Avser utvändig ändring kyrka (ny taktäckning).
Ny gc-väg i tibro
Avser gång och cykelväg mellan Centrumgatan till Östra.Långgatan.
Nybyggnad av rondell i Tibro
Avser nybyggnad av mindre cirkulationsplats.
Renovering av räcke i Tibro
Avser renovering av räcke.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: