Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tibro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av seniorvillor i Tibro
Söker tomt i Tibro samt kringliggande kommuner.
Renovering av flerbostadshus i Tibro
Avser byte av undertak samt beläggning.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Tibro
Avser byte av fönster och balkongdörrar i flerbostadshus i Kv Skattegården. Avser följande adresser Norra Vägen, Januarigatan, Februarigatan, Marsgatan, Aprilgatan i Tibro kommun. Fastighetsbeteckning: Byggmästaren 12, Arkitekten 7, Ingenjören 9, Konstnären1 och Lantmätaren 11.
Ny näridrottsplats vid Brittgården i Tibro
Avser nybyggnation av näridrottsplats vid Brittgården, idrottsplatsen kommer att användas för spontanidrott året om med inriktning mot bollsporter med möjlighet att spola is vintertid.
Takbyte på flerbostadshus i Tibro
Avser takbyte på 3 huskroppar. Mölltorpsvägen 4, 6 och 8.
Ombyggnad av kontor i Tibro
Bygglov ändrad användning kontorslokaler.
Nybyggnad av idrottsplats i Tibro
Bygglov nybyggnad näridrottsplats.
Nybyggnad av plank i Tibro
Bygglov nybyggnad plank runt avfallshantering.
Nybyggnad av pumpstation i Tibro
Bygglov nybyggnad transformatorst., pumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Tibro
Bygglov nybyggnad transformatorstation (norra).
Nybyggnad av transformatorstation i Tibro
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Tillbyggnad av lastkaj i Tibro
Bygglov tillbyggnad industrilokaler.
Nybyggnad av återvinningsstation i Tibro
Bygglov uppförande av återvinningsstation.
Exploatering för bostäder i Tibro
Avser exploatering inför bostäder på Kv Häggetorp, ca 60 m väg och 60m va-ledningar.
Nybyggnad av enbostadshus i Tibro
Bygglov nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Tibro
Nybyggnad av parkeringsplats.
Utbyte av sarg i ishall i Tibro
Avser utbyte av sarg inkusive skyddsglas, publikskydd, spelarbås, sekretariat inklusive utvisningsbås. Option på avdelarsarg.
Ombyggnad av affärshus i Tibro
Har fyrdubblat sin omsättning och utökar bageriets lokaler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: