Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Tibro

Nybyggnad av F-6 skola i Tibro
Avser nybyggnad av skola F-6 med plats för ca 500 elever, som ska innehålla särskola, gymnastiksal kombinerat med idrottshall med en spelyta på 20x40 meter-,tillagningskök och matsal-,bibliotek/mediatek samt utvändig miljö.

Nybyggnad av punkthus i Tibro, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 38 lägenheter i flerbostadshus. Har tidigare ingått i objektnummer 1240774.

Utbyggnad av sportpark mm i Tibro kommun
Tidiga planer.

Nybyggnad av förskola i Tibro
Avser nybyggnad av förskola med 6 stycken avdelningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Tibro
Bygglov nybyggnad flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Förbättring av utemiljö vid Brittgården i Tibro
Avser att förbättra utemiljön i Brittgården. Och borttagning av gamla lekplatser.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tibro
Avser byte av 44 garageportar.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tibro
Avser byte av 94 garageportar.

Ombyggnad av flerbostadshus i Tibro
Avser byte av entrédörrar till lägenheter. Objektet är beläget inom Kv Centrum adress Fredsgatan 28,30-32 och centrumgatan 1-9 i Tibro kommun.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tibro
Avser byte av undertak samt beläggning.

Byte av entrépartier i Tibro
Avser byte av entrépartier.

Tillbyggnad av affärshus i Tibro
Bygglov tillbyggnad affärslokaler. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tibro
Bygglov utvändig ändring flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av industrihus i Tibro
Bygglov utvändig ändring industrilokaler.

Ombyggnad av flerbostadshus i Tibro
Bygglov inst av hiss i flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av kontor i Tibro
Ändrad användning (ändrad verksamhet) kontorslokaler.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Tibro
Bygglov uppförande av bullerskärm.

Nybyggnad av transformatorstation i Tibro
Bygglov nybyggnad transformatorstationer Västerhönsa 2:7, 2:14.

Tillbyggnad av lastkaj i Tibro
Avser tillbyggnad av lastkaj.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: