Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Tanum

Nybyggnad av bostäder i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av 64 lägenheter i flerbostadshus och 5 villor. Området är på totalt ca 20000 kvm. Byggstart tidigast oktober 2017.
Nybyggnad av vindkraftverk i Tanum
Ny byggherre finns inkopplad, vi återkommer med ytterligare information. 13 verk, 2,5-3 MW, totalhöjd max 200 meter, rotordiameter ca 100 meter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus (BOA 2064 kvm). Byggstart tidigast höst/vinter 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Grebbestad
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tanumshede centrum
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus med garage i källarvåning. Byggstart tidigast hösten 2018.
Ombyggnad av hotell i Grebbestad, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av hotellbyggnad, reception, lobby, konferenslokal och 25 hotellrum. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Grebbestad
Projektet avser nybyggnad av 25 lägenheter i flerbostadshus. lägenheterna fördelas på 1 rum och kök, 2 rum och kök samt 3 rum och kök. Byggstart tidigast början 2018.
Nybyggnad av förbifart i Grebbestad, etapp 2 och 3
Projektet avser nybyggnad av förbifart. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ombyggnad av annex i Tanum
Projektet avser till- och ombyggnad samt ändrad användning från församlingshem till hotellannex.
Ombyggnad av park Tanum Centrum. Etapp 1
Projektet avser ombyggnad parken i centrum med nya grönytor, scen, pergola, nya murar, plattläggning samt belysning.
Nybyggnad av sjöbodar mm i Tanum
Projektet avser uppförande av en byggnad med badhytter, 14 sjöbodar samt 15 lådbodar. Byggstart tidigast våren 2017. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utbyggnad av väg- och va-ledningar på Hamburgö, Tanums kommun
Objektet avser utbyggnad av väg och va-ledningar till 9 nya tomter samt omläggning befintliga va-ledningar.
Om- och tillbyggnad av fd veterinärklinik i Tanumshede
Avser om- och tillbyggnad av fd veterinärklinik till boende för särskolebarn. Ingår option för nybyggnad av förråd.
Ombyggnad av väg 1023 mellan Kragenäs-Resö hamn
Avser ombyggnad för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. Nya mötesfickor mm.
Tillbyggnad av industrihus i Fjällbacka
Projektet avser en industrihall med en kontorsdel. Byggstart oviss.
Omläggning av tak på kyrka i Fjällbakca
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Omläggning av skiffertak på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Nytt VA-förråd vid avloppsreningsverk i Grebbestad
Objektet avser ett nytt förråd för VA-material. Förrådet skall placeras bredvid Bodalsverket söder om Grebbestad.
Ombyggnad och byte av gatubelysningsarmaturer i Tanum
Projektet avser ombyggnad och byte av gatubelysningsarmatur i kustsamhällen och avser Grebbestad, Hamburgsund, Kämpersvik, Krossekärr, Grönemad, Havsten, Resö, Hällsö, Kalvö, Dyngö, Snissholmen, Musö och Hästvam.
Anläggande av ny lekplats i Grebbestad, Tanums kommun
Objektet avser nyanläggning av lekplats i Grebbestad, Tanums kommun, beläget i Grebbestad mellan gatorna Glimmervägen och Moränvägen.
Installation av boendesprinkler i äldreboende i Bullaren
Projektet avser installation av boendesprinkler i 24 lägenheter och övriga utrymmen.
Omputsning av kyrka i Hamburgsund
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Interiör omputsning av norrvägg och torn i kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Nybyggnad av industrihus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tre balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av mur i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för uppförande av stödmur.
Utvändigt underhåll av nätstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för utbyte av nätstation.
Ombyggnad av lägenhet i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för ändring av flerbostadshus, sammanslagning av 2 stycken lägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus och komplementbyggnad.
Ombyggnad av uthus i Fjällbacka
Ansökan om förhandsbesked för ändrad användning av uthus.
Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om nybyggnad av fritidshus samt förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av garage i Fjällbacka
Ansökan om rivningslov för garage med sophus.
Nybyggnad av garage i Fjällbacka
Avser nybyggnad av garage för 1 bil.
Nybyggnad av gäststuga i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad/gästhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, befintlig rives.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt ändring av tak och fasad.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Fjällbacka
Anmälan om brandskydd i flerbostadshus avsett för äldreboende.
Utvändigt underhåll av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för fasad och takändring av fritidshus.
Utvändigt underhåll av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för fasadändring på fritidshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ersätter befintlig.
Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt förråd.
Nybyggnad av garage i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage.
Rivning av enbostadshus i Fjällbacka
Rivning av brandskadat torp.
Tillgänglighetsanpassning i kyrka i Hamburgsund
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Tillgänglighetsanpassning i kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Tillbyggnad av reningsverk i Fjällbacka
Avser tillbyggnad av reningsverk.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: