Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Tanum

Nybyggnad av bostäder i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av 64 lägenheter i flerbostadshus och 5 villor. Området är på totalt ca 20000 kvm. Byggstart tidigast oktober 2017.
Nybyggnad av vindkraftverk i Tanum
Ny byggherre finns inkopplad, vi återkommer med ytterligare information. 13 verk, 2,5-3 MW, totalhöjd max 200 meter, rotordiameter ca 100 meter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus (BOA 2064 kvm). Byggstart tidigast höst/vinter 2017.
Ombyggnad av annex i Tanum
Projektet avser till- och ombyggnad samt ändrad användning från församlingshem till hotellannex.
Nybyggnad av VA-lednigar i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar till ett befintligt bostadsområde. Byggstart tidigast senhöst 2017.
Ombyggnad av park Tanum Centrum. Etapp 1
Projektet avser ombyggnad parken i centrum med nya grönytor, scen, pergola, nya murar, plattläggning samt belysning.
Om- och tillbyggnad av fd veterinärklinik i Tanumshede
Avser om- och tillbyggnad av fd veterinärklinik till boende för särskolebarn. Ingår option för nybyggnad av förråd.
Ombyggnad av väg 1023 mellan Kragenäs-Resö hamn
Avser ombyggnad för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. Nya mötesfickor mm.
Utbyggnad av väg- och va-ledningar på Hamburgö, Tanums kommun
Objektet avser utbyggnad av väg och va-ledningar till 9 nya tomter samt omläggning befintliga va-ledningar.
Nytt VA-förråd vid avloppsreningsverk i Grebbestad
Objektet avser ett nytt förråd för VA-material. Förrådet skall placeras bredvid Bodalsverket söder om Grebbestad.
Ombyggnad av värmeanläggning i bostadsområde i Fjällbacka
Projektet avser ombyggnad av värmeanläggning i bostadsområde.
Ombyggnad och byte av gatubelysningsarmaturer i Tanum
Projektet avser ombyggnad och byte av gatubelysningsarmatur i kustsamhällen och avser Grebbestad, Hamburgsund, Kämpersvik, Krossekärr, Grönemad, Havsten, Resö, Hällsö, Kalvö, Dyngö, Snissholmen, Musö och Hästvam.
Installation av boendesprinkler i äldreboende i Bullaren
Projektet avser installation av boendesprinkler i 24 lägenheter och övriga utrymmen.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad tryckstegrings station. Byggstart tidigast oktober 2017.
Nybyggnad av industrihus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri och lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tre balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av mur i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för uppförande av stödmur.
Ombyggnad av lägenhet i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för ändring av flerbostadshus, sammanslagning av 2 stycken lägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om nybyggnad av fritidshus samt förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av garage i Fjällbacka
Ansökan om rivningslov för garage med sophus.
Nybyggnad av garage i Fjällbacka
Avser nybyggnad av garage för 1 bil.
Nybyggnad av gäststuga i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad/gästhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, befintlig rives.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt ändring av tak och fasad.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Fjällbacka
Anmälan om brandskydd i flerbostadshus avsett för äldreboende.
Utvändigt underhåll av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för fasad och takändring av fritidshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ersätter befintlig.
Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt förråd.
Nybyggnad av garage i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage.
Tillbyggnad av reningsverk i Fjällbacka
Avser tillbyggnad av reningsverk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: