Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Svenljunga

Sanering av markanläggning i Svenljunga
Avser In-situ behandling av förorenad mark.
Nybyggnad av bostäder i Hillared, Svenljunga
Nybyggnad av 8 lägenheter.
Nybyggnad av reningsverk i Kalv, Svenljunga
Projektet avser nya pumpstationer, slamavskiljare, biologisk rening i biobädd samt kemiskt reningssteg. Befintlig anläggning består av slamavskiljning, pumpstation och infiltration. Ny anläggning kommer att anläggas i anslutning till den befintliga anläggningen och befintlig infiltration skall återanvändas som utsläppspunkt för det nya reningsverket, medan resterande delar rivs eller koppas bort. Ny överbyggnad till reningsverk inklusive el- och styrsystem ingår i entreprenaden
Nybyggnad av LSS-boende i Svenljunga
Avser ett lågtröskelboende.
Ombyggnad av gång-och cykelled i Svenljunga
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2018.
Nybyggnad av affärshus i Svenljunga
Avser nybyggnation av affärslokal på ca 1200 kvm.
Ny gc-väg längs väg 154 mellan Överlida-Mjöbäck
Ca 1000 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Svenljunga
Avser byte av tak samt fasadändring av flerbostadshus på fastigheterna svenljunga 5:247 och 5:248.
Nybyggnad av industrihus i Svenljunga
Avser nybyggnation av industribyggnad på fastigheten lida 2:82.
Ombyggnad av vandrarhem i Svenljunga
Ansökan om bygglov för ändrad användning från förskola/skola till lägerskola/vandrarhem på fastigheten kalv 1:11.
Ombyggnad av lägenhet i Svenljunga
Ansökan om bygglov för ändrad användning från garage/källare till lägenhet på fastigheten läggared 6:9.
Ombyggnad av fritidshem i Svenljunga
Ansökan om bygglov för ändrad användning från servicebyggnad camping till raststuga för utefritids på fastigheten moga 1:10.
Ombyggnad av kontor i Svenljunga
Ansökan om bygglov för ändrad användning från stödboende för ensamkommande till baslokal för sociala stödteamet på fastigheten moga 1:72. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Svenljunga
Avser insättning av 4 stycken nya fönster.
Nybyggnad av förråd i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av 4 stycken hundgårdar på fastigheten svenljunga 5:474.
Nybyggnad av nätstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av nätstation för eldistribution på fastigheten örsås-vallen 4:1.
Nybyggnad av pumpstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av pumpstation på fastigheten gälared 4:1.
Nybyggnad av industrihus i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av sprinkeltank på fastigheten svenljunga 5:476.
Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation på fastigheten Djupasjö 1:3,1:13,1:7,1:8.
Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation på fastigheten kräckebo 1:3.
Tillbyggnad av restaurang i Svenljunga
Ansökan om bygglov för tillbyggnation av entre och skärmvägg på fastigheten lockryd 2:5.
Ombyggnad av avfallsanläggning i Svenljunga
Avser nybyggnation av tankdusch, komprimatorcontainer på fastigheten änglarp 3:19.
Ombyggnad av fritidsanläggning i Svenljunga
Avser ändrad användning från idrottslokal till fritidsverksamhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: