Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Svenljunga

Sanering av markanläggning i Svenljunga
Avser In-situ behandling av förorenad mark.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Svenljunga
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av radhus på Torstorp, Svenljunga
Planer för byggnation av två radhuslänger med 8 lägenheter i varje med uteplats.
Nybyggnad av reningsverk i Kalv, Svenljunga
Projektet avser nya pumpstationer, slamavskiljare, biologisk rening i biobädd samt kemiskt reningssteg. Befintlig anläggning består av slamavskiljning, pumpstation och infiltration. Ny anläggning kommer att anläggas i anslutning till den befintliga anläggningen och befintlig infiltration skall återanvändas som utsläppspunkt för det nya reningsverket, medan resterande delar rivs eller koppas bort. Ny överbyggnad till reningsverk inklusive el- och styrsystem ingår i entreprenaden
Nybyggnad av LSS-boende i Svenljunga
Avser ett lågtröskelboende.
Ombyggnad av gång-och cykelled i Svenljunga
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2018.
Nybyggnad av affärshus i Svenljunga
Avser nybyggnation av affärslokal på ca 1200 kvm.
Upphandling av bostadsmoduler för lågtröskelboende i Svenljunga
Objektet avser upphandling och inköp av fyra (4) stycken nybyggda flyttbara bostadsmoduler alternativt fyra (4) stycken begagnade flyttbara bostadsmoduler för boende, boyta lägst 25 m².
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Svenljunga
Avser byte av tak samt fasadändring av flerbostadshus på fastigheterna svenljunga 5:247 och 5:248.
Nybyggnad av industrihus i Svenljunga
Avser nybyggnation av industribyggnad på fastigheten lida 2:82.
Ombyggnad av avfallsanläggning i Svenljunga
Avser nybyggnation av tankdusch, komprimatorcontainer på fastigheten änglarp 3:19.
Ombyggnad av fritidsanläggning i Svenljunga
Avser ändrad användning från idrottslokal till fritidsverksamhet.
Ombyggnad av industrihus i Svenljunga
Avser insättning av 4 stycken nya fönster.
Nybyggnad av nätstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av nätstation för eldistribution på fastigheten örsås-vallen 4:1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Svenljunga
Ansökan om bygglov för om-/tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus på fastigheten svenljunga 1:31.
Ombyggnad av lägenhet i Svenljunga
Ansökan om bygglov för ändrad användning från garage/källare till lägenhet på fastigheten läggared 6:9.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: