Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Svenljunga

Nybyggnad av flerbostadshus på Torstorp i Svenljunga
Markarbeten under april 2017 och byggarbeten under augusti 2017. Avser nybyggnad av flerbostadshus med 15 lägenheter.

Nytt exploateringsområde i Svenljunga, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av återvinningscentral i Svenljunga
Projektet avser nybyggnad av återvinningscentral.

Saneringsarbeten i Svenljunga
Projektet avser sanering och nytt va-nät vid fd Skandinavisk Pälsberedning och Färgeri AB.

Hantverkstjänster 2016 inom Svenljunga kommun
Anbud infordras på hantverkstjänster gällande VVS. Bygg. Ventilation & plåt. Elektriker. Måleri. Golv. Maskinförare med maskin. Ramavtalsarbeten utförs som utförandeentreprenader. Kontraktstiden är två år efter avtalets tecknande, med möjlighet för beställaren att förlänga avtalet ytterligare med 12 + 12 månader. Kostnad/värde är uppskattat.

Ny överföringsledning i Svenljunga
Projektet avser ny överföringsledning mellan Mårdaklev och Kalv.

Nybyggnad av huvudledning i Hillared-Högen
En ca 3,5 km lång överföringsledning för spillvatten och vatten ska anläggas mellan Hillared och Högen.

Ny- och tillbyggnad av lager, magasin i Svenljunga
Avser nybyggnation samt tillbyggnation på fastigheten svenljunga 15:7.

Tillbyggnad av kontor i Svenljunga
Avser om- och tillbyggnation av affärs/kontorshus.

Nytt exploateringsområde, VA i Torstorp, Svenljunga etapp 2
Avser nytt exploateringsområde.

Upphandling av bostadsmoduler för lågtröskelboende i Svenljunga
Objektet avser upphandling och inköp av fyra (4) stycken nybyggda flyttbara bostadsmoduler alternativt fyra (4) stycken begagnade flyttbara bostadsmoduler för boende, boyta lägst 25 m².

Ny gc-väg längs väg 154 mellan Överlida-Mjöbäck
Ca 1000 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.

Ny gång- och cykelväg längs väg 1559/1534 genom Mårdaklev

Ny gång- och cykelväg längs väg 156 i Svenljunga

Ombyggnad av skola i Svenljunga
Avser fasadändring och väsentlig ändring av ventilation på skola på fastigheten sexdrega 1:22.

Utvändig renovering av Håckviks kyrka
Projektet avser målning av plåttak samt renovering och målning av träfasad på kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad. Byggstart tidigast våren 2017.

Anläggande av lekplats i Svenljunga
Avser nybyggnad av lekplats.

Nybyggnad av gång- och cykelväg i Svenljunga
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg mellan Överlida och Mjöbäck. Byggstart tidigast 2019.

Tillbyggnad av industrihus i Svenljunga
Avser tillbyggnad av industrifastighet på fastighet bosgården 1:93.

Utvändig renovering av Kalvs kyrka
Projektet avser målning av plåttak på kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad. Byggstart tidigast våren 2017.

Rivning av bensinstation i Svenljunga
Avser rivning av bensinstation på fastigheten svenljunga lida 2:148.

Rivning av industrihus i Svenljunga
Avser rivning på fastigheten lida 2:82.

Inglasning av del i affärshus i Svenljunga
Ansökan om bygglov för inglasning av affärshus på fastigheten svenljunga 5:475.

Nybyggnad av affärshus i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av affärslokal på fastigheten svenljunga 1:15.

Ombyggnad av bilverkstad i Svenljunga
Anmälan av ändring i en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet på fastigheten svenljunga 41:1.

Nybyggnad av lager i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av lagerskjul på fastigheten kleven 1:75.

Nybyggnad av automatstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av mackcontainer på fastigheten lida 1:48.

Nybyggnad av mur i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av pumphus, reservkraftsbyggnad samt stödmur på fastigheten svenljunga 5:60.

Nybyggnad av telestation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av teknikbod för fibernät i holsljunga på fastigheten stråvik 1:6.

Nybyggnad av toalett i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av toalettkabin på fastigheten åsen 1:16 Örsås 1:16,Åsen 1:16.

Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation på fastigheten bredgården 16:1 Bredgården 16:1,Floghult 1:3,Holsljunga 1:2,Holsljunga 3:1,Holsljunga-heden 2:1,Håkanhult 3:4,Stråvik 1:6.

Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation på fastigheten båsabo 1:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation på fastigheten gälared 1:66.

Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation på fastigheten gälared 6:2.

Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation på fastigheten tovhult 1:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation på fastigheten åtgärde 1:11.

Ombyggnad av enbostadshus i Svenljunga
Ansökan om bygglov för ombyggnation av enbostadshus och fasadändring på fastigheten svenljunga 4:139.

Tillbyggnad av carport i Svenljunga
Ansökan om bygglov för tillbyggnation av carport på fastigheten svenljunga 5:45.

Tillbyggnad av enbostadshus i Svenljunga
Ansökan om bygglov för tillbyggnation av enbostadshus på fastigheten svenljunga 4:139.

Nybyggnad av silo i Svenljunga
Ansökan om bygglov för uppförande av cementsilo på fastigheten mjöbäcks prästgård 1:5.

Rivning av enbostadshus i Svenljunga
Ansökan om rivningslov för 2 stycken villor med tillhörande sidobyggnader på fastigheten svenljunga 5:30.

Rivning av helikopterhangar i Svenljunga
Ansökan om rivningslov för plåthangar på fastigheten svenljunga 4:239.

Rivning av garage i Svenljunga
Ansökan om rivningslov för rivning av garage på fastigheten svenljunga 5:45.

Nybyggnad av lager i Svenljunga
Ansökan om tidsbegränsat bygglov ( t.o.m 2021-08-30 ) för förrådstält på fastigheten lockryd 2:6.

Ombyggnad av vårdhem i Svenljunga
Ansökan om tidsbegränsat bygglov ( t.o.m. 2018-06-30 ) för ändrad användning från villa/bostad till hvb på fastigheten bosgården 1:39.

Ombyggnad av gym i Svenljunga
Ansökan om tidsbegränsat bygglov ( t.o.m. 2019-01-30 ) för ändrad användning från försäljning till gym på fastigheten svenljunga 41:1.

Nybyggnad av lager i Svenljunga
Ansökan om tidsbegränsat bygglov ( t.o.m. 2021-06-12 ) för uppförande av tält på fastigheten gälared 1:46.

Nybyggnad av flerbostadshus i Svenljunga
Ansökan om tidsbegränsat bygglov ( t.o.m. 2021-06-30 ) för nybyggnation av bostadsbaracker på fastigheten svenljunga 5:481.

Nybyggnad av kontor i Svenljunga
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnation av tillfälliga kontorslokaler i form av baracker på fastigheten lockryd 2:6.

Ombyggnad av gym i Svenljunga
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning (t.o.m. 2026-08-08) från snickeriverkstad till gymlokal på fastigheten stråvik 1:24.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Svenljunga
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från danslokal till anläggningsboende på fastigheten lida 6:1.

Ombyggnad av industrihus i Svenljunga
Anmälan av ändring i en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet på fastigheten torstorp 1:164.

Rivning av enbostadshus i Svenljunga
Anmälan rivning av enbostadshus efter brand på fastigheten lalarp 2:4.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Svenljunga
Ansökan om bygglov för fasadändring av enbostadshus på fastigheten torstorp 1:164.

Rivning av enbostadshus i Svenljunga
Anmälan av rivning av förfallet ödehus på fastigheten bredgården 16:1.

Rivning av enbostadshus i Svenljunga
Anmälan av rivning av huvudbyggnad utanför planlagt område på fastigheten brännabo 1:2.

Ombyggnad av enbostadshus i Svenljunga
Anmälan av åtgärd på huvudbyggnad - inreda ytterligare bostad - på fastigheten hallingsnäs 1:44.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av bullerskärmar på fastigheten billeberg 4:8.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av bullerskärmar på fastigheten brokvarn 1:3.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av bullerskärmar på fastigheten hallarp 1:7.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av bullerskärmar på fastigheten sexdrega 2:20.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Svenljunga
Ansökan om bygglov för inglasning av balkong/altan på flerbostadshus på fastigheten svenljunga 5:494.

Rivning av lager i Svenljunga
Avser rivningslov för lagerbyggnad på fastigheten svenljunga 15:7.

Tillbyggnad av restaurang i Svenljunga
Avser tillbyggnation av restauranglokal på fastigheten lockryd 2:5.

Invändigt underhåll av kyrka
Avser invändig renovering. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: