Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Svenljunga

Nybyggnad av flerbostadshus i Svenljunga
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nytt exploateringsområde i Svenljunga, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar. Byggstart tidigast våren 2017.

Sanering av avfallsanläggning i Svenljunga
Projektet avser sanering av sediment vid Ätran.

Saneringsarbeten i Svenljunga
Projektet avser sanering och nytt va-nät vid fd Skandinavisk Pälsberedning och Färgeri AB.

Nybyggnad av livsmedelsbutik i Svenljunga
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsbutik.

Nybyggnad av förskola i Svenljunga
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.

Hantverkstjänster 2016 inom Svenljunga kommun
Anbud infordras på hantverkstjänster gällande VVS. Bygg. Ventilation & plåt. Elektriker. Måleri. Golv. Maskinförare med maskin. Ramavtalsarbeten utförs som utförandeentreprenader. Kontraktstiden är två år efter avtalets tecknande, med möjlighet för beställaren att förlänga avtalet ytterligare med 12 + 12 månader. Kostnad/värde är uppskattat.

Nybyggnad av radhus på Torstorp, Svenljunga
Projektering pågår. Planer för byggnation av två radhuslänger med 8 lägenheter i varje med uteplats.

Ny överföringsledning i Svenljunga
Projektet avser ny överföringsledning mellan Mårdaklev och Kalv.

Nybyggnad av huvudledning i Hillared-Högen
En ca 3,5 km lång överföringsledning för spillvatten och vatten ska anläggas mellan Hillared och Högen.

Ny- och tillbyggnad av lager, magasin i Svenljunga
Avser nybyggnation samt tillbyggnation på fastigheten svenljunga 15:7.

Tillbyggnad av kontor i Svenljunga
Avser om- och tillbyggnation av affärs/kontorshus.

Nytt exploateringsområde, VA i Torstorp, Svenljunga etapp 2
Avser nytt exploateringsområde.

Nybyggnad av gång- och cykelväg i Svenljunga
Avser nybyggnad av gång- och cykelväg. Upptaget i investeringsbudget för 2017-2019.

Ny gång- och cykelväg längs väg 156 i Svenljunga

Ombyggnad av gång-och cykelled i Svenljunga
Avser ombyggnad av gång- och cykelled. Upptaget i investeringsbudget för 2017 - 2019.

Utvändig renovering av Håckviks kyrka
Projektet avser målning av plåttak samt renovering och målning av träfasad på kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad. Byggstart tidigast våren 2017.

Utvändig renovering av Kalvs kyrka
Projektet avser målning av plåttak på kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad. Byggstart tidigast våren 2017.

Tillbyggnad av industrihus i Svenljunga
Avser tillbyggnad av industrifastighet på fastighet bosgården 1:93.

Rivning av bensinstation i Svenljunga
Avser rivning av bensinstation på fastigheten svenljunga lida 2:148.

Rivning av industrihus i Svenljunga
Avser rivning på fastigheten lida 2:82.

Ombyggnad av bilverkstad i Svenljunga
Anmälan av ändring i en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet på fastigheten svenljunga 41:1.

Inglasning av del i affärshus i Svenljunga
Ansökan om bygglov för inglasning av affärshus på fastigheten svenljunga 5:475.

Nybyggnad av lager i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av lagerskjul på fastigheten kleven 1:75.

Nybyggnad av telestation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av teknikbod för fibernät i holsljunga på fastigheten stråvik 1:6.

Nybyggnad av toalett i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av toalettkabin på fastigheten åsen 1:16 Örsås 1:16,Åsen 1:16.

Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation på fastigheten bredgården 16:1 Bredgården 16:1,Floghult 1:3,Holsljunga 1:2,Holsljunga 3:1,Holsljunga-heden 2:1,Håkanhult 3:4,Stråvik 1:6.

Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation på fastigheten gälared 1:66.

Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation på fastigheten gälared 6:2.

Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation på fastigheten tovhult 1:1.

Ombyggnad av enbostadshus i Svenljunga
Ansökan om bygglov för ombyggnation av enbostadshus och fasadändring på fastigheten svenljunga 4:139.

Tillbyggnad av carport i Svenljunga
Ansökan om bygglov för tillbyggnation av carport på fastigheten svenljunga 5:45.

Tillbyggnad av enbostadshus i Svenljunga
Ansökan om bygglov för tillbyggnation av enbostadshus på fastigheten svenljunga 4:139.

Nybyggnad av silo i Svenljunga
Ansökan om bygglov för uppförande av cementsilo på fastigheten mjöbäcks prästgård 1:5.

Rivning av enbostadshus i Svenljunga
Ansökan om rivningslov för 2 stycken villor med tillhörande sidobyggnader på fastigheten svenljunga 5:30.

Rivning av helikopterhangar i Svenljunga
Ansökan om rivningslov för plåthangar på fastigheten svenljunga 4:239.

Rivning av garage i Svenljunga
Ansökan om rivningslov för rivning av garage på fastigheten svenljunga 5:45.

Nybyggnad av lager i Svenljunga
Ansökan om tidsbegränsat bygglov ( t.o.m 2021-08-30 ) för förrådstält på fastigheten lockryd 2:6.

Ombyggnad av vårdhem i Svenljunga
Ansökan om tidsbegränsat bygglov ( t.o.m. 2018-06-30 ) för ändrad användning från villa/bostad till hvb på fastigheten bosgården 1:39.

Nybyggnad av lager i Svenljunga
Ansökan om tidsbegränsat bygglov ( t.o.m. 2021-06-12 ) för uppförande av tält på fastigheten gälared 1:46.

Nybyggnad av flerbostadshus i Svenljunga
Ansökan om tidsbegränsat bygglov ( t.o.m. 2021-06-30 ) för nybyggnation av bostadsbaracker på fastigheten svenljunga 5:481.

Ombyggnad av gym i Svenljunga
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning (t.o.m. 2026-08-08) från snickeriverkstad till gymlokal på fastigheten stråvik 1:24.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Svenljunga
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från danslokal till anläggningsboende på fastigheten lida 6:1.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Svenljunga
Ansökan om bygglov för inglasning av balkong/altan på flerbostadshus på fastigheten svenljunga 5:494.

Rivning av enbostadshus i Svenljunga
Anmälan rivning av enbostadshus efter brand på fastigheten lalarp 2:4.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Svenljunga
Ansökan om bygglov för fasadändring av enbostadshus på fastigheten torstorp 1:164.

Rivning av enbostadshus i Svenljunga
Anmälan av rivning av förfallet ödehus på fastigheten bredgården 16:1.

Rivning av enbostadshus i Svenljunga
Anmälan av rivning av huvudbyggnad utanför planlagt område på fastigheten brännabo 1:2.

Ombyggnad av enbostadshus i Svenljunga
Anmälan av åtgärd på huvudbyggnad - inreda ytterligare bostad - på fastigheten hallingsnäs 1:44.

Rivning av lager i Svenljunga
Avser rivningslov för lagerbyggnad på fastigheten svenljunga 15:7.

Fastighetsunderhåll i avloppsreningsverk, Svenljunga
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2018.

Ombyggnad av väg/gata i Hillared
Planer för ombyggnad av väg.

Invändigt underhåll av kyrka
Avser invändig renovering. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.

Tillgänglighetsåtgärder för gata i Svenljunga
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2018.

Ny blåsmaskinl i avloppsreningsverk, Svenljunga
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2018.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: