Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Svenljunga

Nybyggnad av livsmedelsbutik i Svenljunga
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsbutik.
Utbyggnad av va-ledningar i Svenljunga
Avser utbyggnad av va-ledningar.
Nybyggnad av LSS-boende i Svenljunga
Avser ett lågtröskelboende.
Ombyggnad av gång-och cykelled i Svenljunga
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2018.
Upphandling av bostadsmoduler för lågtröskelboende i Svenljunga
Objektet avser upphandling och inköp av fyra (4) stycken nybyggda flyttbara bostadsmoduler alternativt fyra (4) stycken begagnade flyttbara bostadsmoduler för boende, boyta lägst 25 m².
Ombyggnad av skola i Svenljunga
Avser fasadändring och väsentlig ändring av ventilation på skola på fastigheten sexdrega 1:22.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Svenljunga
Avser byte av tak samt fasadändring av flerbostadshus på fastigheterna svenljunga 5:247 och 5:248.
Anläggande av lekplats i Svenljunga
Avser nybyggnad av lekplats.
Tillbyggnad av industrihus i Svenljunga
Avser tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten svenljunga 5:474.
Nybyggnad av sophus i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av miljöhus på fastigheten torstorp 1:76, torstorp 1:277, torstorp 1:24.
Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation på fastigheten sjögården 1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation på fastigheten svenljunga ullasjö-påbo 1:4.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Svenljunga
Ansökan om bygglov för om-/tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus på fastigheten svenljunga 1:31.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: