Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Strömstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av enbostadshus och radhus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter i både villor och radhus. Projektet kommer att indelas i etapper. Byggstart tidigast kvarta 4 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad, etapp 1 och 2
Projektet avser nybyggnad av 60 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus, carportar och teknikbyggnad. Byggstart tidigast kvartal 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av vindkraftverk i Strömstad
Uppförande av 15 verk á 2,5 MW.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 35 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Avser ca 30 villatomter. Byggstart tidigast sommar 2018.
Nybyggnad av färjeterminal i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av färjeterminal med bl a ny fordonsramp, trossbrygga, fendrar och pollare samt renovering av gammal kaj.
Om- och tillbyggnad av skola i Strömstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola. Byggstart tidigast början 2019.
Nybyggnad av förskola i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar samt mottagningskök.
Nybyggnad av sjöledningar i Strömstads kommun
Avser anläggande av sjöledningar för att möjliggöra påkoppling av ytterligare bebyggelse till det kommunala spillvattensystemet.
Nybyggnad av stugby i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 37 fritidshus samt förråd och sophus.
Tillbyggnad av skola i Strömstad
Projektet avser tillbyggnad av skola innehållande bl a klassrum, grupprum personallokaler, gemensamhetsytor.
Takarbeten på flerbostadshus i Strömstad, etapp 2
Avser takarbeten på flerbostadshus. Omfattar hus 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av kontorslokaler till 38 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gator i centrala Strömstad
Projektet avser ombyggnad av gator. Byggnationen kommer att pågå under 4 år.
Renovering flerbostadshus i Strömstad, etapp 3
Projektet avser stamrenovering och nya badrum i 48 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Strömstad
Bastekärr 1:27 - ansökan om bygglov för ombyggnad av restaurang samt skyltsättning.
Underhåll av nya Svinesundsbron
Ommålning av kantbalkar, reparation av målning stållådor, betongreparation båge samt underhåll av spännkabelförankringar.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Flåghult, Strömstad
Ett helt nytt reningsverk dimensionerat för 300 pe skall uppföras bredvid befintligt reningsverk. Efter driftsättning skall det gamla reningsverket rivas. I entreprenaden ingår även en ny avloppspumpstation samt tillhörande VA-ledningar.
Nybyggnad av restaurang i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av receptionsbyggnad/restaurang. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av radiatorvärmesystem vid Strömstad sjukhus
Avser ombyggnad och injustering av radiatorvärmesystemet enligt högflödesprincipen för att minska energianvändningen och förbättra inneklimatet.
Utvändigt underhåll av skola i Strömstad
Avser renovering av yttertak och fasader på Block 3 vid Strömstiernaskolan.
Nybyggnad av industrihus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad/verkstad. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bryggor i Strömstad
Avser köp, leverans sjösättning och förankring av en 130 m helbetongbrygga samt 85 m trä- och betongbrygga samt pollare för belysning, el och vatten till Nötholmen.
Utvändigt underhåll av grupphus i Strömstad, etapp 3
Projektet avser ny pappläggning med tillhörande arbeten på befintliga yttertak på 9 stycken bostadshus på Rådhusberget.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Medby 1:40 - ansökan om bygglov för ändrad andvändning- från kontor/lokal till lägenheter.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Neanberg 1:17 - ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Norrkärr 1:50 och källvik 1:73 - ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Strömstad
Nyckleby 1:49 - nybyggnad av pumpstation.
Utvändigt underhåll av affärshus i Strömstad
Bonden 5 - ansökan om bygglov för fasadändring (fönster).
Nybyggnad av lastkaj i Strömstad
Bränneriängen 7 - ansökan om bygglov för väderskyddad lastkaj.
Tillbyggnad av garage i Strömstad
Dafter 1:3 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av servicebyggnad (förråd/garage).
Nybyggnad av barack i Strömstad
Grålös 4:50 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av mur i Strömstad
Hällestrand 1:62 - ansökan om bygglov för stödmurar.
Nybyggnad av telestation i Strömstad
Kile 1:124 - ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Utvändigt underhåll av förskola i Strömstad
Korpen 16 - ansökan om bygglov för utrymningstrappa.
Nybyggnad av lager i Strömstad
Korsnäs 1:60 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för lagerhall.
Nybyggnad av servicebyggnad i Strömstad
Korsnäs 2:6 - ansökan om bygglov för nybyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av sophus i Strömstad
Kungbäck 1:144 - ansökan om bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av fritidshus i Strömstad
Kungbäck 1:59 - ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Rivning av lastkaj i Strömstad
Linden 10 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (rivning av lastkaj och skärmtak).
Nybyggnad av telestation i Strömstad
Lytorp 1:2 - ansökan om bygglov för nybyggnad av ett vindkraftverk med tillhörande teknikbod.
Ombyggnad av förskola i Strömstad
Rossö 1:162 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av bostad till förskola.
Ombyggnad av enbostadshus i Strömstad
Rossö 2:267 - ansökan om bygglov för ombyggnad och tillbyggnad och ändrad användning av lager till bostad samt rivning av förråd.
Nybyggnad av telestation i Strömstad
Skogar 1:35 - ansökan om bygglov för nybyggnad av mobiltorn med tillhörande teknikbod.
Tillbyggnad av industrihus i Strömstad
Torparen 5 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av samlingslokal i Strömstad
Skogar 1:52 - ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal (bingoverksamhet). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Strömstad
Blomsholm 3:20 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av livsmedelsbutik. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av reception i Strömstad
Dafter 1:3 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av receptionsbyggnad, Dafter 1:3 - ansökan om bygglov för fasadändring och skärmtak Dafter 1:3. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Strömstad
Bränneriängen 12 - ansökan om bygglov för ombyggnad av lokal samt ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av mejeri i Skee, Strömstad
Projektet avser mark-, rivnings- och saneringsarbeten.
Ny belysning vid GC-väg Strömstad
Projektet avser ny belysning vid GC-väg.
Nybyggnad av brygga i Strömstad
Avser köp, leverans sjösättning och förankring av en brygga vid Kebal.
Ombyggnad av strandpromenaden i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av strandpromenaden.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: