Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Strömstad

Nybyggnad av lägenhetshotell i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter. Byggstart tidigast vinter 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 31 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus med delvis källarvåning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 35 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Avser ca 30 villatomter. Byggstart tidigast sommar 2018.
Nybyggnad av personallokal mm i Strömstad
Projektet avser ny kajanläggning, personalbyggnad och förråd samt mindre rivningsarbete. Arbetet med kajanläggningen påbörjas i oktober 2017 och husbyggnationen i februari 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus och affärshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus i 6-7 våningar med 25-30 lägenheter samt lokaler i bottenplanet.
Nybyggnad av färjeterminal i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av färjeterminal med bl a ny fordonsramp, trossbrygga, fendrar och pollare samt renovering av gammal kaj.
Nybyggnad av bostäder i Strömstad
Projektet avser ett villaområde för 25-35 bostäder beroende på vilken typ av hus som byggs. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad, Etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 34 lägenheter i bostadsrättslägenheter och småhus.
Nybyggnad av förskola i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar samt mottagningskök.
Nybyggnad av sjöledningar i Strömstads kommun
Avser anläggande av sjöledningar för att möjliggöra påkoppling av ytterligare bebyggelse till det kommunala spillvattensystemet.
Nybyggnad av stugby i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 37 fritidshus samt förråd och sophus.
Takarbeten på flerbostadshus i Strömstad, etapp 2
Avser takarbeten på flerbostadshus. Omfattar hus 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21.
Takarbeten på flerbostadshus i Strömstad, etapp 3
Avser takarbeten på flerbostadshus. Omfattar hus Hus nr 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Takarbeten på flerbostadshus i Strömstad, etapp 4
Avser takarbeten på flerbostadshus. Omfattar hus Hus nr 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Nybyggnad av skola i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av skola.
Renovering flerbostadshus i Strömstad, etapp 3
Projektet avser stamrenovering och nya badrum i 48 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av 11 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Flåghult, Strömstad
Ett helt nytt reningsverk dimensionerat för 300 pe skall uppföras bredvid befintligt reningsverk. Efter driftsättning skall det gamla reningsverket rivas. I entreprenaden ingår även en ny avloppspumpstation samt tillhörande VA-ledningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser ändrad användning av kontorslokaler till 4 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av skola i Strömstad
Avser renovering av yttertak och fasader på Block 3 vid Strömstiernaskolan.
Nybyggnad av bryggor i Strömstad
Avser köp, leverans sjösättning och förankring av en 130 m helbetongbrygga samt 85 m trä- och betongbrygga samt pollare för belysning, el och vatten till Nötholmen.
Nybyggnad av personallokal i Strömstad
Dafter 1:2 - ansökan om bygglov för nybyggnad av personalbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Medby 1:40 - ansökan om bygglov för ändrad andvändning- från kontor/lokal till lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strömstad
Sparven 9 - ansökan om bygglov för fasadändring/balkonger.
Ombyggnad av stugby i Strömstad
Stare 1:29 - ansökan om bygglov för ändrad placering av uthyrningsstugor och ny mur. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av brygga i Strömstad
Strömstad 3:13 (bojarkilens småbåtshamn) - ansökan om bygglov flytbrygga (utbyte av befintlig brygga).
Nybyggnad av ställverk i Strömstad
Strömstad 4:16 (österröd) - ansökan om bygglov för nybyggnad av ställverksbyggnad.
Nybyggnad av servicebyggnad i Strömstad
Strömstad 4:16 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för 3 sanitetsbyggnader.
Tillbyggnad av industrihus i Strömstad
Torparen 5 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av grupphus i Strömstad
Ånneröd 1:51 - ansökan om bygglov för anordnande av källare samt ändrad höjdsättning (avser hur nr 2,4 och 6). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av brygga i Strömstad
Öddö 2:158 - ansökan om bygglov för flytbryggor.
Nybyggnad av automatstation i Strömstad
Riggarren 1 - ansökan om bygglov för nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av brygga i Strömstad
Sjöstjärnan 1 - ansökan om bygglov för nybyggnad av flytbryggor (ersätta befintliga).
Ombyggnad av affärshus i Strömstad
Skogar 1:50 - ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad (från lager tilll handel). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av restaurang i Strömstad
Skogar 1:50 - ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Strömstad
Skogar 1:51 och skogar 1:62 - ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Strömstad
Sliparen 3 - ansökan om bygglov för fasadändring av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förråd i Strömstad
Myrliljan 4 - ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av brygga i Strömstad
Nord-koster 1:156, nord-koster 1:157 och nord-kotser 1:158 - ansökan om bygglov för flytbryggor.
Nybyggnad av pumpstation i Strömstad
Nyckleby 1:49 - nybyggnad av pumpstation.
Tillbyggnad av garage i Strömstad
Dafter 1:3 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av servicebyggnad (förråd/garage).
Ombyggnad av restaurang i Strömstad
Bastekärr 1:27 - ansökan om bygglov för ombyggnad av restaurang samt skyltsättning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av affärshus i Strömstad
Bonden 5 - ansökan om bygglov för fasadändring (fönster).
Nybyggnad av lastkaj i Strömstad
Bränneriängen 7 - ansökan om bygglov för väderskyddad lastkaj.
Nybyggnad av barack i Strömstad
Hjältsgård 6:139 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för bodar och container på skee skola.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Hällestrand 1:62 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation (rivning av befintlig nätstation).
Nybyggnad av mur i Strömstad
Hällestrand 1:62 - ansökan om bygglov för stödmurar.
Nybyggnad av telestation i Strömstad
Kile 1:124 - ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Ombyggnad av enbostadshus i Strömstad
Knarrevik 1:6 - ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad (från sommarbostäder till åretruntbostäder).
Utvändigt underhåll av förskola i Strömstad
Korpen 16 - ansökan om bygglov för utrymningstrappa.
Nybyggnad av telestation i Strömstad
Lytorp 1:2 - ansökan om bygglov för nybyggnad av ett vindkraftverk med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av brygga i Strömstad
Avser köp, leverans sjösättning och förankring av en brygga vid Kebal.
Rivning av mejeri i Skee, Strömstad
Projektet avser mark-, rivnings- och saneringsarbeten.
Utvändigt underhåll av skola i Strömstad
Projektet avser ny fasad på del av skola. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: