Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Strömstad

Nybyggnad av upplevelsecentrum i Strömstad
Projektet avser en huskropp med 7-11 våningar innehållande bl a upplevelsecentrum, hotell med 11 våningar och ca 500 rum. Byggstart tidigast våren 2018.

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.

Ombyggnad av reningsverk på Österröd, Strömstad
Projektet avser ombyggnad av reningsverk.

Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser rivning och nybyggnad av 36 lägenheter med bostadsrätt i 3 hus med 3-5 våningar och garage i källarvåning. Rivningsarbetet påbörjas i december 2016 och markarbetet i februari 2017.

Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Avser ca 30 villatomter. Byggstart tidigast augusti 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus och affärshus i Strömstad
Beslut saknas. Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus i 6-7 våningar 25-30 lägenheter samt lokaler i bottenplanet.

Nybyggnad av personallokal mm i Strömstad
Projektet avser ny kajanläggning, personalbyggnad och förråd samt mindre rivningsarbete. Byggstart tidigast augusti 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus och parhus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 8 lägenheter och fyra parhus.

Ramavtal löpande målerentreprenadtjänster i Strömstad
Projektet avser ramavtal löpande målerientreprenadtjänser i centrala Strömstad, Kosteröarna, Nordby, Näsinge, Råssö, Skee och Tjärnö. Ramavtalstiden är 2017-03-01 - 2019-02-28 med möjlighet för beställaren till en eller flera förlängningar. Kostnad ca 6,6 mkr per år.

Renovering flerbostadshus i Strömstad, etapp 2
Projektet avser nya avloppsstammar i badrum, wc och kök, nya blandare i kök och badrum samt ny sanitetsutrustning och ytskikt i badrum i 50 lägenheter i flerbostadshus.

Exploateirng för nya bosätder i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av gator, va-ledningar, gatubelysning mm för nytt bostadsområde med 26 styckebyggda enbostadshus.

Nybyggnad av avloppsreningsverk i Flåghult, Strömstad
Ett helt nytt reningsverk dimensionerat för 300 pe skall uppföras bredvid befintligt reningsverk. Efter driftsättning skall det gamla reningsverket rivas. I entreprenaden ingår även en ny avloppspumpstation samt tillhörande VA-ledningar.

Nybyggnad av förskola i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av förskola samt en förrådsbyggnad på ca 15 kvm. Förskolan har plats för ca 25 barn.

Byte av ventilationsaggregat vid Strömstad sjukhus
LA61 på plan 7 betjänar operation plan 5 i klinikbyggnaden på Strömstad sjukhus och skall ersättas med ett nytt effektivare LA med roterande VVX för VÅV som uppfyller dagens krav på energihushållning, flexibilitet, energimätning och brandskydd.

Spår- och växelupprustning i Strömstad

Utvändigt renovering av flerbostadshus i Strömstad
Projektet omfattar samtliga byggnadsarbeten inklusive målning på fastigheterna i Kvarteret Fiskaren, Strömstad.

Ombyggnad av gator i centrala Strömstad
Projektet avser ombyggnad av gator. Kommer att ske etappvis med 3 mkr under 2017.

Invändig konservering och målning iTjärnö kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Byggstart tidigast våren 2017.

Akustikåtgärder i naturrum på Syd-Koster
Avser akustikåtgärder i naturum.

Nybyggnad av församlingshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av församlingslokal (rivning av befintlig byggnad). Uppskattad byggstart och kostnad.

Utvändigt underhåll av grupphus i Strömstad, etapp 2
Projektet avser ny pappläggning med tillhörande arbeten på befintliga yttertak på 9 stycken bostadshus på Rådhusberget.

Tillbyggnad av industrihus i Strömstad
Båleröd 1:5 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.

Tillbyggnad av industrihus i Strömstad
Hjältsgård 6:141, hjältsgård 6:80 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av pumpstation i Strömstad
Hällestrand 1:149 - ansökan om bygglov för nybyggnad av pumpstation.

Nybyggnad av förråd i Strömstad
Kile 2:18 - ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (rivning av befintlig byggnad).

Nybyggnad av plank i Strömstad
Korsnäs 2:6, ansökan om bygglov för vindskydd.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Strömstad
Långan 8 - ansökan om bygglov för fasadändringar.

Utvändigt underhåll av servering i Strömstad
Medby 1:36, ansökan om bygglov för inglasning av uteservering.

Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Norrkärr 1:50 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av telestation i Strömstad
Norrkärr 1:50 - ansökan om bygglov för teknikbyggnad.

Nybyggnad av biljetthall i Strömstad
Dafter 1:3 - ansökan om bygglov för entre- och biljettförsäljningsbyggnad för daftöland.

Nybyggnad av nöjesfält i Strömstad
Dafter 1:3 - ansökan om bygglov för nybyggnad av åkattraktioner.

Nybyggnad av förråd i Strömstad
Asken 8 - ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av förråd i Strömstad
Blåskog 1:7 - ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.

Ombyggnad av affärshus i Strömstad
Bränneriängen 11 och 12 - ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av pumpstation i Strömstad
Skogar 1:65 - ansökan om bygglov för nybyggnad av pumphus.

Nybyggnad av förråd i Strömstad
Strömstad 3:16 (bojarskolan) - ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.

Ombyggnad av avloppspumpstation i Strömstad
Strömstad 4:16 (myren) - ansökan om bygglov för flyttning av befintlig avloppspumpstation och hårdgjord yta.

Nybyggnad av biljetthall i Strömstad
Strömstad 4:16 (torget) - ansökan om tidsbegränsat bygglov för biljettförsäljningskiosk.

Nybyggnad av barack i Strömstad
Strömstad 4:16 (österröd) - ansökan om tidsbegränsat bygglov för bodar, parkering och skylt.

Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Ånneröd 1:47 - ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus Ånneröd 1:47,1:50.

Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Ånneröd 1:49 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Ombyggnad av omklädningsrum mm i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av omklädningsrum, trappa och lyftbord.

Renovering av klockstapel i Strömstad
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av klockstapel. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: