Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Stenungsund

Nybyggnad av handelshus i Stenungsund
Planerat projekt. Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 20 000 kvm

Nybyggnad av handel- och kontorshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av handel- och kontorshus. Byggstart februari/mars 2017.

Nybyggnad av badhus mm i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad (ca 6500 kvm) av badhus och ombyggnad (ca 900 kvm) av gamla simhallen (Sundahallen) till friskvårdsanläggning. Vattenrening: Enwa Skandinaviska Bad- och Vattenanläggningar, Blidevindsvägen 7, Karlstad, tel 054-7772700.

Nybyggnad av bostäder i Stora Höga Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt och 14 villor med 1 och 2 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av tre punkthus med 77 lägenheter i bostadsrätt. Grunden blir sprängning och platta på mark. Byggstart tidigast augusti 2017.

Nybyggnad av enbostadshus i Jörlanda, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 50 enbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Grössbyn
Projektet avser nybyggnad av 42 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Byggstart tidigast sommar 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 30-40 lägenheter i ett lamellhus med hyresrätt. Grunden bli platta på mark. Byggstart tidigast årsskiftet 2017/2018.

Nybyggnad av bensinstation i Stenungsund
Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av industrilokaler i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler samt gator och va-ledningar.

Nybyggnad av motell i Jörlanda
Projektet avser nybyggnad av motell.

Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i flerbostadshus samt ombyggnad av garage till förråd samt rivning av enbostadshus och garage. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av vägkrog i Stenungsund
Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av klubbhus mm i Stora Höga
Projektet avser nybyggnad av klubbhus, samlingslokaler, omklädningsrum, spekerbås och parkeringsplatser. Byggstart tidigast augusti 2017.

Ombyggnad av återvinningsstation i Stenungsund
Planer finns för upprustning av återvinningsstation.

Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad (1500-2000 kvm). Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.

Ny- och ombyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av tre enklare byggnader (väderskydd) för processutrustning samt byte av processutrustning i en byggnad. Grunden blir betonggrund.

Nybyggnad av kontor i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av kontorslokaler och lager samt rivning av industribyggnad. Byggstart tidigast årsskiftet 2016/2017.

Upprustning/modernisering av avloppsreningsverk i Ucklum
Projektet avser slamskrapor, slampumpar, automatventiler, frekvensstyrningsutrustning. Byggstart mars/april 2017.

Ombyggnad av produktionslokal i Stenungsund
Projektet avser ändrad användning av industrilokaler till två lägenheter och verksamhetslokaler. Byggstart tidigast sommar 2017.

Målning av plåttak på flerbostadshus i Stenungsund
Avser målning av plåttak på flerbostadshus och förråd i kv Fregatten, Alfredsberg och Smeden.

Solkraftsanläggning på befintlig byggnad i Stenungsund
Projektet avser installation av en solkraftsanläggning på befintlig byggnad. Byggnaden innehåller kulturhus med biograf, molekylverkstad och 56 lägenheter. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av avloppsreningsverk i Ucklum
Projektet avser rivning av befintlig överbyggnad och uppförande av ny överbyggnad på avloppsreningsverk.

Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Bygglov för ändring av flerbostadshus.

Nybyggnad av avloppsreningsverk i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av avloppsanläggning.

Tillbyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.

Rivning av industrihus i Stenungsund
Rivningslov för rivning av industribyggnad.

Rivning av industrihus i Stenungsund
Rivningslov för rivning av industrilokaler.

Nybyggnad av barack i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av moduler.

Nybyggnad av förråd i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av bodar.

Nybyggnad av lager i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tält.

Nybyggnad av förråd i Stenungsund
Uppförande av personalbodar tidsbegränsat lov.

Rivning av ladugård i Stenungsund
Rivningsanmälan för rivning av ladugård. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Rivning av enbostadshus i Stenungsund
Rivningslov för rivning av ett enbostadshus.

Tillbyggnad av affärshus i Stenungsund
Projektet avser tillbyggnad och fasadändring av affärslokaler. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av förråd i Stenungsund
Bygglov för uppförande av skjul runt container, nybyggnad av väderskydd ammoniaktank Stenung 17:6.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Stenungsund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus.

Nybyggnad av pumpstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av spillvattenpumpstation.

Nybyggnad av telestation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av teknikbod och kommunikationsmast.

Nybyggnad av transformatorstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Stenungsund
Bygglov för parkeringsplats.

Nybyggnad av återvinningsstation i Stenungsund
Bygglov för förnyelse av beviljat lov för återvinningsstation.

Nybyggnad av förråd i Stenungsund
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.

Ombyggnad av affärshus i Stenungsund
Anmälan för ändring av va och ventilation i affärslokaler. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Utvändig renovering av kyrka i Stenungsund
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Målning av tornfasad inklusive fönster och ljudluckor på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Utvändig renovering av kyrka i Stenungsund
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Dränering, omputsning sockel mm på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: