Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Stenungsund

Nybyggnad av kontor i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av kontorslokaler samt rivning av lager.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av tre punkthus med 77 lägenheter i bostadsrätt. Grunden blir sprängning och platta på mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 90 lägenheter med hyresrätt med underliggande garage.
Nybyggnad av butikslokaler i Stenungsundsmotet
Projektet avser butikslokaler och snabbmatsrestaurang.
Nybyggnad av bostäder i Jörlanda, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 20 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus och ca 20 småhus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Jörlanda, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 25 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus och ca 10 småhus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av småindustri- och kontors-lokaler i Stenungsund
Projektet avser 4-5 tomter som ska säljas. Total tomttyta ca 35000 kvm. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av motell i Jörlanda
Projektet avser nybyggnad av motell.
Nybyggnad av gruppbostad i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av gruppbostad med 8 platser
Nybyggnad av klubbhus mm i Stora Höga
Projektet avser nybyggnad av klubbhus, samlingslokaler, omklädningsrum, spekerbås och parkeringsplatser. Byggstart tidigast slutet 2017.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Byggstart tidigast sommar 2017. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad (1500-2000 kvm). Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Muddring hamn i Stenungsund
Projektering pågår. Projektet avser spontning längs kaj samt muddringsarbeten.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler. Omfattning oklar. Byggstart oviss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad av lokal till 4 lägenheter. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad (700-800 kvm).
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser lokaler för småindustri.
Ramavtal avseende yttre skötsel för Stenungsundshem AB
Avser ramavtal avseende yttre skötsel för bostadsfastigheter i Stenungsunds kommun. Bostadsfastigheterna är uppdelade i fyra olika anbudsområden som avser trädgårdsskötsel, maskinsopning och snöröjning.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser modernisering av 7 hissar i flerbostadshus på Hasselbackevägen 4,12,20,28,36, Hällebäcksvägen 74 och Fregatten 2 i Stenungsund.
Ny pendelparkering i Stenungsund
Projektet avser ny pendelparkering. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser återuppbyggnad av industribyggnad. Byggstart tidigast slutet 2017. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Ucklum
Projektet avser rivning av befintlig överbyggnad och uppförande av ny överbyggnad på avloppsreningsverk. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Upprustning av lekplatser i Stenungsunds kommun, etapp 1
Entreprenaden avser gestaltning, tillverkning, markarbeten, montering och genomförande av fem (5) stycken nya lekplatser i Stenungsunds Kommun. Objekt 1: Lergodsvägen, Objekt 2: Ekbacken, Objekt 3: Gullvivevägen, Objekt 4: Aspvägen samt Objekt 5: Trollsländevägen.
Nybyggnad av lager i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av lagerlokaler.
Nybyggnad av grupphus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av sju enbostadshus och carport.
Ombyggnad av va-ledning i Stenungsund
Anmälan för installation av vatten och avlopp.
Tillbyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av industrihus i Stenungsund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av enbostadshus i Stenungsund
Rivningslov för rivning av ett enbostadshus.
Rivning av transformatorstation i Stenungsund
Rivningslov för rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar och container.
Nybyggnad av kontor i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorsmodul.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Stenungsund
Bygglov för installation av solceller på flerbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av 3 transformatorstationer Gilltorp 1:28, Kyrkeby 1:31, Anrås 12:3.
Nybyggnad av cistern i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av garage i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av transformatorstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av garage i Stenungsund
Bygglov för rullfack, hämtgarage samt delvis asfaltering.
Nybyggnad av nätstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av nätstation för fiber.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Stenungsund
Förhandsbesked för nybyggnad av klätterpark i skogen.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Förhandsbesked nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av markanläggning i Stenungsund
Marklov för ändring av marknivån.
Nybyggnad av transformatorstation i Stenungsund
Nybyggnad av transformatorstationer.
Omdragning av väg i Stenungsund
Projektet avser omdragning av bussvändplats. Uppskattad kostnad.
Leverans av blockvägg till kulturhus, Stenungsund
Avser demontering och omhändertagande av befintlig vikvägg samt leverans och installation av ny blockvägg till kulturhuset Fregatten.
Ombyggnad av kontor i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad av idrottsanläggning till kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: