Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Stenungsund

Nybyggnad av handel- och kontorshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av handel- och kontorshus. Byggstart tidigast sommar 2019.
Nybyggnad av kontor i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av kontorslokaler samt rivning av lager.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av tre punkthus med 77 lägenheter i bostadsrätt. Grunden blir sprängning och platta på mark.
Nybyggnad av seniorboende i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 55-60 lägenheter i seniorboende.
Nybyggnad av förskola i Stenungsund
Projektet avser rivning av befintlig förskola och nybyggnad av förskola med 10 avdelningar. Grunden blir platta på mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 30-40 lägenheter i ett lamellhus med hyresrätt. Grunden bli platta på mark.
Nybyggnad av småindustrier i Stenungsund
Intresserade exploatörer kan höra av sig till kommunen.
Nybyggnad av grupphus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av sju enbostadshus och carport. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av motell i Jörlanda
Projektet avser nybyggnad av motell.
Nybyggnad av klubbhus mm i Stora Höga
Projektet avser nybyggnad av klubbhus, samlingslokaler, omklädningsrum, spekerbås och parkeringsplatser. Byggstart tidigast slutet 2017.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler. Omfattning oklar. Byggstart oviss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad av lokal till 4 lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad (700-800 kvm).
Ny gc-väg längs väg 574 i Stora Höga
Ca 400 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser lokaler för småindustri.
Spontningsarbeten i hamn i Stenungsund
Projektet avser spontning inför muddringsarbete. Byggstart tidigast våren 2018.
Ramavtal avseende yttre skötsel för Stenungsundshem AB
Avser ramavtal avseende yttre skötsel för bostadsfastigheter i Stenungsunds kommun med möjlighet till förlängning 1 + 1 år. Bostadsfastigheterna är uppdelade i fyra olika anbudsområden som avser trädgårdsskötsel, maskinsopning och snöröjning.
Ny pendelparkering i Stenungsund
Projektet avser ny pendelparkering. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser återuppbyggnad av industribyggnad. Byggstart tidigast slutet 2017. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Ucklum
Projektet avser rivning av befintlig överbyggnad och uppförande av ny överbyggnad på avloppsreningsverk. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av lager i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av lagerlokaler. Uppskattad byggstart och kostnad.
Upprustning av lekplatser i Stenungsunds kommun, etapp 1
Entreprenaden avser gestaltning, tillverkning, markarbeten, montering och genomförande av fem (5) stycken nya lekplatser i Stenungsunds Kommun. Objekt 1: Lergodsvägen, Objekt 2: Ekbacken, Objekt 3: Gullvivevägen, Objekt 4: Aspvägen samt Objekt 5: Trollsländevägen.
Tillbyggnad av brandstation i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av brandstation.
Tillbyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser tillbyggnad av verkstadsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Stenungsund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av förråd i Stenungsund
Rivningslov för rivning av förråd.
Rivning av transformatorstation i Stenungsund
Rivningslov för rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar och container.
Ombyggnad av kontor i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för kontor.
Tillbyggnad av klubbhus i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av föreningsgård.
Nybyggnad av parkeringsplats i Stenungsund
Marklov för nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av markanläggning i Stenungsund
Marklov för ändring av marknivån.
Nybyggnad av transformatorstation i Stenungsund
Nybyggnad av transformatorstationer.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Anmälan för installation av hiss i flerbostadshus.
Ombyggnad av va-ledning i Stenungsund
Anmälan för installation av vatten och avlopp. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av utbildningslokal i Stenungsund
Anmälan för ändring av befintliga lokaler.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Stenungsund
Förhandsbesked för nybyggnad av klätterpark i skogen.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Förhandsbesked nybyggnad av två enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Stenungsund
Bygglov för installation av solceller på flerbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av 3 transformatorstationer Gilltorp 1:28, Kyrkeby 1:31, Anrås 12:3.
Nybyggnad av cistern i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av nätstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av nätstation för fiber.
Nybyggnad av transformatorstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av garage i Stenungsund
Bygglov för rullfack, hämtgarage samt delvis asfaltering.
Leverans av blockvägg till kulturhus, Stenungsund
Avser demontering och omhändertagande av befintlig vikvägg samt leverans och installation av ny blockvägg till kulturhuset Fregatten.
Ombyggnad av kontor i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad av idrottsanläggning till kontor.
Ombyggnad i flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser ändring av soprum och tvättstuga i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: