Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Stenungsund

Nybyggnad av handelshus i Stenungsund

Nybyggnad av handel- och kontorshus i Stenungsund

Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 1

Nybyggnad av kontor i Stenungsund

Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 3

Nybyggnad av butikslokaler i Stenungsundsmotet

Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus i Grössbyn

Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund

Nybyggnad av småindustri- och kontors-lokaler i Stenungsund

Nybyggnad av bensinstation i Stenungsund

Nybyggnad av småindustri i Stenungsund

Nybyggnad av vägkrog i Stenungsund

Nybyggnad av klubbhus mm i Stora Höga

Ombyggnad av återvinningsstation i Stenungsund

Nybyggnad av lager och industrihus i Stenungsund

Ny- och ombyggnad av industrihus i Stenungsund

Nybyggnad av industrihus i Stenungsund

Ombyggnad av flerbostadshus i Stenungsund

Utbyggnad av va-ledningar i Stenungsund

Upprustning/modernisering av avloppsreningsverk i Ucklum

Ombyggnad av produktionslokal i Stenungsund

Målning av plåttak på flerbostadshus i Stenungsund

Ny pendelparkering i Stenungsund

Tillbyggnad av affärshus i Stenungsund

Tillbyggnad av industrihus i Stenungsund

Rivning av industrihus i Stenungsund

Ombyggnad av personallokal i Stenungsund

Ombyggnad av affärshus i Stenungsund

Ombyggnad av avloppsreningsverk i Ucklum

Nybyggnad av pumpstation i Stenungsund

Nybyggnad av telestation i Stenungsund

Nybyggnad av transformatorstation i Stenungsund

Rivning av ladugård i Stenungsund

Rivning av skärmtak i Stenungsund

Tillbyggnad av skärmtak i Stenungsund

Rivning av enbostadshus i Stenungsund

Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund

Nybyggnad av förråd i Stenungsund

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Stenungsund

Utvändig renovering av kyrka i Stenungsund

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: