Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Stenungsund

Nybyggnad av handelshus i Stenungsund
Planerat projekt. Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 20 000 kvm

Nybyggnad av handel- och kontorshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av handel- och kontorshus. Byggstart februari/mars 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Grössbyn
Projektet avser nybyggnad av 42 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av småindustri- och kontors-lokaler i Stenungsund
Projektet avser 4-5 tomter som ska säljas. Total tomttyta ca 35000 kvm. Byggstart tidigast hösten 2017.

Nybyggnad av bensinstation i Stenungsund
Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av småindustri i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av småindustri. Byggstart tidigast slutet 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i flerbostadshus samt ombyggnad av garage till förråd samt rivning av enbostadshus och garage. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av motell i Jörlanda
Projektet avser nybyggnad av motell.

Nybyggnad av vägkrog i Stenungsund
Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av klubbhus mm i Stora Höga
Projektet avser nybyggnad av klubbhus, samlingslokaler, omklädningsrum, spekerbås och parkeringsplatser. Byggstart tidigast april 2017.

Ny planskild korsning i Stenungsund
Projektet avser ny planskild korsning.

Ombyggnad av återvinningsstation i Stenungsund
Planer finns för upprustning av återvinningsstation.

Nybyggnad av lager och industrihus i Stenungsund
Planer för nybyggnad av industri och lager för att kunna öka produktionen av plastgranulat.

Ny- och ombyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av tre enklare byggnader (väderskydd) för processutrustning samt byte av processutrustning i en byggnad. Grunden blir betonggrund.

Ombyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad av före detta vårdcentral till 5 st lägenheter.

Nybyggnad av kontor i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av kontorslokaler och lager samt rivning av industribyggnad. Byggstart tidigast årsskiftet 2016/2017.

Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler. Omfattning oklar. Byggstart tidigast hösten 2017.

Upprustning/modernisering av avloppsreningsverk i Ucklum
Projektet avser slamskrapor, slampumpar, automatventiler, frekvensstyrningsutrustning. Byggstart mars/april 2017.

Målning av plåttak på flerbostadshus i Stenungsund
Avser målning av plåttak på flerbostadshus och förråd i kv Fregatten, Alfredsberg och Smeden.

Tillbyggnad av affärshus i Stenungsund
Projektet avser tillbyggnad och fasadändring av affärslokaler. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ny GC-väg i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av GC-väg.

Ombyggnad av avloppsreningsverk i Ucklum
Projektet avser ombyggnad av lokaler för avloppsreningsverk. Byggstart mars/april 2017.

Tillbyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av personallokal i Stenungsund
Bygglov för ändrad användning från ladugård till personalutrymme.

Ombyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Bygglov för ändring av flerbostadshus.

Rivning av industrihus i Stenungsund
Rivningslov för rivning av industrilokaler.

Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Förhandsbesked nybyggnad av två enbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Stenungsund
Bygglov för uppförande av skjul runt container, nybyggnad av väderskydd ammoniaktank Stenung 17:6.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Stenungsund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av förråd i Stenungsund
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.

Ombyggnad av affärshus i Stenungsund
Anmälan för ändring av va och ventilation i affärslokaler. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus.

Nybyggnad av pumpstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av spillvattenpumpstation.

Nybyggnad av telestation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av teknikbod och kommunikationsmast.

Nybyggnad av transformatorstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Tillbyggnad av skärmtak i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av fiskhuset med väderskydd.

Rivning av ladugård i Stenungsund
Rivningsanmälan för rivning av ladugård. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Rivning av skärmtak i Stenungsund
Rivningsanmälan för rivning av skärmtak.

Rivning av enbostadshus i Stenungsund
Rivningslov för rivning av ett enbostadshus.

Utvändig renovering av kyrka i Stenungsund
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Målning av tornfasad inklusive fönster och ljudluckor på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Utvändig renovering av kyrka i Stenungsund
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Dränering, omputsning sockel mm på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: