Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Stenungsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av kontorslokaler samt rivning av lager.
Nybyggnad av butikslokaler i Stenungsundsmotet
Projektet avser butikslokaler och snabbmatsrestaurang.
Nybyggnad av förskola i Stenungsund
Projektet avser rivning av befintlig förskola och nybyggnad av förskola med 10 avdelningar. Grunden blir platta på mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i 6 flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av småindustri- och kontors-lokaler i Stenungsund
Projektet avser 4-5 tomter som ska säljas. Total tomttyta ca 31000 kvm. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 30-40 lägenheter i ett lamellhus med hyresrätt. Grunden bli platta på mark.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 11 villor med två våningar och 5 villor med en våning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i fyra flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrilokaler i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler samt gator och va-ledningar. Byggstart tidigast kvartal 4 2018.
Nybyggnad av grupphus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av sju enbostadshus och carport. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av småindustri i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av småindustri (1500-2000 kvm).
Ombyggnad till friskvårdslokaler i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad av gamla simhallen med tillhörande utrymmen till en friskvårdsanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler. Omfattning oklar. Byggstart oviss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Avser invändig renovering i två fastigheter avseende badrum och upprustning av befintligt värmesystem. Avser även renovering av yttertak med ny underlagspapp, läkt och takpannor samt taksäkerhet och avvattningsplåt såsom fotplåt, hängränna, stuprör och gavelskivor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad av lokal till 4 lägenheter. Byggstart maj/juni 2018.
Nyanläggning av fjärrvärmeledningar i Stenungsund
Avser markarbeten för nyanläggning av fjärrvärmeledningar mellan Nösnäs och Hogia.
Uppförande av reservkraftsanläggning vid äldreboende, Stenungsund
Avser uppförande av ny stationär reservkraftsanläggning med tillhörande mark- och installationsarbeten. Den befintliga anläggningen kommer att rivas.
Ombyggnad av produktionslokal i Stenungsund
Projektet avser ändrad användning av industrilokaler till två lägenheter och verksamhetslokaler. Byggstart tidigast sommar 2018.
Spontningsarbeten i hamn i Stenungsund
Projektet avser spontning inför muddringsarbete. Byggstart tidigast hösten 2018.
Ramavtal avseende yttre skötsel för Stenungsundshem AB
Avser ramavtal avseende yttre skötsel för bostadsfastigheter i Stenungsunds kommun med möjlighet till förlängning 1 + 1 år. Bostadsfastigheterna är uppdelade i fyra olika anbudsområden som avser trädgårdsskötsel, maskinsopning och snöröjning.
Ny pendelparkering i Stenungsund
Projektet avser ny pendelparkering. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser återuppbyggnad av industribyggnad. Byggstart tidigast slutet 2017. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lager i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av lagerlokaler. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus med skärmtak samt installation av hiss.
Tillbyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser tillbyggnad av verkstadsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för kontor.
Nybyggnad av barack i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av moduler.
Tillbyggnad av brandstation i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak för brandstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Stenungsund
Marklov för nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av väg i Stenungsund
Marklov för nybyggnad av vägar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av markanläggning i Stenungsund
Marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av förråd/container.
Nybyggnad av nätstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av nätstation för fiber.
Nybyggnad av telestation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av torn och bod.
Nybyggnad av telestation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av torn och teknikhus.
Tillbyggnad av klubbhus i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av föreningsgård.
Nybyggnad av parkeringsplats i Stenungsund
Bygglov för anläggande av parkering.
Utvändigt underhåll av industrihus i Stenungsund
Bygglov för fasadändring på industribyggnad samt montering av skyltar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Stenungsund
Bygglov för utvändig ändring av bensinstation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Leverans av blockvägg till kulturhus, Stenungsund
Avser demontering och omhändertagande av befintlig vikvägg samt leverans och installation av ny blockvägg till kulturhuset Fregatten.
Ombyggnad i flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser ändring av soprum och tvättstuga i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: