Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Stenungsund

Nybyggnad av kontor i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av kontorslokaler samt rivning av lager. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av tre punkthus med 77 lägenheter i bostadsrätt. Grunden blir sprängning och platta på mark. Byggstart tidigast augusti 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 90 lägenheter med hyresrätt med underliggande garage. Byggstart senhöst 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Byggstart tidigast början 2018.
Nybyggnad av motell i Jörlanda
Projektet avser nybyggnad av motell.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i flerbostadshus samt ombyggnad av garage till förråd samt rivning av enbostadshus och garage. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av klubbhus mm i Stora Höga
Projektet avser nybyggnad av klubbhus, samlingslokaler, omklädningsrum, spekerbås och parkeringsplatser. Byggstart tidigast oktober 2017.
Ny- och ombyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av tre enklare byggnader (väderskydd) för processutrustning samt byte av processutrustning i en byggnad. Grunden blir betonggrund.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Byggstart tidigast sommar 2017. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Byggstart tidigast hösten 2017.
Tillbyggnad av affärshus och lager i Stora Höga, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av affärshus och lager.
Ramavtal avseende flexibelt foder Stenungsunds kommun
I betong, lergods, segjärn- och gjutjärnsledningar samt brunnsrenovering.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler. Omfattning oklar. Byggstart tidigast hösten 2017.
Upprustning av lekplatser i Stenungsunds kommun, etapp 1
Entreprenaden avser gestaltning, tillverkning, markarbeten, montering och genomförande av fem (5) stycken nya lekplatser i Stenungsunds Kommun. Objekt 1: Lergodsvägen, Objekt 2: Ekbacken, Objekt 3: Gullvivevägen, Objekt 4: Aspvägen samt Objekt 5: Trollsländevägen.
Upprustning/modernisering av avloppsreningsverk i Ucklum
Projektet avser slamskrapor, slampumpar, automatventiler, frekvensstyrningsutrustning. Byggstart mars/april 2017.
Ombyggnad av produktionslokal i Stenungsund
Projektet avser ändrad användning av industrilokaler till två lägenheter och verksamhetslokaler. Byggstart tidigast sommar 2017.
Målning av plåttak på flerbostadshus i Stenungsund
Avser målning av plåttak på flerbostadshus och förråd i kv Fregatten, Alfredsberg och Smeden.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Uppskattad kostnad.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser modernisering av 7 hissar i flerbostadshus på Hasselbackevägen 4,12,20,28,36, Hällebäcksvägen 74 och Fregatten 2 i Stenungsund.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser återuppbyggnad av industribyggnad. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Ucklum
Projektet avser rivning av befintlig överbyggnad och uppförande av ny överbyggnad på avloppsreningsverk.
Tillbyggnad av affärshus i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av affärslokaler. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av förskola i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av förskola.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Uppskattad byggstart.
Rivning av avloppsreningsverk i Stenungsund
Rivningsanmälan för rivning avloppsanläggning.
Rivning av industrihus i Stenungsund
Rivningslov för rivning av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av lager i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagerlokaler och parkering.
Nybyggnad av barack i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av moduler.
Tillbyggnad av barack i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av moduler Västra Torp 1:35, Anrås 1:28.
Nybyggnad av förråd i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av bodar.
Nybyggnad av lager i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tält.
Nybyggnad av förråd i Stenungsund
Uppförande av personalbodar tidsbegränsat lov.
Ombyggnad av gruppbostad i Stenungsund
Ändrad användning av hotell till HVB-verksamhet.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Stenungsund
Ändring av brandskydd i friskvårdsanläggning.
Nybyggnad av mur i Stenungsund
Marklov för uppförande av mur och anordnande av parkering.
Ombyggnad av mark i Stenungsund
Marklov för ändring av marknivå.
Tillbyggnad av kursgård i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av kursgård. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av lager i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av restaurang i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Nybyggnad av återvinningsstation i Stenungsund
Bygglov för förnyelse av beviljat lov för återvinningsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av nod.
Nybyggnad av transformatorstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av gäststuga i Stenungsund
Bygglov för om- och tillbyggnad av gårdshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Stenungsund
Bygglov för parkeringsplats.
Utvändigt underhåll av affärshus i Stenungsund
Bygglov för utvändig ändring av affärshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Stenungsund
Bygglov för utvändig ändring av ett enbostadshus.
Solkraftsanläggning på befintlig byggnad i Stenungsund
Projektet avser installation av en solkraftsanläggning på befintlig byggnad. Byggnaden innehåller kulturhus med biograf, molekylverkstad och 56 lägenheter.
Utvändig renovering av kyrka i Stenungsund
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Målning av tornfasad inklusive fönster och ljudluckor på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Utvändig renovering av kyrka i Stenungsund
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Dränering, omputsning sockel mm på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Utvändigt underhåll av lager i Stenungsund
Projektet avser ny plåtfasad på lagerlokal. Byggstart uppskattad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: