Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Stenungsund

Nybyggnad av handel- och kontorshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av handel- och kontorshus. Byggstart tidigast våren 2018.

Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 120 lägenheter med bostadsrätt med underliggande garage. Byggstart tidigast årsskiftet 2018/2019.

Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 90 lägenheter med hyresrätt med underliggande garage. Byggstart senhöst 2017.

Nybyggnad av multihall i Stenungsund

Nybyggnad av flerbostadshus i Grössbyn
Projektet avser nybyggnad av 42 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2017.

Nybyggnad av småindustrier i Stenungsund
Intresserade exploatörer kan höra av sig till kommunen.

Nybyggnad av motell i Jörlanda
Projektet avser nybyggnad av motell.

Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i flerbostadshus samt ombyggnad av garage till förråd samt rivning av enbostadshus och garage.

Ombyggnad av återvinningsstation i Stenungsund
Planer finns för upprustning av återvinningsstation.

Ny- och ombyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av tre enklare byggnader (väderskydd) för processutrustning samt byte av processutrustning i en byggnad. Grunden blir betonggrund.

Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Byggstart tidigast sommar 2017. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Byggstart tidigast hösten 2017.

Ramavtal avseende flexibelt foder Stenungsunds kommun
I betong, lergods, segjärn- och gjutjärnsledningar samt brunnsrenovering.

Upprustning/modernisering av avloppsreningsverk i Ucklum
Projektet avser slamskrapor, slampumpar, automatventiler, frekvensstyrningsutrustning. Byggstart mars/april 2017.

Ny gc-väg längs väg 574 i Stora Höga
Ca 400 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.

Ombyggnad av produktionslokal i Stenungsund
Projektet avser ändrad användning av industrilokaler till två lägenheter och verksamhetslokaler. Byggstart tidigast sommar 2017.

Målning av plåttak på flerbostadshus i Stenungsund
Avser målning av plåttak på flerbostadshus och förråd i kv Fregatten, Alfredsberg och Smeden.

Solkraftsanläggning på befintlig byggnad i Stenungsund
Projektet avser installation av en solkraftsanläggning på befintlig byggnad. Byggnaden innehåller kulturhus med biograf, molekylverkstad och 56 lägenheter. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av avloppsreningsverk i Ucklum
Projektet avser rivning av befintlig överbyggnad och uppförande av ny överbyggnad på avloppsreningsverk.

Ombyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Bygglov för ändring av flerbostadshus.

Tillbyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.

Tillbyggnad av lager i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tillbyggnad av restaurang i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.

Nybyggnad av förråd i Stenungsund
Bygglov för uppförande av skjul runt container, nybyggnad av väderskydd ammoniaktank Stenung 17:6.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Stenungsund
Bygglov för utvändig ändring av ett enbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Stenungsund
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.

Ombyggnad av affärshus i Stenungsund
Anmälan för ändring av va och ventilation i affärslokaler. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av återvinningsstation i Stenungsund
Bygglov för förnyelse av beviljat lov för återvinningsstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus.

Nybyggnad av telestation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av nod.

Nybyggnad av pumpstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av spillvattenpumpstation.

Nybyggnad av telestation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av teknikbod och kommunikationsmast.

Nybyggnad av transformatorstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Stenungsund
Bygglov för parkeringsplats.

Tillbyggnad av affärshus i Stenungsund
Projektet avser tillbyggnad och fasadändring av affärslokaler. Uppskattad kostnad.

Rivning av ladugård i Stenungsund
Rivningsanmälan för rivning av ladugård. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Rivning av enbostadshus i Stenungsund
Rivningslov för rivning av ett enbostadshus.

Rivning av industrihus i Stenungsund
Rivningslov för rivning av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av barack i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av moduler.

Tillbyggnad av barack i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av moduler Västra Torp 1:35, Anrås 1:28.

Nybyggnad av förråd i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av bodar.

Nybyggnad av lager i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tält.

Nybyggnad av förråd i Stenungsund
Uppförande av personalbodar tidsbegränsat lov.

Ombyggnad av rekreationsanläggning i Stenungsund
Ändring av brandskydd i friskvårdsanläggning.

Utvändig renovering av kyrka i Stenungsund
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Målning av tornfasad inklusive fönster och ljudluckor på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Utvändig renovering av kyrka i Stenungsund
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Dränering, omputsning sockel mm på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: