Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Stenungsund

Nybyggnad av flerbostadshus och äldreboende i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 200 lägenheter och äldreboende i 2 etapper med 60/etapp.

Nybyggnad av handel- och kontorshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av handel- och kontorshus. Byggstart tidigast våren 2018.

Nybyggnad av bostäder i Stora Höga Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt och 14 villor med 1 och 2 våningar. I projketet ingår nybyggnad av gator och va-ledningar. Byggstart slutet 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av tre punkthus med 77 lägenheter i bostadsrätt. Grunden blir sprängning och platta på mark. Byggstart tidigast augusti 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Grössbyn
Projektet avser nybyggnad av 42 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av seniorbostäder i Stenungsund
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 48 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.

Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Avser mindre flerbostadshus med ca 40-50 lägenheter.

Nybyggnad av småindustri- och kontors-lokaler i Stenungsund
Projektet avser 4-5 tomter som ska säljas. Total tomttyta ca 35000 kvm. Byggstart tidigast slutet 2017.

Nybyggnad av bostäder i Stora Höga
Projektet avser nybyggnad av ca 12 gruppbyggda småhus och 7 stycke tomter. Byggstart våren 2018.

Nybyggnad av motell i Jörlanda
Projektet avser nybyggnad av motell.

Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i flerbostadshus samt ombyggnad av garage till förråd samt rivning av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av klubbhus mm i Stora Höga
Projektet avser nybyggnad av klubbhus, samlingslokaler, omklädningsrum, spekerbås och parkeringsplatser. Byggstart tidigast augusti 2017.

Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Byggstart tidigast sommar 2017. Uppskattad kostnad.

Ny- och ombyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av tre enklare byggnader (väderskydd) för processutrustning samt byte av processutrustning i en byggnad. Grunden blir betonggrund.

Ramavtal avseende flexibelt foder Stenungsunds kommun
I betong, lergods, segjärn- och gjutjärnsledningar samt brunnsrenovering.

Ombyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad av lokal till 4 lägenheter. Byggstart tidigast våren 2018.

Upprustning/modernisering av avloppsreningsverk i Ucklum
Projektet avser slamskrapor, slampumpar, automatventiler, frekvensstyrningsutrustning. Byggstart mars/april 2017.

Ombyggnad av produktionslokal i Stenungsund
Projektet avser ändrad användning av industrilokaler till två lägenheter och verksamhetslokaler. Byggstart tidigast sommar 2017.

Målning av plåttak på flerbostadshus i Stenungsund
Avser målning av plåttak på flerbostadshus och förråd i kv Fregatten, Alfredsberg och Smeden.

Modernisering av hissar i flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser modernisering av 7 hissar i flerbostadshus på Hasselbackevägen 4,12,20,28,36, Hällebäcksvägen 74 och Fregatten 2 i Stenungsund.

Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av avloppsreningsverk i Ucklum
Projektet avser rivning av befintlig överbyggnad och uppförande av ny överbyggnad på avloppsreningsverk.

Tillbyggnad av förskola i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av förskola.

Ombyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Bygglov för ändring av flerbostadshus.

Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.

Tillbyggnad av affärshus i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av affärslokaler. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Stenungsund
Bygglov för utvändig ändring av ett enbostadshus.

Nybyggnad av telestation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av nod.

Nybyggnad av parkeringsplats i Stenungsund
Bygglov för parkeringsplats.

Tillbyggnad av kursgård i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av kursgård. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tillbyggnad av lager i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tillbyggnad av restaurang i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.

Nybyggnad av återvinningsstation i Stenungsund
Bygglov för förnyelse av beviljat lov för återvinningsstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus.

Tillbyggnad av affärshus i Stenungsund
Projektet avser tillbyggnad och fasadändring av affärslokaler. Uppskattad kostnad.

Rivning av industrihus i Stenungsund
Rivningslov för rivning av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av lager i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagerlokaler och parkering.

Nybyggnad av barack i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av moduler.

Tillbyggnad av barack i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av moduler Västra Torp 1:35, Anrås 1:28.

Nybyggnad av förråd i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av bodar.

Nybyggnad av lager i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tält.

Nybyggnad av förråd i Stenungsund
Uppförande av personalbodar tidsbegränsat lov.

Ombyggnad av rekreationsanläggning i Stenungsund
Ändring av brandskydd i friskvårdsanläggning.

Solkraftsanläggning på befintlig byggnad i Stenungsund
Projektet avser installation av en solkraftsanläggning på befintlig byggnad. Byggnaden innehåller kulturhus med biograf, molekylverkstad och 56 lägenheter.

Utvändig renovering av kyrka i Stenungsund
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Målning av tornfasad inklusive fönster och ljudluckor på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Utvändig renovering av kyrka i Stenungsund
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Dränering, omputsning sockel mm på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: