Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sotenäs

Nybyggnad av enbostadshus i Hunnebostrand
I projektet ingår exploateringsarbeten för gata och va-ledningar. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av bostäder i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus (SABO hus).
Tillbyggnad av vattenledning i Sotenäs
Projektet avser utbyggnad av VA i Orrvik/Vansvik.
Ombyggnad i badhus i Kungshamn
Projektet avser utbyte av befintligt ventilationsaggregat i badhus.
Renovering av badhus i Kungshamn
Projektet avser renovering av bassäng. Glasfiberlining: Jacopoolen AB, Stämmetvägen 9, 454 93 Brastad, tel 0523-10222.
Tillbyggnad av badhus i Kungshamn
Projektet avser tillbyggnad av omklädningsrum, gym samt personalrum.
Ombyggnad av bergvärmeanläggningar i flerbostadshus i Sotenäs kommun
Projektet avser ombyggnation av bergvärmecentraler på Skyttevägen 1-3 på Smögen, Köpmangatan 16 i Hunnebostrand samt Lyckogatan 7 och 9 och Eklidsgatan 1 i Bovallstrand. Avsikten är att dela upp projektet i 2 delentreprenader där 4 anläggningar byggs om under 2017 och 3 anläggningar under 2018.
Ombyggnad till lokaler i Sotenäs
Projektet avser verksamhetsanpassningar av f d förskolelokaler. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ramavtal avseende konsulter för mark- och exploateringstjänster i Sotenäs kommun
Avser ramavtal som syftar till att tillgodose Sotenäs kommuns löpande behov av konsulter för mark- och exploateringstjänster. Uppskattad kostnad.
Ny vattenledning i Sotenäs
Projektet avser ny sjöförlagd vattenledning mellan fastlandet och Bohus Malmön.
Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Nybyggnad av industribyggnad (bef båghall). Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av stugby i Kungshamn
Nybyggnad av 3 st fritidshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungshamn
Nybyggnad flerbostadshus.
Dörrbyten i bostadsområden i Sotenäs kommun
Objektet omfattar byten av lägenhetsdörrar, sidoljus och förrådsdörrar på Mejselgatan 2-6 och Väggabacken 4-7, 42-47 i Kungshamn, Skyttevägen 1-3 i Smögen samt Långelidsvägen 1 och Köpmansgatan 32 i Hunnebostrand.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Hunnebostrand
Objektet omfattar totalt 8 stycken huskroppar belägna på Kantarellvägen 2-14 i Hunnebostrand. Projektet avser byte av samtliga fönster och fönsterdörrar med tillhörande arbeten på samtliga hus inom objektet.
Ombyggnad av nätstation i Kungshamn
Ombyggnad nätstation.
Nybyggnad av fritidshus i Kungshamn
Nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Kungshamn
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av pumpstation i Kungshamn
Nybyggnad av 2 st pumpstationer, kommunala.
Nybyggnad av brygga i Kungshamn
Nybyggnad av pontonbryggor.
Nybyggnad av soprum i Kungshamn
Nybyggnad av soprum samt rivningav bef soprum.
Nybyggnad av toalett i Kungshamn
Nybyggnad av toalettbyggnad.
Nybyggnad av barack i Kungshamn
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av villavagnar tom 2027-06-01.
Tillbyggnad av sjöbod i Kungshamn
Tillbyggnad sjöbod/magasin.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Kungshamn
Utvändig ändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Kungshamn
Utvändig ändring enbostadshus samt uppförande av skärmtak uteservering.
Ombyggnad i skola i Sotenäs
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: