Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sotenäs

Nybyggnad av fiskodling i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av landbaserad fiskodling. Byggstart tidigast hösten 2018. Uppskattad kostnad.
Ny biogasanläggning
Avser nybyggnad av biogasanläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Hunnebostrand
I projektet ingår exploateringsarbeten för gata och va-ledningar. Byggstart tidigast kvartal 1 2018.
Nybyggnad av bostäder i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av parhus, fyrbohus och enbostadshus. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av bostäder i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus (SABO hus), BOA 640 kvm. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av bostäder i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus (SABO hus), BOA 640 kvm. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av GC-väg i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av GC-väg.
Nybyggnad av GC-väg i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg.
Nybyggnad av industri och lager i Bovallstrand
Avser ca 7 hektar mark som kommer att säljas till olika byggherrar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 4 lägenheter.
Tillbyggnad av vattenledning i Sotenäs
Projektet avser utbyggnad av VA i Orrvik/Vansvik.
Nybyggnad hygienvårdsanläggning i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av hygienvårdsanläggning.
Utbyggnad av småbåtshamn i Kungshamn
Projektet avser utbyggnad av småbåtshamn.
Renovering av badhus i Kungshamn
Projektet avser renovering av bassäng. Glasfiberlining: Jacopoolen AB, Stämmetvägen 9, 454 93 Brastad, tel 0523-10222.
Tillbyggnad av badhus i Kungshamn
Projektet avser tillbyggnad av omklädningsrum, gym samt personalrum.
Anpassning av lokaler i Sotenäs
Projektet avser in- och utvängdi anpassning av lokaler för sjuksköterskeverksamhet och förskola.
Ombyggnad i badhus i Kungshamn
Projektet avser utbyte av befintligt ventilationsaggregat i badhus.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 174 mellan Dingle-Kungshamn
Projektet avser en separerad gång- och cykelväg på en ca 600 meter lång sträcka mellan Fabriksgatan och Heljerödsgatan. Byggstart tidigast hören 2018. Uppskattad kostnad.
Ny vattenledning i Sotenäs
Projektet avser ny sjöförlagd vattenledning mellan fastlandet och Bohus Malmön.
Ramavtal avseende konsulter för mark- och exploateringstjänster i Sotenäs kommun
Avser ramavtal som syftar till att tillgodose Sotenäs kommuns löpande behov av konsulter för mark- och exploateringstjänster. Uppskattad kostnad.
Uppsättning av laddstolpar i Sotenäs
Projektet avser uppställning av elstolpar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Hunnebo, Kungshamn
Tillbyggnad samt fasadänring av flerbostadshus. 3 lägenheter varav en ska få balkongen utbyggd. De övriga 2 lägenheterna ska byggas ihop samt att ett rum ska byggas där befintlig terass är nu.
Nybyggnad av barack i Kungshamn
Tillfällig lov i 10 år för byggbodar.
Tillbyggnad av sjöbod i Kungshamn
Tillbyggnad av sjöbod tidsbegränsat lov i 5 år.
Nybyggnad av mur i Kungshamn
Nybyggnad av murar.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungshamn
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef.
Ombyggnad av butik i Kungshamn
Periodiskt tidsbegränsat lov ändrad användning 2017-09-01 - 2018-03-31.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: