Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sotenäs

Nybyggnad av flerbostadshus i hamnen, Smögen
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter i flerbostadshus med parkeringsgarage (3500 kvm) under fem hus.

Nybyggnad av campingplats i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av ca 90 campingstugor, gator och va-ledningar. Byggstart tidigast våren 2018.

Nybyggnad av enbostadshus i Hunnebostrand
I projektet ingår exploateringsarbeten för gata och va-ledningar. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av bostäder i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus (SABO hus). Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad och rivning av vårdcentral mm i Kungshamn
Projektet avser rivning av hus C, D och E och nybyggnad av byggnad innehållande lokaler för apotek, rehab, folktandvård, vårdcentral, ungdoms- och barnmorskemottagning samt tillhörande utemiljö och parkering.

Nya fritidshus i Tossene
Projektet avser nybyggnad av 23 fritidshus. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i hamnen, Smögen
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i flerbostadshus. Leverantör av utvändiga dörrar: Byggtillbehör i Väst AB, Kilbäcksgatan 21, 451 30 Uddevalla, Christian Gatt tel 070-6777902.

Utbyggnad av VA i Sotenäs
Projektet avser utbyggnad av VA-nätet.

Drift och underhåll på bro över Sotenkanalen
Öppningsbar bro.

Nybyggnad av industriområde i Väjern

Ny utomhusmiljö vid idrottsplats i Kungshamn
Projektet avser anläggning av näridrottsplats med bl a skatepark, spontanidrott, förberedelse för isbana sam tillhörande parkeringsytor, planeringsytor, belysningsanläggning, öppna dagvattendiken, VA-ledningar mm. Byggstart tidigast våren 2017.

Ombyggnad av bergvärmeanläggningar i flerbostadshus i Sotenäs kommun
Projektet avser ombyggnation av bergvärmecentraler på Skyttevägen 1-3 på Smögen, Köpmangatan 16 i Hunnebostrand samt Lyckogatan 7 och 9 och Eklidsgatan 1 i Bovallstrand. Avsikten är att dela upp projektet i 2 delentreprenader där 4 anläggningar byggs om under 2017 och 3 anläggningar under 2018.

Nybyggnad av intagsledningar för råvatten vid Tåsteröds Stora Vatten, Sotenäs kommun
Objektet avser rivning av två befintliga intagsledningar och anläggande av två nya intagsledningar för råvatten vid Tåsteröds Stora Vatten. I arbetet ingår också byte av två avstängningsventiler och två intagsanordningar. Hela ledningslängden är att betraktas som sjöförlagd ledning. Total ledningslängd för de två intagsledningarna är ca 265 m.

Balkongrenovering på flerbostadshus i Kungshamn
Projektet avser renovering av befintliga balkonger gjutna i betong, totalt 30 st av varierande längd.

Exploatering av va och vägar i Tossene
Byggstart tidigast våren 2017.

Leverans och montage av linspel till Bohus-Malmön

Installation av solcellsanläggningar på flerbostadshus i Kungshamn
Avser genomförande av installationer av nya Solcellsanläggningar på Långemajas Gata i Kungshamn.

Målningsåtgärder på flerbostadshus i Sotenäs
Projektet avser målningsåtgärder på flerbostadshus och garage.

Utvändig renovering av kyrka i Sotenäs
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Foglagning på torn. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Takisolering av äldreboende i Sotenäs
Takisolering av Hunnebohemmet. Upptaget i investeringsbudget 2015-2017.

Renovering av fönster på kyrka i Smögen
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av fönster på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Ytbehandling på fyrtorn på Hållö
I syfte att undvika ett större underhållsarbete skall tornhuset på fyren få ett kompletterande ytskikt av Polysiloxanfärg.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: