Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sotenäs

Nybyggnad av hotell i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av hotell med 30 rum, konferenslokaler och SPA.
Nybyggnad av bostäder i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus (SABO hus).
Ombyggnad av vattenverk i Kungshamn
Projektet avser filteranläggning för biologisk rening.
Exploateringsområde kommunala tomter och förskola i Kungshamn
Detaljplaneärende avseende kommunala tomter, möjlig etablering mindre verksamheter samt förskole- och fritidsverksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 4 lägenheter.
Tillbyggnad av vattenledning i Sotenäs
Projektet avser utbyggnad av VA i Orrvik/Vansvik.
Ombyggnad i badhus i Kungshamn
Projektet avser utbyte av befintligt ventilationsaggregat i badhus.
Renovering av badhus i Kungshamn
Projektet avser renovering av bassäng. Glasfiberlining: Jacopoolen AB, Stämmetvägen 9, 454 93 Brastad, tel 0523-10222.
Tillbyggnad av badhus i Kungshamn
Projektet avser tillbyggnad av omklädningsrum, gym samt personalrum.
Nybyggnad av kontor i Kungshamn
Beslut saknas. Planer finns på nybyggnad av kontor och anläggande av nya bryggor.
Ramavtal avseende konsulter för mark- och exploateringstjänster i Sotenäs kommun
Avser ramavtal som syftar till att tillgodose Sotenäs kommuns löpande behov av konsulter för mark- och exploateringstjänster. Uppskattad kostnad.
Ny vattenledning i Sotenäs
Projektet avser ny sjöförlagd vattenledning mellan fastlandet och Bohus Malmön.
Dörrbyten i bostadsområden i Sotenäs kommun
Objektet omfattar byten av lägenhetsdörrar, sidoljus och förrådsdörrar på Mejselgatan 2-6 och Väggabacken 4-7, 42-47 i Kungshamn, Skyttevägen 1-3 i Smögen samt Långelidsvägen 1 och Köpmansgatan 32 i Hunnebostrand.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Hunnebostrand
Objektet omfattar totalt 8 stycken huskroppar belägna på Kantarellvägen 2-14 i Hunnebostrand. Projektet avser byte av samtliga fönster och fönsterdörrar med tillhörande arbeten på samtliga hus inom objektet.
Ombyggnad av nätstation i Kungshamn
Ombyggnad nätstation.
Nybyggnad av mur i Kungshamn
Nybyggnad av murar.
Nybyggnad av fritidshus i Kungshamn
Nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Kungshamn
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av klubbhus i Kungshamn
Nybyggnad av klubbhus och omklädningsrum samt rivning av byggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungshamn
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef.
Tillbyggnad av sjöbod i Kungshamn
Tillbyggnad av sjöbod tidsbegränsat lov i 5 år.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kungshamn
Tillbyggnad enbostadshus.
Tillbyggnad av sjöbod i Kungshamn
Tillbyggnad sjöbod/magasin.
Nybyggnad av barack i Kungshamn
Tillfällig lov i 10 år för byggbodar.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Kungshamn
Utvändig ändring enbostadshus samt uppförande av skärmtak uteservering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: