Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sotenäs

Nybyggnad av bostäder i Sotenäs
Avser ca 13 tomter samt 2 mindre flerbostadshus.

Renovering av badhus i Kungshamn
Avser renovering av bassäng.

Nybyggnad av flerbostadshus och villatomter i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus och 10 villa tomter.

Nybyggnad av flerbostadshus och grupphus på Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus och grupphus.

Drift och underhåll på bro över Sotenkanalen
Öppningsbar bro.

Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av industrihus på Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av industrihus.

Tillbyggnad av badhus i Kungshamn
Avser tillbyggnad av omklädningsrum, gym samt personalrum.

Ombyggnad av bergvärmeanläggningar i flerbostadshus i Sotenäs kommun
Projektet avser ombyggnation av bergvärmecentraler på Skyttevägen 1-3 på Smögen, Köpmangatan 16 i Hunnebostrand samt Lyckogatan 7 och 9 och Eklidsgatan 1 i Bovallstrand. Avsikten är att dela upp projektet i 2 delentreprenader där 4 anläggningar byggs om under 2017 och 3 anläggningar under 2018.

Exploatering för småhustomter på Sotenäs
Avser 22 nya tomter.

Ombyggnad till lokaler i Sotenäs
Projektet avser verksamhetsanpassningar av f d förskolelokaler. Byggstart tidigast våren 2018.

Leverans och montage av linspel till Bohus-Malmön

Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Nybyggnad av industribyggnad (bef båghall).

Dörrbyten i bostadsområden i Sotenäs kommun
Objektet omfattar byten av lägenhetsdörrar, sidoljus och förrådsdörrar på Mejselgatan 2-6 och Väggabacken 4-7, 42-47 i Kungshamn, Skyttevägen 1-3 i Smögen samt Långelidsvägen 1 och Köpmansgatan 32 i Hunnebostrand.

Fönsterbyte på flerbostadshus i Hunnebostrand
Objektet omfattar totalt 8 stycken huskroppar belägna på Kantarellvägen 2-14 i Hunnebostrand. Projektet avser byte av samtliga fönster och fönsterdörrar med tillhörande arbeten på samtliga hus inom objektet.

Målningsåtgärder på flerbostadshus i Sotenäs
Projektet avser målningsåtgärder på flerbostadshus och garage.

Balkongrenovering på flerbostadshus i Kungshamn
Projektet avser renovering av befintliga balkonger gjutna i betong, totalt 30 st av varierande längd.

Nybyggnad av parkeringsplats i Kungshamn
Tidsbegränsat lov för parkering.

Tillbyggnad av altan i Kungshamn
Tillbyggnad av balkong tidsbegränsat lov, samt vindskydd periodiskt tidsbegränsat lov Smögenmön 1:1.

Tillbyggnad av förråd i Kungshamn
Tillbyggnad av komplementbyggnad.

Tillbyggnad av restaurang i Kungshamn
Tillbyggnad av restaurang. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Kungshamn
Utvändig ändring av enbostadshus.

Ombyggnad av transformatorstation i Kungshamn
Ombyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av pumpstation i Kungshamn
Nybyggnad av 2 st pumpstationer, kommunala.

Nybyggnad av enbostadshus i Kungshamn
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av cistern i Kungshamn
Nybyggnad av gastank.

Nybyggnad av klubbhus i Kungshamn
Nybyggnad av klubblokal tidsbegränsat lov i 10 år.

Nybyggnad av mast i Kungshamn
Nybyggnad av mobilmast med tillhörande teknikbod.

Nybyggnad av parkeringsplats i Kungshamn
Nybyggnad av parkering.

Nybyggnad av soprum i Kungshamn
Nybyggnad av soprum samt rivningav bef soprum.

Nybyggnad av toalett i Kungshamn
Nybyggnad av toalettbyggnad.

Ombyggnad i skola i Sotenäs
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i skola.

Utvändig renovering av kyrka i Sotenäs
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Foglagning på torn. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Renovering av fönster på kyrka i Smögen
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av fönster på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Ytbehandling på fyrtorn på Hållö
I syfte att undvika ett större underhållsarbete skall tornhuset på fyren få ett kompletterande ytskikt av Polysiloxanfärg.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: