Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sotenäs

Nybyggnad av enbostadshus i Hunnebostrand
I projektet ingår exploateringsarbeten för gata och va-ledningar. Byggstart tidigast hösten 2017.

Nybyggnad av bostäder i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av parhus, fyrbohus och enbostadshus. Byggstart tidigast sommar 2017.

Nya fritidshus i Tossene
Projektet avser nybyggnad av 23 fritidshus. Byggstart tidigast våren 2018.

Utbyggnad av VA i Sotenäs
Projektet avser utbyggnad av VA-nätet.

Drift och underhåll på bro över Sotenkanalen
Öppningsbar bro.

Ny utomhusmiljö vid idrottsplats i Kungshamn
Projektet avser anläggning av näridrottsplats med bl a skatepark, spontanidrott, förberedelse för isbana sam tillhörande parkeringsytor, planeringsytor, belysningsanläggning, öppna dagvattendiken, VA-ledningar mm. Byggstart tidigast våren 2017.

Tillbyggnad av vattenledning i Sotenäs
Projektet avser utbyggnad av VA i Orrvik/Vansvik.

Ombyggnad av bergvärmeanläggningar i flerbostadshus i Sotenäs kommun
Projektet avser ombyggnation av bergvärmecentraler på Skyttevägen 1-3 på Smögen, Köpmangatan 16 i Hunnebostrand samt Lyckogatan 7 och 9 och Eklidsgatan 1 i Bovallstrand. Avsikten är att dela upp projektet i 2 delentreprenader där 4 anläggningar byggs om under 2017 och 3 anläggningar under 2018.

Nybyggnad av intagsledningar för råvatten vid Tåsteröds Stora Vatten, Sotenäs kommun
Objektet avser rivning av två befintliga intagsledningar och anläggande av två nya intagsledningar för råvatten vid Tåsteröds Stora Vatten. I arbetet ingår också byte av två avstängningsventiler och två intagsanordningar. Hela ledningslängden är att betraktas som sjöförlagd ledning. Total ledningslängd för de två intagsledningarna är ca 265 m.

Fönsterbyte på flerbostadshus i Hunnebostrand
Objektet omfattar totalt 8 stycken huskroppar belägna på Kantarellvägen 2-14 i Hunnebostrand. Projektet avser byte av samtliga fönster och fönsterdörrar med tillhörande arbeten på samtliga hus inom objektet.

Nybyggnad av industrihall i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av isolerad hall för förvaring av båtar. Byggstart tidigast våren 2018.

Ny vattenledning i Sotenäs
Projektet avser ny sjöförlagd vattenledning mellan fastlandet och Bohus Malmön.

Exploatering av va och vägar i Tossene
Byggstart tidigast våren 2018.

Leverans och montage av linspel till Bohus-Malmön

Installation av solcellsanläggningar på flerbostadshus i Kungshamn
Avser genomförande av installationer av nya Solcellsanläggningar på Långemajas Gata i Kungshamn.

Målningsåtgärder på flerbostadshus i Sotenäs
Projektet avser målningsåtgärder på flerbostadshus och garage.

Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Nybyggnad av industribyggnad.

Tillbyggnad av restaurang i Kungshamn
Tillbyggnad av restaurang.

Tillbyggnad av badhus i Kungshamn
Tillbyggnad av simhall, motionsanläggning.

Tillbyggnad av altan i Kungshamn
Tillbyggnad av balkong tidsbegränsat lov, samt vindskydd periodiskt tidsbegränsat lov Smögenmön 1:1.

Balkongrenovering på flerbostadshus i Kungshamn
Projektet avser renovering av befintliga balkonger gjutna i betong, totalt 30 st av varierande längd.

Nybyggnad av klubbhus i Kungshamn
Nybyggnad av klubblokal tidsbegränsat lov i 10 år.

Nybyggnad av mast i Kungshamn
Nybyggnad av mobilmast med tillhörande teknikbod.

Nybyggnad av parkeringsplats i Kungshamn
Nybyggnad av parkering.

Ombyggnad av transformatorstation i Kungshamn
Ombyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Kungshamn
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av cistern i Kungshamn
Nybyggnad av gastank.

Utvändig renovering av kyrka i Sotenäs
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Foglagning på torn. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Takisolering av äldreboende i Sotenäs
Takisolering av Hunnebohemmet. Upptaget i investeringsbudget 2015-2017.

Renovering av fönster på kyrka i Smögen
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av fönster på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Ytbehandling på fyrtorn på Hållö
I syfte att undvika ett större underhållsarbete skall tornhuset på fyren få ett kompletterande ytskikt av Polysiloxanfärg.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: