Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sotenäs

Nybyggnad av enbostadshus i Hunnebostrand
I projektet ingår exploateringsarbeten för gata och va-ledningar. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad och rivning av vårdcentral mm i Kungshamn
Projektet avser rivning av hus C, D och E och nybyggnad av byggnad innehållande lokaler för apotek, rehab, folktandvård, vårdcentral, ungdoms- och barnmorskemottagning samt tillhörande utemiljö och parkering.
Nybyggnad av bostäder i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus (SABO hus).
Ny biogasanläggning
Avser nybyggnad av biogasanläggning. Byggstart tidigast hösten 2017.
Renovering av badhus i Kungshamn
Avser renovering av bassäng.
Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av vattenledning i Sotenäs
Projektet avser utbyggnad av VA i Orrvik/Vansvik.
Tillbyggnad av badhus i Kungshamn
Avser tillbyggnad av omklädningsrum, gym samt personalrum.
Ombyggnad av bergvärmeanläggningar i flerbostadshus i Sotenäs kommun
Projektet avser ombyggnation av bergvärmecentraler på Skyttevägen 1-3 på Smögen, Köpmangatan 16 i Hunnebostrand samt Lyckogatan 7 och 9 och Eklidsgatan 1 i Bovallstrand. Avsikten är att dela upp projektet i 2 delentreprenader där 4 anläggningar byggs om under 2017 och 3 anläggningar under 2018.
Ny vattenledning i Sotenäs
Projektet avser ny sjöförlagd vattenledning mellan fastlandet och Bohus Malmön.
Ombyggnad till lokaler i Sotenäs
Projektet avser verksamhetsanpassningar av f d förskolelokaler. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ombyggnad till lokaler i Sotenäs
Projektet avser verksamhetsanpassningar av f d förskolelokaler. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Nybyggnad av industribyggnad (bef båghall). Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av stugby i Kungshamn
Nybyggnad av 3 st fritidshus.
Ramavtal avseende konsulter för mark- och exploateringstjänster i Sotenäs kommun
Avser ramavtal som syftar till att tillgodose Sotenäs kommuns löpande behov av konsulter för mark- och exploateringstjänster.
Målningsåtgärder på flerbostadshus i Sotenäs
Projektet avser målningsåtgärder på flerbostadshus och garage.
Dörrbyten i bostadsområden i Sotenäs kommun
Objektet omfattar byten av lägenhetsdörrar, sidoljus och förrådsdörrar på Mejselgatan 2-6 och Väggabacken 4-7, 42-47 i Kungshamn, Skyttevägen 1-3 i Smögen samt Långelidsvägen 1 och Köpmansgatan 32 i Hunnebostrand.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Hunnebostrand
Objektet omfattar totalt 8 stycken huskroppar belägna på Kantarellvägen 2-14 i Hunnebostrand. Projektet avser byte av samtliga fönster och fönsterdörrar med tillhörande arbeten på samtliga hus inom objektet.
Ombyggnad av transformatorstation i Kungshamn
Ombyggnad av transformatorstation.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Kungshamn
Projektet avser renovering av befintliga balkonger gjutna i betong, totalt 30 st av varierande längd.
Nybyggnad av barack i Kungshamn
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av villavagnar tom 2027-06-01.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungshamn
Tidsbegränsat lov för parkering.
Tillbyggnad av altan i Kungshamn
Tillbyggnad av balkong tidsbegränsat lov, samt vindskydd periodiskt tidsbegränsat lov Smögenmön 1:1.
Tillbyggnad av förråd i Kungshamn
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Kungshamn
Tillbyggnad av restaurang. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Kungshamn
Utvändig ändring av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungshamn
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av cistern i Kungshamn
Nybyggnad av gastank.
Nybyggnad av pumpstation i Kungshamn
Nybyggnad av 2 st pumpstationer, kommunala.
Nybyggnad av klubbhus i Kungshamn
Nybyggnad av klubblokal tidsbegränsat lov i 10 år.
Nybyggnad av mast i Kungshamn
Nybyggnad av mobilmast med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av brygga i Kungshamn
Nybyggnad av pontonbryggor.
Nybyggnad av soprum i Kungshamn
Nybyggnad av soprum samt rivningav bef soprum.
Nybyggnad av toalett i Kungshamn
Nybyggnad av toalettbyggnad.
Ombyggnad i skola i Sotenäs
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i skola.
Utvändig renovering av kyrka i Sotenäs
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Foglagning på torn. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Renovering av fönster på kyrka i Smögen
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av fönster på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Ytbehandling på fyrtorn på Hållö
I syfte att undvika ett större underhållsarbete skall tornhuset på fyren få ett kompletterande ytskikt av Polysiloxanfärg.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: