Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Skövde

Om- och nybyggnad av konferenscentrum i Skövde
Projektet avser bla ny kongresshall för ca 1200 deltagare, renovering av hotellanläggning samt nybyggnad av ca 100 hotellrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av 190 lägenheter i flerbostadshus/punkthus. Bostäderna ska preliminärt inkludera en gruppbostad. .
Nybyggnad av kontorshus i Skövde
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad. LOA är ca 5400 m2. Lokalerna skall inrymma kontor samt utrymmen för teknik och förråd. Nybyggnaden uppföres i 7 våningsplan varav nedre våningsplan (plan 1) delvis utgör souterrängplan.
Nybyggnad av parkeringshus i Skövde
Avser nytt parkeringshus med ca 600 p-platser.
Utbyggnad av fritidsområde i Skövde
Projektet avser utbyggnad av fritidsområde med bl a nytt konstsnöspår (ca 10 km) inklusive konstsnösystem. Renovering av utomhusbadet. Nu nerfart samt förlängning av befintlig slalombacka inkl konstsnösystem. Nybyggnad av omklädningsrum, samlingsrum, vallabod och servicerum för cyklar.
Nybyggnad av bostäder i Skövde
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus Sköve
Projektet avser nybyggnad av ett punkthus med 44 lägenheter och en lokal, samt rivning av ett affärshus.
Nybyggnad av bostäder i Skövde, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 25 lägenheter i två-plans flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Skövde
Avser nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnader.
Ombyggnad av väg/gata och torg i Skövde
Projektet avser nybyggnad av Hertig Johans gata från Fredsgatan i väster fram till Hertig Johans torg i öster. Arbetet omfattar främst beläggningsarbeten med granithällar och betongsten samt gatstensytor.
Nybyggnad av bostäder i Skövde
Ca 20 lägenheter i radhus.
Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Skövde
Avser om- och tillbyggnad av gymnasieskola.
Ombyggnad av unilab/patologen vid sjukhus i Skövde
Projektet avser ombyggnad i befintliga lokaler för patologlabratorie samt byte av fönster.
Nyyggnad av förskola i Skövde
Avser nybyggnad av förskola. Finns även planer på 2 förskolor till på option.
Nyggnad av förskolor i Skövde Etapp 2
Avser nybyggnad av 2 stycken förskolor.
Nyggnad av förskolor i Skövde Etapp 3
Avser nybyggnad av 2 stycken förskolor.
Ombyggnad av ladugård till möteslokaler mm i Skövde
Entreprenaden avser följande delar: Del av ladugårdsbyggnad byggs om från befintlig ligghall för nötkreatur samt stall till gemensamhetsdelar och gårdscentrum. Total ombyggnadsyta ca. 700m², Gårdsplan, Byte tak av Fårhus/Garage samt installation oljeavskiljare i garage, Ny Gödselplatta, Rivning av Vagnslidret, Nybyggnad toaletter, Flytt av befintligt utedass, Ombyggnad befintlig elcentral samt Brygga och Spång. Option 1: Muddring.
Brounderhåll för bro 16-560-1 och 16-561-1 i Skövde
Avser brounderhåll för bro 16-560-1 över vadsbovägen på norra bergvägen och bro 16-561-1 över vadsbrovägen på ekängsvägen i Skövde.
Om- och tillbyggnad av förskola i Skövde
Avser om- och tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser ändrad användning av flerbostadshus - ombyggnad av lokal till 9 st lägenheter.
Nybyggnad av församlingshem i Skövde
Avser nybyggnad av församlingshem.
Ombyggnad till ledningshall mm på Skövde Garnison
Avser nybyggnation av by 108 skärmtak Ca 470 m², delar av by 103 ca 500 m² byggs om till två lektionssalar med ett gemensamt datarum samt delar av by 105 Ca 350 m² byggs om till hall för ledningscontainrar som skall anslutas med el, torrluft och datakablage med ett gemensamt datarum.
Nybyggnad av betongpark i Skövde
Projektet avser nybyggnad av actionpark/betongpark för spontanidrott, skateboard, parkour och cykling.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.
Utbyte av hissar i flerbostadshus i Skövde
Objektet består av byte av 8 st. hissar i ett hyreshus inom kv. Regementet 1. En hiss ska bytas 2017, tre st 2018 och fyra st 2019.
Ombyggnad av park i Skövde
Avser ombyggnad av park.
Ombyggnad av pumpstation i Skövde
Avser projektering, dimensionering samt prefabricering av en komplett pumpstation, inkl. pumpsump, pumpmontage och överbyggnad.
Ombyggnad av fabrikshus i Skövde Etapp 2
Avser renovering av fabrik.
Ombyggnad av fjärrvärmeledning i Skövde
Avser byte av fjärrvärmeinstallation inom Skövde garnison. Ledning byts från värmecentral by 196 till KK10 med service till by 213 och by 208 ersättning av befintligt nät mot nytt och energieffektivare nät.
Tillbyggnad av fabrik i Skövde Etapp 1
Avser tillbyggnad av fabrik.
Nybyggnad av industrihus i Skövde
Avser nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Avser utvändig ändring av flerbostadshus - fönsterbyte.
Installation av solcellsanläggningar på parkering vid sjukhus i Skövde
En total toppeffekt på 415 kW monteras på fem ramverk.
Tillbyggnad av ishall i Skövde
Avser tillbyggnad av idrottsbyggnad på ca 2840 kvm.
Ombyggnad av gruppbostad i Skövde
Avser ombyggnad av arbetsplatser för brukare med särskilda behov. Befintliga lokaler kommer att byggas om för enklare köksverksamhet, tvätthantering, korgtvätt samt snickeri.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser radonåtgärder.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Skövde
Avser nybyggnad av 2 st GC-vägar. GC1 - Storgatan, mellan Skolgatan och Skaraborgsgatan. GC2 - Varnhemsgatan, från Badhusgatan upp till Södra Bergvägen.
Nybyggnad av parhus i Skövde
Avser nybyggnad av en- och tvåbostadshus.
Nybyggnad av bullerskyddsskärm i Skövde
Avser nybyggnad av bullerskydd av typen prefabricerade kassetter. Objektet är beläget i Skövde kommun, Vadsbovägen mellan Badhusrondellen och Norrmalmsrondellen. Uppskattad byggstart.
Ny isyta på Lillegården i Skövde
Avser att utöka isyta och även möjliggöra ett större nyttjande av bef isyta. Detta ska ske genom att en ny ishall (hall B) byggs i anslutning till bef byggnad. Samt att bef ispist och sarg (hall A) bytas ut för att undvika permafrost och därmed möjliggöra att isytan kan brukas året om.
Ombyggnad till kontor i Skövde
Avser ombyggnad av plan 2 till kontor med entréytor, pausrum, möteslokaler samt ett nytt fläktrum.
Kamerabyte i Skultorpstunneln
Kamerabyte samt incidentdetektering.
Ombyggnad av badhusrondell i Skövde
Avser ombyggnation av befintlig cirkulation, Badhusrondellen i Skövde, från enfältig till tvåfältig.
Nybyggnad av industrihus i Skövde
Avser nybyggnad av industribyggnad som inrymmer 4 lokaler.
Tillbyggnad av gym i Skövde
Avser tillbyggnad av friskvård/träningsanläggning.
Nybyggnad av trafiksignaler i Skövde
Avser två stycken trafiksignalsanläggningar i Södra Ryd.
Tillbyggnad av altan/uterum i Skövde
Avser tillbyggnad av radhus - altan/uterum samt fasadrenovering.
Tillbyggnad av industrihus i Skövde
Avser tillbyggnad samt utvändig ändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus - byte av fönster och takpannor.
Utvändigt underhåll av kyrka i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av kyrka.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus - gårdshus till bostad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser tillbyggnad av flerbostadshus till studentboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser ombyggnad av 1 lägenhet.
Nybyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband, Landsbygdsfiber Skövde AB
Avser Svetsning / Inkoppling / Bygga Nod för för byggande av passivt fiberoptiskt nät för bredband Skövde Fiber Etapp Borgunda
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av garage i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad - garage.
Tillbyggnad av förråd i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad - gasförråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Anmälan för installation av ny hiss i flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Skövde
Anmälan för ombyggnad och ändrad planlösning av kontorsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Anmälan för utvändig ändring av flerbostadshus - insättning av ny entrédörr.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Anmälan för ändrad användning av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Skövde
Anmälan för ändring av planlösning av kontor/försäljning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Avser tillbyggnad av flerbostadshus - balkong, uterum samt takbyte. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Tillbyggnad av lager i Skövde
Avser tillbyggnad av industribyggnad - lagerlokal på ca 60-70 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser ändrad användning av flerbostadshus.
Nybyggnad av sophus i Skövde
Bygglov för anläggande av underjordiska kärl för källsortering Kalkstenen 1,Sandstenen 2.
Nybyggnad av nätstation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad - nod-hus.
Nybyggnad av nätstation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av transformatorbyggnad- nätstation.
Tillbyggnad av lastkaj i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad - lastkaj och avfallshantering. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus - parkeringsplats.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus - parkeringsplatser.
Tillbyggnad av skärmtak i Skövde
Bygglov för ändring av flerbostadshus - cykeltak.
Ombyggnad av markanläggning i Skövde
Bygglov och marklov för ändring av markyta vid skolbyggnad.
Utvändigt underhåll av garage i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av garage - byte av kulör på garageportar.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av idrottsbyggnad - solceller.
Utvändigt underhåll av industrihus i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av kontor i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad - solceller.
Tillbyggnad av förråd i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av kyrkogård - förråd.
Tillbyggnad av transformatorstation i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av transformatorbyggnad - tak.
Tillbyggnad av lastkaj i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av affärsbyggnad - ny lastkaj för verksamheten mediapoolen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus - altandörr.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus - balkong.
Tillbyggnad av idrottshall i Skövde
Avser tillbyggnad av idrottsbyggnad - duschutrymmen arena skövde.
Byte av låssystem i flerbostadshus i Skövde
Avser låssystem byte i 404 st lägenheter.
Byte av fönster på byggnad 12, Skövde garnison
Objektet avser byte av befintliga fönster mot nya utåtgående spröjsade träfönster totalt 29 st samt fyra stycken takfönster i byggnad 12.
Reläskyddsbyte på fördelningsstation i Skövde
Objektet avser byte av reläskydd och komplettering av kontrollutrustning i Östra Fördelningsstationen.
Nybyggnad av carport i Skövde
Avser nybyggnad av carportlänga.
Tillbyggnad av godsmottagning i Skövde
Avser tillbyggnad av godsmottagning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: